Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Константин Пенчев: Не сме стахановци!

Върховният административен съд (ВАС) е затрупан с толкова работа, че магистратите са направо стахановци. Така шефът на съда Константин Пенчев обобщи накратко отчета за дейността на ВАС през 2008 г. на среща с журналисти в четвъртък (9 април). Ние обаче сме върховни съдии, а не ударници, уточни той.
Лавината от дела, която нараства непрекъснато от четири години насам, води до влошаване на качеството на работата и до голямо забавяне на тяхното решаване.
Заприличали сме на нещо като върховен районен съд, тъй като всеки, който губи на първа и втора инстанция, се явява при нас, оплака се висшият магистрат. Той обясни, че това е не само негово лично мнение, а извод, около който са се обединили всички негови подчинени. Числата, изнесени в отчета на съда за миналата година, са показателни. Според статистиката през 2008 г. в съда са образувани 16402 административни дела. Съдиите от ВАС са разгледали близо 20 000 дела, което е рекорд в 12-годишната история на съда. Приключените през миналата година административни дела са 15 095, което също е рекорд. Средната натовареност на съдия от Върховния административен съд през отчетната 2008 г. е била около 200 свършени дела, което е недопустимо с оглед на бързината и качеството на правораздаването.
През визирания период в съда са образувани общо 60 дела, свързани с атакуване на подзаконови нормативни акта. Съдът е обявил за нищожни или е отменил текстове от седем нормативни акта. През изминалата година съдът има и богата тълкувателна дейност - общото събрание на колегиите във ВАС се е произнесло със седем такива решения. Цялата тази дейност обаче става непосилна за 82-мата съдии, които се водят на щат във ВАС. А няма изгледи за увеличение на щата.
Вече има отделения, които насрочват делата си чак за октомври, започваме да ги отлагаме дори за след една година, обясни Константин Пенчев. Причината магистратите да се превърнат в ударници се корени в съществуващото в момента законодателство, според което ВАС е първа инстанция по голям брой дела, включително и за уволнени и наказани полицаи и военни, кадрови назначения на магистрати, дела за избори, конкурси и пр. По думите на председателя на съда няма логика ВАС да разглежда дела за разделяне на земи, които влизат в компетенциите на районните съдилища. Нелогично е също ВАС да се явява и първа инстанция за обжалване на решения на министерства и институции, тъй като това можел да върши апелативният съд в София. Според Пенчев много от делата, които подчиненият му съд гледа в момента, трябва да приключат на по-ниски инстанции. Би трябвало също да се въведе имуществена бариера, защото в момента върховните магистрати гледали дела за по... 100 лева.
Самото наименование Върховен административен съд противоречи на сегашните функции на съда, който в много случи се явява едновременно първа, втора и трета инстанция. Названието предполага ВАС да се произнася като последна съдебна инстанция, при това при спазване на принципа за двуинстанционност и след произнасянето на по-долните инстанции. Не отговаря на принципите на съдебната йерархия един върховен съд да разглежда дела като първа инстанция, независимо кой е органът, който издава акта.
Всички тези констатации, залегнали в отчета на председателя на съда, обаче няма кой да ги чуе, тъй като в момента законотворците имат по-важни задачи - заети са с изборите.
Самият Константин Пенчев поясни, че няма намерение повече да се занимава със сегашния парламент, а ще разчита на следващото Народно събрание. Освен това изрази песимизъм, че сегашното законодателно статукво ще се промени до края на тази година.
Шефът на ВАС обясни също, че държавните органи оказват огромен натиск делата за обществени поръчки, за отчуждаване на парцели за магистрали да минават много бързо. Това обаче би избутало назад делата на гражданите.
Председателят на ВАС очаква нова вълна от дела да затрупа съда покрай предстоящите избори. Това се случвало след всеки вот за народни представители, а също след изборите на административни ръководители в съдилищата и прокуратурата, които предстоят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във