Параграф22 Weekly

§22 Анализи

КОНКУРС ЗА ВСИЧКИ МАГИСТРАТИ ИСКАТ ОТ ССБ

След медиите и Съюзът на съдиите в България (ССБ) поде темата за назначаването без конкурс на магистрати в съдебната система. На проведеното общо събрание на съюза на 11 и 12 ноември в Пловдив участниците във форума апелираха към Висшия съдебен съвет (ВСС) да въведе равен достъп до съдийската професия за всички кандидати.
В момента ВСС прилага двойни стандарти. Част от кандидатите минават през конкурс и през задължително шестмесечно обучение в Националния институт по правосъдие (НИП). Друга част пък биват директно назначавани като районни съдии, каза председателят на ССБ Нели Куцкова.
В съдебната система трябва да влизат кадърни и обучени хора. Обратното освен че противоречи на интереса на системата, е изключително неморално, каза още Куцкова. Според нея възможно е назначените без конкурс да се окажат професионалисти, но постъпването им в съдилищата по втория начин вече буди съмнения.
Съюзът на съдиите предлага да се промени Законът за съдебната власт (ЗСВ) в частта, уреждаща професионалния път на младшите съдии. Според Нели Куцкова те първо трябва да преминат през НИП и чак после да бъдат назначени в съдебната система, а не обратно, както е в момента. Докато влязат в съдебната зала, се налага техните дела да се поемат от други съдии и това затормозява работата на съда, смята Куцкова.
На срещата бе обсъден и новият Наказателнопроцесуален кодекс (НПК). Някои от нововъведенията в него ще доведат до забавяне на процеса, смятат съдиите. Като пример те посочиха правото на уличения, заподозрения или обвиняемия във всеки един момент да има адвокат. Това може да бъде спънка за бързото разследване. В периода до влизането на новия НПК в сила през пролетта на 2006 г. проектът може да бъде изменен, защото законодателите също са забелязали непълнотите и вътрешните противоречия, смятат от ССБ.
Изменението и допълнението на Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК) също бе в дневния ред на срещата. Отново бе повдигнат въпросът повечето граждански дела да се гледат на две съдебни инстанции, а само по-специфичните да могат да се обжалват пред Върховния касационен съд (ВКС). Положението във ВКС било трагично, делата се отлагали за след една година заради голямата натовареност на съдиите там.
Друга от готвените промени в ГПК е въвеждането на т.нар. заповедно производство: когато някой иска да си вземе дължими пари, има съответната разписка и договор, той представя пред съдията документите, а магистратът издава условна заповед за плащане. Този, който дължи парите, трябва да докаже, че е платил. Ако той откаже, тръгва нормално съдебно производство. Идеята е хората по-бързо да си реализират паричните вземания, казаха от ССБ.
Всичките идеи на Съюза на съдиите в България за промяна в законодателството ще бъдат пратени на Висшия съдебен съвет и на Министерството на правосъдието за обсъждане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във