Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Корупцията подкопава доверието в държавата

Из речта на Марси Рийс, посланик на САЩ у нас, на конференция за съдебната реформа

Посланикът на САЩ Марси Рийс и френският посланик Ксавие Лапер дьо Кабан се включиха активно в обсъжданията по време на конференцията "Върховенството на закона: Съдебната реформа в България" в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

"В нашите общества ние приемаме, че има правила, които всички граждани се очаква да уважават. Например ние не разрешаваме да се убива или да се краде. И приемаме, че хора, признати чрез справедлив процес за убийци или крадци, ще бъдат съответно наказани. Ние вярваме, че ако в бизнес отношенията възникне спор, той трябва да бъде разрешен от безпристрастен орган съгласно общоприетите правила.

В много отношения силата на нашите общества зависи от правилното функциониране на тази система и от спазването на правилата от всички. Когато те не се спазват или когато се намират начини да бъдат заобикаляни, за да се облагодетелстваме ние, приятелите, сътрудниците или семейството - тогава имаме корупция. И когато имаме налице корупция, дори в неголеми мащаби, или липса на прозрачност и особено ако те останат ненаказани - това подкопава доверието в системата като цяло.

От икономическа гледна точка - тъй като сме сред бизнес публика, слабостите във върховенството на закона и корупцията могат да имат особено голям негативен ефект. Той ограничава местните възможности за растеж, лишава правителството от доходи и има пряко отражение върху качеството на живот на гражданите.

Голям обем изследвания - и обикновения здрав разум - подсказват, че корпорациите инвестират в стабилни държави, където прогнозите за възвръщаемост на инвестициите са най-високи. Опитните бизнес лидери както от български, така и от чуждестранни компании трябва да са убедени, че бизнес климатът е достатъчно благоприятен, за да поемат рисковете, които съпътстват разширяването на бизнеса. Компаниите се нуждаят от увереност, че държавните правила и регулации и частните договори ще се прилагат по честен и предсказуем начин. Чуждите директни инвестиции в България са намалели през последните години от 9 млрд. евро през 2007 г. до едва 1.3 млрд. евро през 2014 година. Това означава по-малко работни места и по-малко възможности за българския народ. Разбира се, тук оказват влияние много фактори, включително и глобалната финансова криза, но от данни на НПО и от разговори с бизнесмени знаем, че оценката на бизнеса - че може да разчита на прозрачност и справедливост на пазара и при решаването на търговски спорове, играе положителна роля върху решението да се инвестира.

Има и други последици от корупцията, които излизат извън рамките на икономическата дейност. В свят на ограничени ресурси всяко отклонение на средства може да отнеме ресурс от приоритетни области като здравеопазването, образованието и подобренията в инфраструктурата са само част от тях. Корупцията също подкопава доверието на хората в системите на държавата, а специално на младите хора - и в собственото им бъдеще.

България е изправена пред - да използвам думите на Мартин Лутър Кинг-младши: "суровата неотложност на настоящия момент" да укрепи върховенството на закона и да се пребори с корупцията. Въпреки че след падането на комунизма България е постигнала изключителен напредък в много отношения, както е видно от присъединяването й към ЕС и НАТО, тя би могла да постигне икономическото развитие и интеграцията в глобалната икономика, които гражданите толкова спешно искат и очакват, само ако има напредък в борбата с корупцията и реформата в правосъдието.

Окуражена съм от предложената неотдавна програма за съдебна реформа и конституционните промени, които ще бъдат необходими за нейното осъществяване. Надявам се тези предложения да са сигнал за готовност да се поеме истински ангажимент не само да се приемат законодателни реформи, но и да се приложат в пълна степен, така че да има реален напредък.

Това, което имам предвид, е да се изгради съдебна система, на която може да се има доверие, не е ангажирана политически, не действа избирателно и произволно и където справедливостта тържествува. Също така имам предвид система, за която гражданите вярват, че се използва само за наказване на извършено престъпление, а не за получаване на финансова облага или за разчистване на политически сметки.

Въпреки че конкретната тема днес е съдебната реформа, бих искала да отбележа и важността на активното преследване на корупцията във всички сфери на публичния живот. Ето защо аз насърчавам да се осигури пълна ресурсна обезпеченост и истинска независимост от политическо влияние на звеното за борба с корупцията.

Знам, че мнозина споделят призивите ми за действие. Проучванията показват, че българските граждани подкрепят ускоряването на реформите, а според 45% корупцията е основната пречка пред опитите за подобряване на статуквото. Има призиви за реформа и сред членовете на съдебната система, някои от които изразяват своята загриженост и чрез участието си в днешната дискусия. Чухме магистрати да настояват да има наказание за корупционни практики на управление на съдилища и членове на Висшия съдебен съвет публично да задават въпроса защо съветът не избра председател на Софийския апелативен съд. Българските граждани ясно желаят фундаментална промяна, която отговаря на дълбоките проблеми и е осъществена в спешен порядък.

Надявам се, че днешното събитие и дискусиите, които ще проведете, ще бъдат открити и честни, и че всички вие ще продължите да говорите и да настоявате за силна и независима съдебна система, която е обезпечена с ресурс и се управлява прозрачно."

Facebook logo
Бъдете с нас и във