Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Костадин Бобев: СЪДЕБНАТА ВЛАСТ НИ ДЪЛЖИ 280 000 ЛЕВА ЗА ЕКСПЕРТИЗИ

В практика си сме имали десетки куриозни поръчки, възлагани ни от прокурори и следователи. Веднъж дори поискаха да направим ДНК-анализ на сперма, за да определим кръвната група и... пола на изнасилвача, разказва пред Параграф 22 директорът на Научно-изследователския институт по криминалистика и криминология (НИКК).Г-н Бобев, едно от най-често срещаните оправдания за размотаването на дадено следствие или дознание е, че от НИКК бавят експертизите. Хора или техника не ви достигат? - Прекалено дълго са бавят единствено експертизите по наркотиците, защото броят им се увеличи лавинообразно. Допреди две-три години правехме общо по 250-300 експертизи на година, докато през 2001 г. сме направили 1300 експертизи, а други 400 продължават да чакат. Имало е дни, когато са постъпвали по 60 искания за експертизи. Трудно е, но се стремим да спазваме процесуалните срокове. В края на октомври миналата година подготвихме четири специализирани лаборатории за наркоекспертизи - в София, Пловдив, Бургас и Русе, и се надяваме нещата в най-скоро време да се подобрят.Колко хора работят в момента при вас?- Само в института - 130 души. В направление Криминология - 30 човека, около 80 души са в направление Експертизи и 20 души в администрацията. Отделно в страната разполагаме с общо 28 криминалистически лаборатории (във всяка регионална дирекция на МВР), а в някои от по-тежките районни полицейски управления има назначени отделни експерти. Общо 667 специалисти. Именно те извършват първоначалните огледи на местопрестъпленията (заедно с оперативните и дежурните следователи), търсят и изземват следи и веществени доказателства, запечатват местопрестъплението с фотоапарати и видеокамери, извършват почеркови експертизи и тъй нататък. В регионалните дирекции има и апаратура за химически и биологически експертизи на средно ниво.Колко експертизи сте направили през миналата година?- Общо 52 127. Отделно от тях специалистите ни са направили 75 000 огледа на местопрестъпления и местопроизшествия.И от всичко това какъв процент работа се пада на института?- При нас идват всички експертизи, за които в регионалните лаборатории няма подходяща апаратура. Единствено в института например има сканиращ електронен микроскоп. Само тук се работи по рентгенов метод за флуоресцентен и структурен анализ. Тук е единственото място, където може да се състави фоторобот по компютърен път и да се извърши гласова експертиза. Например - НИКК е единствената институция, в която се съхраняват абсолютно всички образци на митническите печати. И когато има съмнения, че такъв печат е фалшифициран, експертизата идва при нас.Тоест не можете да се оплачете, че не разполагате с достатъчно богата базаданни?- И да, и не. В института например има няколко автоматизирани информационни системи. Една от тях е AFIS - за дактилоскопни следи, в която са събрани отпечатъци от пръсти на 200 000 регистрирани извършители на престъпления. С други думи - 2 милиона отпечатъка от пръсти и 400 000 от длани. Може да прозвучи като самохвалство, но в момента нашият информационен масив от дланови отпечатъци е най-големият в света. Това се дължи на факта, че американската система AFIS, която беше закупена, предлага за първи път специализиран софтуер за сканиране и сравняване на дланови отпечатъци с дланови следи. И с какво той улеснява работата на полицията, следствието и прокуратурата?- Най-често на местопрестъплението се намира някакъв фрагмент от следа. Той се сканира и машината автоматично търси аналози по 7 специфични участъка от длановите отпечатъци. Те се фиксират и когато се засекат съвпадения - компютърът изброява лицата в низходящ ред, започвайки от онези собственици на длани, при които съвпаденията са най-много. Сканиращото устройство струва 5 милиона долара, а базата се попълва всекидневно. При навършване на 70-годишна възраст регистрираните лица автоматично се изхвърлят от системата. Освен това ние сме единствената бивша източноевропейска страна, която разполага с база данни за ДНК-експертизи. Нещо повече - дори в Гърция и Турция нямат подобно нещо. Изграждаме я от 2001 г. по следната схема - когато едно лице се регистрира като заподозряно в извършване на престъпление, освен отпечатъците от пръсти и длани се взема и проба от слюнката. Вече разполагаме с 3 000 биологични профила, като възможностите на системата са такива, че едновременно могат да се изследват 96 проби. След това, ако едно лице извърши например сексуално престъпление и бъде открито дори едно петънце сперма, от него се извежда профил, който се пуска за сравнение. Ако има заподозрян, от него се взима слюнка и се сравнява с профила на спермата. Същото може да се направи и с кръв, намерена при убийство. Възможността да се появи второ лице със същата ДНК-проба е 1 на 20 милиарда. Освен по кръв, слюнка и сперма ДНК-профилът може да се възстанови по кости, коса и останки от разложен труп.А какво ви липсва?- Автоматизирана система за балистика, тоест - за идентифициране на оръжията, с които са извършени престъпления или опити за убийства. Тя е канадска и е много скъпа - милион и двеста хиляди долара. Съществуват варианти да я купим за 300 хиляди долара, колкото струва тя за американските и канадските лаборатории, но е много трудно, тъй като в целия останал свят се продава за 1.2 милиона долара. В момента ние разполагаме с информационна система, в която са заложени най-общите белези на оръжието и боеприпасите. Имаме и колекция от оръжия - дългоцевни, късоцевни, стари оръжия, пистолети, американско производство и тъй нататък. Пазим ги в специални каси и ги ползваме като сравнителни образци. Колко пари от бюджета на МВР са предназначени за Института по криминалистика и криминология?- Нямам право да ви отговоря, но ще ви кажа, че НИКК няма финансова служба и всичко се движи от централната администрация на МВР.А скъпо ли струва една експертиза?- Толкова скъпо, че бюджетните пера не могат да ги покрият. Сега Опитваме се да накараме следствените служби и съдилищата да си платят дълговете, но засега безуспешно. Много пари ли ви дължат?- Само за миналата година съдебната власт ни дължи 280 000 лева. Защо не можете да си съберете вересиите?- Заради едно постановление на Министерски съвет. Според него, всички, които ползват нашите услуги и са извън системата на МВР, трябва да покриват направените разходи. Висшият съдебен съвет обаче е приел някакво тълкувателно решение, според което съдилищата, прокуратурата и следствените служби плащат само за консумативите. А те са... едва една пета от реално направените разходи.Нима не можете да си докарате нещо допълнително? Нали изпълнявате и международни поръчки?- Разбира се. Но всички пари, които спечелим, отиват директно в републиканския бюджет. Например за полицейската мисия в Косово (UNMIK) през 2001 г. сме направили 329 експертизи, за които са ни платени 120 000 марки и които не можем да ползваме. Това е аномалия и тя се отразява негативно върху мотивацията на експертите да работят допълнително, въпреки че понякога се налага. Обикновено в събота и неделя, когато експертите от Косово имат възможност да дойдат в България.От какъв тип са тези експертизи?- На първо място, са балистичните експертизи, защото там се стреля страшно много. Правили сме още експертизи за наркотици, ДНК-експертизи, биологични изследвания по групова принадлежност, гласови анализи, когато става дума за телефонен тероризъм, дактилоскопни експертизи и тъй нататък. Най-скъпа е ДНК-експертизата. В Германия цената й е 2000 марки, в Италия - 3000 марки, а в Англия - 6000 марки. При нас цените са изключително атрактивни, защото качеството на работата ни е много високо. От височината на вашата камбанария как изглежда качеството на работа на следствието и полицейското дознание? Научиха ли се например дознателите да събират доказателства?- Когато човек иска да провали едно дело - винаги може да го направи. Без проблеми. Същото е и когато тенденциозно се търсят процесуални пропуски. Например, за да прекрати едно дело, един окръжен съдия - ще му спестя името - знаете ли какъв аргумент изтъкна? Експертизата ни не била годна, защото специалистът ни не си бил написал званието и длъжността в заключението. На всичкото отгоре никъде в НПК не пише, че той е длъжен да направи това. Или друг пример. По едно дело направихме експертно заключение какво представлява намереното наркотично вещество (ставаше дума за 12-15 пакетчета с хероин). В Закона за наркотиците има три групи вещества: високорискови (които не могат да се ползват в хуманната и ветеринарната медицина); вещества, които могат да се ползват в медицината със специални рецепти, и третата група са рискови наркотични вещества. Също според закона, за различните групи вещества е предвидена различна наказателна отговорност. Та въпросното дело бе върнато за доразследване, защото следователят не бил посочил изрично, че хероинът е сред... високорисковите вещества. Няма какво да си кривим душите - има следователи и прокурори, които, ако ви кажа какви глупости творят, направо ще потънете от неудобство. Имам при себе си прокурорско постановление, в което пише: Моля да се извърши графологическа експертиза по изпратените ви дактилоскопни следи. Какво да ви кажа - техническа грешка ли е, секретарка ли го е написала, а прокурорът само се е подписал - не мога да си го обясня. Да не говорим за други случаи, когато задачите се изреждат по инерция - по спермата да се установи кръвната група и пола на извършителя, примерно. Всичко си зависи от човека. Има некомпетентни следователи и прокурори с дълъг стаж, имаме дознатели, които са перфектни специалисти в разследването. А нещо в наказателното законодателство притеснява ли Ви?- Призоваването ни за вещи лица. За да потвърди човек едно експертно заключение във Варна например, трябва да си загуби най-малко два дни. За това време се натрупват експертизи и работата се затлачвана. Според мен, има две възможности за решаване на проблема. Едната е експертите ни да бъдат разпитани в София от столични следователи или съдии. Другата възможност е по чл.280, ал.4 или 5 от НПК, където, по договореност на страните, експертът може и да не се призовава. Независимо от това обаче всички бълват призовки, ние не успяваме да тичаме из цялата страна, наказват ни, глобяват ни. И понеже все се търсят начини делата да се отлагат - ние сме им един от най-удобните поводи...

Facebook logo
Бъдете с нас и във