Параграф22 Weekly

Позиции

Кой надзирава прокурор Гешев?

Един от защитниците на Цветан Василев - адвокат Лазар Карадалиев, разпространи в четвъртък (18 септември) отворено писмо до медиите. Повод за нетипичното изявление на адвоката бе едно друго отворено писмо, на кандидат-депутата от ДПС Делян Пеевски, също пратено в редакциите, само че ден по-рано. Публикуваме отговора на адвокат Карадалиев без съкращения.


Отворено писмо


от адвокат Лазар Карадалиев, защитник на г-н Цветан ВасилевПо повод публикуваното изявление на кандидата за народен представител от ДПС Делян Пеевски, в което сочи, че чрез свои действия и тези на защитниците си г-н Цветан Василев прави опити да избегне наказателното преследване, се налагат някои уточнения. Правя ги, за да се предотвратят последващи негативни внушения и евентуални последствия както относно хода на наказателното производство, така и относно заявеното желание на клиента ми да направи всичко възможно за оздравяването на КТБ и по този начин да се гарантират вложенията на българските граждани.Считам, че кандидатът за народен представител Делян Пеевски по недопустим начин и в разрез с демократичните принципи, които гарантират правото на всеки български гражданин да се счита за невинен до доказване на противното (макар самият той да се явява проверяван по същото наказателно производство), си позволява да прави анализ на процесуалното поведение на обвиняем по делото. Това е опит да се ограничат конституционните права на клиента ми, явно незачитане на закона и демонстрация на арогантност и безнаказаност.В своето обръщение до медиите той заявява - цитирам: "С новотиражираните в последните дни твърдения на Цветан Василев и неговите адвокати, свързващи ме по някакъв начин с евентуални заплахи срещу живота и здравето на лицето Цветан Василев и неговото семейство, заявявам категорично, че подобни инсинуации са изключително нелепи и очевидно целят единствено създаване на предпоставки за поредното отлагане на явяването на Василев пред българското правосъдие."В качеството си на защитник на г-н Цветан Василев съм депозирал молби, в които той е направил искане да му бъдат предоставени гаранции по закон..., тъй като има сериозни опасения за живота и здравето си, като в нито една от молбите, депозирани по ДП№ 92/14 по описа на Софийската градска прокуратура, не са споменавани конкретни имена. Към настоящия момент не става ясна причината, поради която Делян Пеевски прави връзка със собствените си действия и исканията на моя клиент. Нещо повече, подобни твърдения не са правени нито в хода на производството, по което е привлечен г-н Цветан Василев към наказателна отговорност, нито публично от защитниците по това дело.В действителност в Софийската градска прокуратура е депозиран сигнал от г-н Цветан Василев и по тази прокурорска преписка за наблюдаващ прокурор е определен Иван Гешев. Същият е постановил отказ за образуване на наказателно производство срещу Делян Пеевски.Този прокурорски акт е обжалван пред по-горестоящата прокуратура, поради което не е влязъл в законна сила и твърденията на г-н Пеевски, че: "Публично известно е също, че по повод подадените от Цветан Василев срещу мен сигнали за заплахи за неговия живот и здраве бяха извършени необходимите проверки. Образуваните преписки бяха прекратени както от българската, така и от австрийската прокуратура поради пълната им несъстоятелност", дори и в тази си част са неверни.В тази връзка следва да се отбележи, че австрийските власти приеха, че компетентна да се произнесе е българската прокуратура, като никъде в акта не е посочен правен довод за несъстоятелност. Подобни твърдения от страна на Делян Пеевски явно целят да повлияят на произнасянето на прокурора към Софийската апелативна прокуратура, пред когото се обжалва постановлението за отказ от образуване на наказателно производство, постановено от прокурор Иван Гешев.В действителност, като защитник на г-н Цветан Василев, считам, че е недопустимо един и същи прокурор да разследва както производството, свързано с отправяни закани за убийство спрямо него, така и производството, по което е привлечен в качеството му на обвиняем. Това обстоятелство би могло да предположи евентуална предубеденост. Считам, че административният ръководител е този, който следва да отговори дали целенасочено е възложена преписката на прокурор Иван Гешев, или същата му е разпределена на случаен принцип.Отново обръщам внимание, че всички действия на г-н Цветан Василев, от началото на кризата с КТБ до настоящия момент, са били съобразени единствено с намирането на оптималното решение на въпроса, тъй като банката не е имала ликвидни проблеми, като определянето на тази финансова институция като пирамида и приписването на г-н Василев на всякакви недоказани до момента злоупотреби обслужва единствено интересите на хора, които се стремят към срив на тази банкова институция.В тази връзка искам да публично да заявя, че Цветан Василев никога не се е страхувал от вложителите в КТБ, каквито твърдения и явни внушения се съдържат в изявлението на Делян Пеевски. Напротив, активирането на подобни атаки на кандидата за народен представител явно са продиктувани от предстоящата процедура по екстрадиция на клиента ми и възможността му в пълен обем да реализира правата си пред сръбските, международните и българските юрисдикции. Пред тях ще се представят и обсъждат всички действия на българските институции до момента.Адвокат Лазар Карадалиев

Facebook logo
Бъдете с нас и във