Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Културен пир по време на криза

Срещате на всяка крачка гневни хора, които твърдят, че живеем в страна на ужасите, аргументирайки се с улични разстрели, взривове, грабежи? Поправете ги деликатно: Не, на културата! И се позовете на спешния ремонт на Закона за културното наследство (ЗКН), наченат във вторник (2 септември) в Народното събрание.
Само месец след конституирането на новата власт, изглежда, е на дневен ред призивът: Бойко, озапти си депутатите! За разлика от министрите, които усърдно огласяват безобразията на тройната коалиция, народните избраници от мнозинството редят законотворческата си програма така, че да не остане съмнение в пристрастеността им към лобизма.
Насред кризата и при явната необходимост от бързи действия за преодоляването й във всички сфери нашенските законодатели седнаха да мъдруват над законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, внесен от варненските депутати Павел Димитров и Даниела Петрова. Инициативата им произведе ефект, какъвто има хвърлянето на камък в блато - завоня ужасно.
Номерът, който прилагат двамата избраници, е толкова плосък, че не оставя съмнение в пряката им обвързаност с поръчителите, които обслужват. Схемата е позната - в текст от няколко страници, който коригира и допълва разпоредбите на действащ нормативен акт, се пъхва нещо уж дребно, което е всъщност пъпът на търсената промяна.
Като чете законопроекта на двамата ГЕРБ-ери, човек остава с впечатлението, че е създаден, за да ликвидира Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности (НИОНКЦ). Навсякъде абревиатурата му се заменя с Министерството на културата. В мотивите си Димитров и Петрова твърдят, че това се налагало, за да няма смесване на експертни с контролни функции. Сама по себе си логиката им е съмнителна, защото би могло институтът не да се закрива, а просто да отстъпи контролната дейност на министерството и да продължи да се занимава с експертната.
Дреболията е обаче в свръхкраткия текст, който предвижда определението официален в §5 от преходните и заключителните разпоредби да бъде заличено. Разпоредбата в действащия закон гласи, че когато движими културни ценности са определени от Министерството на културата като национално богатство, правото на собственост се установява с официален документ. Хайде, махнете сега официален и ще стане ясно накъде бият депутатските пристрастия. В новата ситуация собствеността ще може да бъде доказана и призната едва ли не с всякакъв документ. Вместо да доказва законно придобиване с акт на държавен орган от рода на Министерството на културата, митническата администрация или със съдебно решение, притежателят на някое тракийско съкровище ще може да го направи и с частен документ - завещание, договор за дарение или договор за покупко-продажба.
В мотивите към законопроекта за това предложение не е обелена и дума. Което, разбира се, едва ли е случайно, тъй като двамата вносители са юристи, а Петрова е председател на парламентарната Комисия по култура. Текстът, който вносителите не са си направили труда да обосноват, не само поразява в самата му същност действащия ЗКН, но според мнозина направо го обезсмисля. Няма съмнение, че голямата цел е кардинална промяна в режима на узаконяване на частните колекции, който от години е ябълката на раздора в регулацията на сектора.
Даже ако акцията беше инициатива само на тези двама депутати, това пак е скандално. Но би бил така да се каже редови скандал. Този път обаче явно става въпрос за активно мероприятие на правителствено равнище. В началото на август, двайсетина дни преди внасянето на законопроекта, министърът на културата Вежди Рашидов и заместникът му Тодор Чобанов увериха журналистите, че промени в ЗКН ще има, но те няма да засегнат неговата философия.
Това звучеше в унисон с решението на кабинета от 26 август да се обяви срещу намерението на омбудсмана Гиньо Ганев, изразено в края на юли. Той се закани да сезира Конституционния съд, че разпоредбите, които изискват възмездните сделки с културни ценности да се извършват само след идентифициране и регистриране, както и след писмено уведомяване на министъра на културата, нарушават неприкосновеността на частната собственост. Съображенията на омбудсмана са чрез облекчения режим ценностите да излязат на светло и да се знае къде и какво има. Но в устрема си да премахнат всички пречки за узаконяване на нелегалните археологически богатства юристите на Ганев пропускат, че атакуваният текст на чл. 113 от ЗКН не засяга пряко конституционното право на собственост. Той изобщо не говори за сделки на собственици, а казва само, че сделки могат да се правят, ако ценностите са регистрирани и идентифицирани. Тези две условия са необходими, но недостатъчни предпоставки за признаване правото на собственост. Третото условие е наличието на въпросния официален документ, без който притежателите на колекции според закона имат само качеството на държатели. А понеже повечето притежатели на ценности в момента крият колекциите си и не ги обявяват за регистрация и идентификация, те нямат даже и това качество. Което означава, че ги притежават без каквото и да било правно основание.
Ако конституционните съдии изтълкуват текста така, няма шанс да бъде уважен меракът на омбудсмана да отпуши и либерализира търговията със съкровища. Ганев не е по-убедителен и в аргументите си срещу забраната притежателите на ценности да се позовават на изтекъл давностен срок след придобиването на дадена ценност. Ако забраната я нямаше, много притежатели на такива предмети светкавично ще поискат да бъдат признати за собственици, въпреки че са се сдобили с тях незаконно и са ги укривали поне пет години. Този метод обаче няма изрична защита в конституцията, а е уреден в Закона за собствеността. И държавата има право да го ограничава в специални по отношение на него закони, които уреждат особена категория обществени отношения. Каквито са тези по опазване на националното културното богатство...
На този фон културният маньовър на Рашидов и компания грейва в друга светлина. Прозира следният сценарий: Ще се опънем на омбудсмана за пред хората, за да си кажат, че пазим културните ценности от безразборна търговия. Ще пипнем и Закона за културното наследство с обещанието да не сменяме философията му. Но всъщност направо ще го елиминираме, като кръцнем леко определението официален. След това никой вече не може да спре притежателите да станат законни собственици и да продават на воля чрез Кристис и Сотбис.
За каква либерализация на режима говорят тези хора, след като България и сега е №1 в износа на старогръцки, римски и, разбира се, тракийски антики? Що за законодателна бруталност, след като обществените очаквания са не за либерализиране, а за жестоко затягане на режима, включително и наказателния, и пресичане на трафика, който обезкървява националната култура? Та нима не е публична тайна, че онези, които разравят могилите с булдозери, го правят за по 20 лв. надница. Над тях има по няколко посредници, а босовете финансират тази престъпна дейност и трупат колекции? Всъщност много от притежателите на колекции няма да ги регистрират дори ако законът им даде възможност да бъдат признати за собственици по простата причина, че са откраднати от частни лица и музеи.
Нищо чудно, че в такава среда виреят различни твърдения, слухове и спекулации. В тях се спрягат имена на олигарси, заради които царското протеже Нина Чилова прокарала сегашния ЗКН и които поръчали сегашните поправки. Впрочем това се говореше и при приемането на закона през март, т. г. Не е тайна, че големите колекционери вече са описали и регистрирали ценностите си. Не могат обаче да ги продадат в чужбина, понеже не са собственици.
Слухове изпълзяват и от мъглата около няколко безценни колекции, отмъкнати от службите от легенди на иманярството като Желязко Демирев-Императора и Митьо Станков-Бузата. Твърди се, че Станков дълго си траел по въпроса, за да му прекратят делата, но сега си искал съкровището от пещерата на Али Баба, оценено на 50 млн. долара.
А за капак държавното обвинение продължава се прави на лудо, че не знае къде изчезна цялото дело срещу брата на бившия главен прокурор Никола Филчев - Ангел Борисов. Същата прокуратура, която трябва да пази от разграбване и културата...

Facebook logo
Бъдете с нас и във