Параграф22 Daily

§22 Анализи

КПКОНПИ и "Военна полиция" в общ строй срещу корупцията

Антикорупционната комисия и "Военна полиция " ще си взаимодействат в борбата срещу корупцията по високите етажи, разкрива проект за Инструкция за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Служба "Военна полиция" (СВП). Документът, публикуван в портала на Министерския съвет за обществени публикации, е подготвен на основание чл. 27 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), където сред взаимодействащите с КПКОНПИ служби е посочена и "Военна полиция". Както сочи чл. 27, останалите са МВР, ДАНС, Държавна агенция "Технически операции" и  Държавна агенция "Разузнаване".

Целта на инструкцията е да конкретизира съвместната работа на КПКОНПИ и "Военна полиция" при изпълнение на дейностите по Глава Девета от ЗПКОНПИ "Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности".

С проекта се регламентират редът и сроковете за осъществяване на взаимодействието в съответствие със законоустановените функции на двете институции. Предвидено е съвместната им дейност да се осъществява чрез обмен на информация, провеждане на съвместни работни срещи, създаване на съвместни работни групи, провеждане на координирани мероприятия, повишаване на квалификацията на служителите на двете ведомства, съвместни планове за действие, техническа помощ.

При възникване на необходимост от взаимодействие между КПКОНПИ и териториалните структури на "Военна полиция", структурите взаимно се информират и предприемат необходимите мерки, като за действията си уведомяват незабавно ръководствата им. В проекта е разписано, че за осъществяване на взаимодействието могат да се създават междуведомствени групи за планиране и провеждане на съвместни действия, проверки по документи и на място при спазване на принципа „необходимост да се знае”.

Предвидено е обменът на информация между КПКОНПИ и СВП да се извършва чрез свързани комуникационни и информационни системи. Конкретизирани са базата- данни, до които Служба „Военна полиция” предоставя права и достъп за извършване на справки в Автоматизирана информационна система "Военно-полицейски регистър“. Подробно е регламентиран редът, по който се предоставя информацията.

Посочено е, че по искане на КПКОНПИ  "Военна полиция" може да съдейства като организира и провежда мероприятия в или около военни обекти; извършва криминалистически изследвания; установява местонахождението на лица, по отношение на които Служба „Военна полиция“ осъществява законовите си функции, когато те се укриват или не могат да бъдат открити на техните постоянни или настоящи адреси.

В проекта се посочва, че по искане на "Военна полиция” органите на КПКОНПИ могат да оказват помощ при разкриване на престъпления от общ характер в Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната. Комисията ще помага и при провеждане на оперативно-издирвателни действия на органите на Служба „Военна полиция“ по отношение на лицата, по които службата осъществява законовите си функции, при извършване на проверки по заявителски материали и военни досъдебни производства, за които е необходима експертна помощ от органи на КПКОНПИ.

С приемането на проекта на Инструкция ще се създадат предпоставки за добро взаимодействие между КПКОНПИ и Служба "Военна полиция" за изпълнение на целите на антикорупционния закон, се посочва в мотивите на вносителите.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във