Параграф22 Weekly

§22 Анализи

КС отказа да тълкува политическите права на сдруженията

Конституционният съд (КС) отказа да образува тълкувателно дело, в което да разгледа въпроса за политическите права на гражданските сдружения. Такова искане беше отправено от търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) с довода, че магистратите срещат трудности при изясняване на обхвата на чл.12, ал.2 от основния закон. Съгласно тази конституционна разпоредба сдруженията на гражданите, включително и синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии. Търговските съдии от ВКС очакваха КС да каже на първо място кои политически цели и дейности са присъщи само на партиите и са недопустими за гражданските сдружения. Те питат още дали поставянето на политически цели и извършването на политическа дейност представляват отделни хипотези.

Искането за такова тълкуване породи съмнението, че целта му е да противодейства на всевъзможните граждански сдружения с неясно финансиране, организиращи протести и кампании с явно политическо съдържание. Конкретният въпрос е: "Могат ли гражданските сдружения по смисъла на чл.12, ал.2 от конституцията да си поставят политически цели, или да извършват политическа дейност, свързана с промени в унитарния характер на държавата, промени, отнасящи се до териториалната цялост, единството на българската нация, осъществяването на народния суверенитет и ограничаване на държавния суверенитет?"

Понякога, коментират съдиите, сдруженията си поставяли политически цели, без да е ясна връзката им с конкретните действия, чрез които ще ги осъществят. В други случаи пък твърдели, че ще предприемат политически действия, но не са записали съответните цели в устава си. Конкретни казуси не бяха посочени, но ВКС  признава, че формиралата се съдебна практика е обект на критика от авторитетни органи на Съвета на Европа, а страната ни е поела ангажимент пред Комитета на министрите да разясни въпросната конституционна забрана.

По искането си съдиите от ВКС дадоха становище, че граждански сдружения също биха могли да си поставят цели и действия в сферата на политиката - по отношение на защитата на основни права или функционирането на отделни системи от държавното управление, но без с това да се засягат фундаментални елементи на конституционно установения политически базис на държавата и обществото. Конституционният съд обаче е прекратил делото, без да го разгледа по същество. Отказът за допускането му е постановен с голямо мнозинство - 9 гласа "за" срещу едно особено мнение - на Пламен Киров. 

Тема е чувствителна и в изострената политическа обстановка в страната отказът на КС да разгледа по същество поставените в искането въпроси предизвиква противоположни реакции. От една страна, конституционните съдии вероятно ще бъдат упреквани, че не правят това, което им е работа - да тълкуват конституцията. Няма да се размине с критики и търговската колегия на ВКС. Освен че я упрекват за малкия брой на постановените от самата нея тълкувателни решения, тя ще бъде критикувана и за неуспешните си опити да сезира КС с годно за разглеждане по същество тълкувателно искане. Повече яснота за преценката на конституционните съдии ще има след оповестяване на мотивите. От една страна, е ясно, че те виждат проблем с тълкуването на въпросната норма, От друга, мотивите за отказа ще съдържат неминуемо и насоки за правилното й тълкуване. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във