Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Кушлев - доказано некорумпиран?

Окаляният отвсякъде и определян като символ на шуробаджанащината проф. Стоян Кушлев май ще се окаже света вода ненапита. Така поне излиза от решението на Върховния административен съд (ВАС) с дата 27 октомври 2011 г. (ВАС), публикувано тази седмица на страницата на съда в ИНТЕРНЕТ. В него съдът съобщава, че конфликт на интереси в работата на бившия шеф на Комисията по незаконното имущество, доскоро популярна с неговото име - Кушлев. Няма данни да е назначавал и роднини - както се твърдеше, нито да е извлякъл полза от паралелното си участие в две сдружения, заради което премиерът го уволни.


Сега професорът (за който се твърди че всъщност не е професор, а само доцент) може спокойно да седне в парламентарното барче и да пие по кафе с депутатите от комисия Антимафия. Делото за конфликт на интереси бе образувано по техен сигнал. Впрочем, за по-сигурно, може да изчака, докато това решение на тричленния състав бъде потвърдено окончателно от последната инстанция на съда...


Но отсега е ясно, че Кушлев няма от какво да се притеснява, при положение че прокуратурата е на негова страна. Държавното обвинение от самото начало на процеса е на мнение, че в този случай няма конфликт на интереси, както твърдят хората от парламентарната комисия.


Повод за скандалното дело е доклад на въпросната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика (КБККИПЕ) в Народното събрание от 3 февруари тази година, в който са изложени нейните констатации от проверка по повод на две твърдения, съдържащи се в сигнали до парламента. Едното е, че бившият вече председател на комисията е назначил на работа в оглавяваното от него звено седем души, шест от които му били негови и на съпругата му роднини. И едно лице, на което той е кумувал. Второто твърдение е за участие на професора в управителните органи на две сдружения с нестопанска цел. А именно - в Клубния съвет на сдружение Царски ловен клуб, вписано в регистъра на Софийския градски съд с решение от 25.06.1993 г. по фирмено дело № 11932/1993 г., и в управителния съвет на Национална развъдна асоциация по овцевъдство, вписан с решение № 656 от 11.06.2004 г. на Окръжния съд - Смолян, по фирмено дело № 317/2004 г. - като сдружение с нестопанска цел за частна дейност.


Според тричленния състав на ВАС в хода на делото не са потвърдени роднинство по съребрена линия с шестимата служители, нито кумската връзка на бившия шеф Кушлев и следователно те не могат да се възприемат като свързани с него лица по смисъла на закона. Заявеното от професора пред проверяващите от Дирекция Главен инспекторат на МС - че има родствени връзки по сватовство от шеста степен с лицата Бойка Първанова, Георги Видров и Красимир Илков, е без правно значение, пишат магистратите от ВАС в решението си. Причината е, че под свързани лица се разбират съпрузите, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително. А също физически и юридически лица, с които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговите безпристрастност и обективност...


Колкото до становището на парламентарната Комисия за конфликт на интереси, че има укоримо участие на проф. Кушлев в управителните органи на двете описани по-горе сдружения, и то не е отразено в неговата декларация за конфликт на интереси, съдът го оневинява и за този случай. Наистина като председател на комисията той е нарушил предвидената в закона забрана за несъвместимост, съгласяват се съдиите. Но за наличие на конфликт на интереси можело да се говори само ако лицето, заемащо публична длъжност, е извлякло някаква полза или облага от участието си в ръководството на стопански дружества. По делото обаче не са представени доказателства, че участието на Стоян Кушлев в управителните органи на двете сдружения е довело до облага за него или за свързани с него лица, и в този смисъл не е установено той да е удовлетворил свой частен интерес. ВАС уточнява, че за нарушената от Кушлев забрана за несъвместимост той би трябвало да бъде санкциониран по административно-наказателен ред.


Любопитното в случая е, че министър-председателят Бойко Борисов замени бившия шеф на комисията за престъпно имущество с юридическия съветник в посолството на САЩ в България Тодор Коларов, мотивирайки отстраняването му именно с констатациите от проверката на Инспектората на МС, които, сега се оказва, че ВАС определя като необосновани.


Освен всичко това членът на парламентарната антикорупционна комисия Димо Гяуров през февруари тази година цитира числа за размера на заплатата на Кушлев (от порядъка на 9000 хиляди лева), а и други зашеметяващи финансови нарушения. Искаше се финансова ревизия за последните две-три години и какво ли още не. В обширни интервюта депутатите заклеймиха шуробаджанащината, която се ширела повсеместно в комисията, а сега се оказва, че такава май нямало.


Ако парламентарната комисия не успее да защити тезата си и последната инстанция на Върховния административен съд - петчленен негов състав - потвърди решението на тричленния, низвергнатият Стоян Кушлев ще има пълното право да заведе дело срещу акта на уволнението си, тъй като ще се окаже поредната доказано некорумпирана личност. Ако - разбира се, всички сигнали за конфликт на интереси и за нерегламентирано раздаване на пари се окажат без доказателства. Самият Кушлев е потънал вдън земя и не се е явява на нито едно от съдебните заседания. Не му и трябва - и без да е там, процесите се развиват в благоприятна за него посока.

Facebook logo
Бъдете с нас и във