Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Константин Пенчев: Административните съдилища са много

За съкращаване на административни съдии и преструктуриране на цялото административно правораздаване се обяви председателят на Върховния административен съд(ВАС) Константин Пенчев. При обсъждането на доклада на съда за 2009 година Пенчев заяви, че могат да се съкратят съдии от административните съдилища, които не са много натоварени, а при промяна на административното деление на страната от 28 на 6 области да бъде съкратен съответно и броят на административни съдилища. Пенчев настоя обаче, че административните спорове стават все повече, с което се противопостави на критиките, че създаването и функционирането на отделни административни съдилища е излишен лукс за съдебната система.
Делата, които се разглеждат от ВАС, трайно се увеличават. През 2009 г. ВАС е разгледал над 21 000 дела, което е с 5000 повече от предходната. В доклада се констатира още необходимостта от промяна в местната подсъдимост като така ще се натоварят равномерно административните съдилища. Самият факт, че се увеличават делата във ВАС показва една тенденция, че в България административните спорове се увеличават, а не намаляват. Дали 28 административни съдилища са много или малко, и дали са равномерно натоварени, това е въпрос на Народното събрание да разпредели по подходящ начин подсъдността. Това е работа и на Висшия съдебен съвет. Когато ние говорим за съдебна реформа наблягаме за начините за подбор на кадрите, на критериите и т.н. Основното на реформата във всяка една област, включително и съдебната реформа, е така да се разпределят структурите и кадрите в тях, че да работят ефективно и наистина парите, които наливаме всяка година в тях, да не отиват напразно като вода в пясък. Аз нямам нищо против ако се постигне окрупняване на административното деление на страната, каквито идеи има, да има преразпределението и в съдебната система. И ако могат да се направят шест административни области, нека да има шест окръжни съдилища, шест административни и две апелативни. Нищо лошо няма в това, заяви Пенчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във