Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Край на войната с чуждестранните адвокати?

Спечелихме войната, но загубихме битката с това решение на съда. Не може съдебната система и адвокатският съвет да не приемат, че вече са в Европа. Радвам се, че на държавно ниво се приема, че европейското право е приложимо в България. С тези думи Анна Ризова-Клег от дружеството за консултантски услуги Ди Ел Ей Пайпер коментира поредния рунд във войната между българската адвокатура и чуждестранните правни дружества, осъществяващи незаконно адвокатска дейност у нас. В началото на юни петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) постанови окончателно решение по делото за неправомерното предоставяне на адвокатски услуги в България от регистрирани по Търговския закон (ТЗ) дружества, които носят имената на известни чуждестранни правни кантори - Си Ем Ес Камерън Маккена ЕООД, Церха Хемпел Шпигелфелд Хлавати ЕООД, Си Ем ЕС Райх-Рорвиг Пайнц ЕООД, както и един клон на такава кантора - ДиЕлЕЙ Пайпер Вас-Тесбах - клон София. Пак по това време Народното събрание гласува на първо четене промени в Закона за адвокатурата (ЗА), с които се дава възможност чуждестранно адвокатско дружество от Евросъюза да регистрира у нас свой клон, като упражнява дейност под професионалното си звание по произход, а не да го заобикаля чрез регистриране на дейност по ТЗ, както беше досега. Спешните промени са внесени от кабинета, защото Европейската комисия отправи последно предупреждение за тежки санкции. През февруари 2009 г. тя откри наказателна процедура срещу България за нарушаване на правата на чуждестранни адвокати от Евросъюза. Но в същото време трябва да извадят на чисто дейността на юристи, които работят нелегално като адвокати, без да се съобразяват със Закона за адвокатурата (ЗА).
Битката на българската адвокатура с чуждестранните й конкуренти се превърна в истинска сага след решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), до която водещи български адвокатски кантори подадоха жалба през 2008 година. Те с основание твърдяха, че дружествата с чуждестранни имена осъществяват незаконно дейността си в България, заобикаляйки разпоредбите на ЗА. Регистрирайки се като търговци (по Търговския закон), те избягват завишените изисквания на ЗА и осъществяват нелоялна конкуренция, твърдейки, че извършват консултантска, а не адвокатска дейност. След като КЗК наложи глоби на четири от дружествата на обща стойност 150 хил. лв., те обжалваха решението й във ВАС. Тричленен негов състав отмени частично санкциите през 2009 г., което пък накара българските кантори и КЗК като административен орган, издал обжалвания акт, да отнесат спора до петчленен състав на ВАС, за да постанови окончателно решение. Съдиите потвърдиха изводите на КЗК и санкциите, но в размер на 100 хил. лева. Единствено наказанието на дружеството Си Ем Ес Камерън Маккена отпадна, тъй като в хода на процеса българските адвокатски кантори оттеглиха жалбата си срещу него с обяснението, че то междувременно е привело дейността си в съответствие със ЗА.
По повод на окончателното решение на състава на ВАС, председателстван от Андрей Икономов, дружествата нарушители да бъдат глобени някои медии побързаха да пуснат заглавия като: Магистрат от аферата Приморско отказа да приложи европейското право. Това категорично не е вярно, защото решението е напълно обосновано. Някои смятат, че единственият му недостатък е отказът да бъде санкционирано Си Ем Ес Камерън Маккена. Санкциите срещу чуждестранните юристи са коректни, защото дейността им досега е чиста проба заобикаляне на закона и представлява нелоялна конкуренция. Оплакванията им, че България заобикаля европейските директиви, защото не им позволява да практикуват у нас под имената на правните фирми, които представляват, касаят разпоредбите на ЗА, който изисква адвокатските дружества да носят имената на настоящите си членове, а не на техните основатели отпреди 100 или 200 години. Докато законът обаче е действащ, те трябва да работят у нас по него, а не да хитруват с чужди имена, под които работят основно български юристи. Точно по тази причина и двата състава на ВАС с право отхвърлиха в хода на делото искането на нелоялните дружества спорът да бъде отнесен за тълкуване в Европейския съд в Люксембург, който да прецени съответствието на ЗА с общностното право. Аргументите са, че това ще измести предмета на спора между българските и чуждестранните адвокати, както и че въпросът дали изискванията към адвокатите от ЕС у нас нарушават директивите е правно ирелевантен на спора има ли нелоялна конкуренция от тяхна страна.
Рано да се каже дали войната приключва. Но няма съмнение, че тя си струва усилията и на двете страни. Последното решение на ВАС подсказва за пореден път, че дружествата с чуждестранни имена просто шмекеруват, за да измъкнат от конкуренцията едри корпоративни клиенти с основно чуждестранен капитал. Нещо, което Висшият адвокатски съвет знае и отдавна даде да се разбере, че няма да го търпи. Освен вносните имена, на които се разчита да привличат клиенти, с регистрацията си по ТЗ въпросните дружества избягват забраните в ЗА да рекламират дейността си, да разгласяват тайната между адвокат и клиент, могат да работят без застраховка за професионална отговорност и т.н. Не може да им бъде търсена и дисциплинарна отговорност за неспазване на разпоредбите на ЗА и Етичния кодекс на адвоката. По-трудно би могла да бъде реализирана и наказателна отговорност, тъй като в качеството си на търговци те имат по-голяма свобода в отношенията си с клиента.
Осъществяването от трите търговски дружества на дейности, включени в обхвата на адвокатската професия, е в противоречие с добросъвестната търговска практика. Правилата на пазарното поведение, които произтичат от специалния закон (ЗА), както и от обичайните търговски отношения и не нарушават добрите нрави, изискват търговците, регистрирани по ТЗ, да се въздържат от осъществяване на дейност, за която държавата е предвидила, че не се извършва по търговски начин, като е разпоредила за нея изрични правила, се казва в решението на ВАС.
Дали това ще е последното дело между легални и нелегални адвокати по Закона за защита на конкуренцията не се знае. Дори след влизане в сила на промените в ЗА няма гаранция, че дружествата за нелегални адвокатски услуги ще се регистрират по него. Ако го направят, ще могат да работят легално с оригиналните си имена и да избегнат нови дела за нелоялна конкуренция, но пък ще търпят посочените по-горе ограничения. Ако и след синхронизиране на закона с еврозаконодателството откажат да се впишат в регистъра за чуждестранни адвокати и продължат да се правят на консултанти, регистрирани по Търговския закон, поне ще станат ясни истинските им мотиви. А това ще доведе до нови битки с конкурентите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във