Параграф22 Daily

На вниманието на Иван Гешев:

Кой смачка делото за откраднатите бонове?

S 250 ee59a6e7 fd52 42b9 978d cff46baadfcc

Ако новият главен прокурор Иван Гешев наистина иска да проверява „бандитската приватизация” – сигурно няма да е зле да започне   от "своята къща”. И да се поинтересува кой, как и защо смачка разследването за откраднатите бонове на хиляди  българи, които им се полагаха от масовата приватизация.

Да припомним историята: разплитането на големия грабеж тръгна в началото на 2004 година. Тогава един русенски научен работник - доц. Веселин Григоров установява, че приватизационните  му бонове са били прехвърлени без негово знание във владение на непознато лице. Впоследствие се оказва,  че и боновете  на други негови близки са изчезнали по същия мистериозен начин.

Човекът пуска жалби до всички възможни институции. Така започва разследване, в хода на което се разбира, че прехвърлянето на инвестиционните му бонове е станало във Враца -

с фалшиви пълномощни, издадени на името на 30-годишен митничар от София.

Той  също нищо не знае. Година по-рано  си бил загубил личната карта. Но точно с тази открадната лична карта са извършени стотици транзакции на бонове - без знанието нито на митничаря, превърнат в "пощенска кутия", нито на собствениците на самите бонове.

Малко по-късно се оказва, че същото се е случило с боновете на десетки хиляди хора по едно и също време - в рамките на няколко месеца през 2003 г. и не само във Враца, а и в Добрич, в София и в още десетки градове из страната.

По същата схема, инвестиционните бонове са били прехвърлени на нищо неподозиращи хора с фалшиви пълномощни - без каквато и да било проверка на документите от страна на служителите в АП. Впоследствие откраднатите бонове са прехвърлени втори и трети път, а накрая са вкарани в обръщение, т.е.

с тях са били купени акции от курортни комплекси и от предприятия,

обявени за приватизация.

Доц. Григоров става инициатор в Русе да се създаде специална асоциация на измамените с приватизационните бонове, към която много скоро се обръщат хиляди хора от цялата страна. Всички те завеждат съдебни дела срещу Агенцията по приватизация - по Закона за отговорността на държавата - и я осъждат. Присъденото им обезщетение и по 1 лв. за всеки откраднат бон плюс съдебните разноски на всеки ищец. Според Григоров, по тези дела са изплатени обезщетения в размер на милиони левове, които - естествено - са взети от държавния бюджет. А не от джобовете на виновните служители...

Проверката, започната от Окръжната прокуратура в Русе, също се разраства. В крайна сметка е образувано мека наказателно  производство за цялата страна, което е възложено на Националната следствена служба. През май 2004 г. Върховната касационна прокуратура огласява стряскащата статистика по случая:

измамени над 150 000 души и са откраднати бонове с номинал над 50 млн. лева.

Обявено е също така, че кражбите са станали възможни благодарение на пробойна в законодателството, от която "някой" много добре запознат с детайлите се е възползвал максимално. При това - точно навреме: около закриването на Центъра за масова приватизация и прехвърлянето на индивидуалните партиди на гражданите към Централния депозитар.

Става очевидно и още нещо: престъпната схема няма как да проработи без съдействието на "къртици" в системата, т.е. на лица, имащи достъп до необходимата информация и личните данни на жертвите.


"Видно от представеното пълномощно и нареждане за прехвърляне, въз основа на които служителите на Агенцията са регистрирали прехвърлянето, същите са с липсващи реквизити и са нередовни от външна страна...

Пълномощното е без дата на издаване, с непопълнени данни за номер на лична карта и адрес на упълномощителя...

Пълномощното следва да бъде изрично, а видно от текста на същото, в него не е посочен броя на инвестиционните бонове на ищеца, не е посочен и номерът на сметката му, за да може да се установи волята на упълномощителя за разпореждане именно с тези бонове...

В нареждането за прехвърляне е посочен номер на личната карта на подателя, който е различен от действителния номер на документа за самоличност на ищеца. Нещо повече - пълномощното, освен че следва да бъде изрично, то трябва да е и нотариално заверено...


Служителите на Агенцията е следвало да откажат да регистрират прехвърлянето на боновете, както поради съществуващите нередовности и непълноти в документите, така и поради това, че не са били надлежно оправомощени да обслужват бонова сметка, регистрирана в друго звено. Като не са процедирали по този начин и не са осъществили необходимия административен контрол, те са извършили незаконни действия, довели до увреждане на ищеца, изразяващо се в лишаването му от правото на собственост върху инвестиционните бонове, с които е могъл да участва в масовата приватизация..."

Това са подбрани извадки от богатата практика на съдилищата, през които са минали стотиците и хиляди дела срещу Агенцията по приватизация.

Дали на този фон,

бездействието на служителите от всички офиси,

в които са прехвърляни боновете, е било случайно или "организирано"?

Отговорът изглежда очевиден, но разследващите и наблюдаващите прокурори така и не пожелаха да го произнесат на глас. По едно време се чу, че разследването се е насочило към трима висши чиновници от АП, но толкоз. "Мозъкът" на престъпната схема остана неразкрит, а по-нататъшната съдба на досъдебното производство и до ден днешен си остава пълна мистерия.

"Не знам какво се е случило с разследването - никой не ме е уведомявал. Но си спомням, че в много от съдебните решения по делата срещу Агенцията по приватизация, бяха посочени имена на конкретни служители, от които можеше да се тръгне при  разплитането на тази измама. Асоциацията на пострадалите вече е закрита, тя изчерпи дейността си. Освен това давността също вече изтече, боновете се обезсилиха... Няма с какво да помогнем дори на хората, които едва сега разбират за това", казва днес, 16-години по-късно, доц. Григоров.

И е прав, въпреки ентусиазма на главния прокурор Иван Гешев, с който той тръгна да връща часовника назад.

Всъщност, вариант има. Не отмяна на давността по принцип, а само на престъпленията по служба и престъпленията срещу правосъдието.  Тоест - ако една криминална приватизационна сделка не може да бъде разтурена, а участниците в нея санкционирани, да си го отнесат поне полицаите, следователите и прокурорите, които са смачкали разследването й!

Facebook logo
Бъдете с нас и във