Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Квадратурата на кръга и необяснимите богатства

Ние търсим формулата, с която да намерим квадратурата на кръга! Думите са не на някой средновековен метафизик, а на депутата от Атака Явор Нотев, който цитира в телевизионно интервю друг свой колега, обяснявайки драмата около новия проектозакон за конфискуване на необяснимите богатства.
За финалното му обсъждане у нас дойдоха (в понеделник, 13 септември) трима представители на Венецианската комисия към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), водени от нейния главен секретар Томас Маркерт. Нотев искаше да илюстрира възможно най-образно непримиримото според противниците на проекта противоречие между принципа за невиновност до доказване на противното с влязла в сила присъда и, от друга страна, възможността и без наличие на присъда да се пристъпи към отнемане на имущество, което надвишава значително законните доходи на гражданина.
Освен този банален оксиморон Нотев каза по темата още много, без... да каже нищо. От умопомрачителните му увъртания не се разбра изобщо като съюзник на ГЕРБ от Атака и заместник-председател на парламентарната правна комисия той за проекта ли е или против него. А за това си има причини: извън тези конюнктурни постове Нотев говори най-вече в качеството си на адвокат по наказателни дела. А за наказателния адвокат откриването на квадратурата на кръга означава само едно - лошо да му бъде подяден хлябът. Защото отнемането на имущество, без да се чака присъда, ще се отрази директно върху хонорарите за защитата, които й плащат необяснимо богатите в наказателното производство.
Скелетът, който опозицията и немалка част от управляващите смятаха за добре затворен в гардероба, обаче отново излезе. След близо едногодишен престой, анализ и съгласуване с Венецианската комисия, придружени у нас от яростен вой и от очевидни спекулации, че бил разбит на пух и прах от евроекспертите, те дойдоха у нас и казаха тежката си дума. С направените в последния момент корекции тя гласи, че в този вариант проектът е годен и трябва да премине успешно през съгласувателната процедура и гласуването. И най-важното - той е крайно необходим не толкова на страни като Ирландия и Великобритания, където такива закони отдавна има, колкото на България и на страните от бившия Източен блок.
И не е необоснована репресия, нито е експроприация, национализация или каквото и да било от този род, както твърдят критиците му.
Томас Маркерт коментира пред медиите тази седмица: България е изправена пред изключително трудна задача с този закон. От една страна, трябва да се предприемат ефективни действия срещу корупцията и организираната престъпност, а от друга - да се спазват принципите на българската конституция и на Европейската конвенция за правата на човека по отношение на правото на собственост и на презумпцията за невиновност. Най-новият вариант на проектозакона е пропорционална реакция на предизвикателствата в борбата с корупцията и организираната престъпност, пред които страната е изправена. Европейският съюз ви насърчава да се борите с тези злини колкото се може по-активно. Цялостната ни оценка за проекта е силно положителна.
Маркерт посочи проблема без грам увъртане: Ако проблемите на България с корупцията и с организираната престъпност не бяха чак толкова големи, човек би си казал, че е по-добре изобщо да няма такъв закон. Но вие трябва да се справите с тези проблеми, затова трябва да изпробвате подобни решения. Що се отнася до гаранциите за човешките права, първата е, че решенията се вземат от независима комисия. Другата е, че комисията не взема сама окончателните решения, а се обръща към съда, който решава дали да се наложат първо обезпечителни мерки и след това - дали да се постанови отнемане на имущество. А при съдебната процедура обвиняемият може да ползва адвокатска защита и има обичайните си права. Не бива да се забравя също, че дейността на комисията Кушлев се контролира от парламента. България ще бъде внимателно наблюдавана и от ЕС - конфискацията е тема, която се коментира в евродокладите за състоянието на правосъдието и вътрешния ред. Всеки, чието имущество е отнето, ако има възражения, може да се обърне и към Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Затова е много важно как ще бъде изработен този закон, за да не се стига до осъдителни решения в Страсбург.
По-ясно от това - здраве му кажи. С добавката, че Маркерт не споменава нещо, което е част от правната теория и би трябвало да е ясно на всеки юрист - както на онези, които скачат най-яростно срещу проекта, така и на Явор Нотев, от чиито думи не се разбра подкрепя ли го политически, или го отхвърля професионално.
Отнемането на имущество по тези закони е поначало
неотносимо към наказателната презумпцията за невиновност
по простата причина, че представлява гражданска конфискация. А при нея за вина, която е ключов компонент за търсене на наказателна отговорност, изобщо не се говори. Гражданската конфискация е различна от наказателната (която може да бъде постановена като част от присъдата). Отнемането на имущество при гражданската конфискация не прави човека престъпник. То бива конфискувано единствено защото той не дава смислен отговор на обществото как е станал богаташ без адекватни и законни доходи.
Как ще приключи сагата с най-радикалния и необходим на страната закон, ще разберем само след месец. По думите на правосъдния министър Маргарита Попова крайният му вариант ще стане ясен на 16 октомври, когато ще бъде обявено и окончателното становище на Венецианската комисия. Както стана ясно от думите на Маркерт, в София е постигнато принципно съгласие върху третия вариант на проект, чието обсъждане започна в края на миналата година. Поправки под натиска на евроекспертите има и някои от тях са значителни. Това обаче не означава, че написаният от правосъдното министерство проектозакон е слаб, даже нещо повече - той е радикален, което заслужава единствено адмирации.
Най-голямата корекция е въвеждането на изискване да се внася обвинителен акт в наказателния съд като условие за предявяване на иск за конфискация в гражданския. Това означава, че Венецианската комисия пресича намеренията на Попова и на екипа й за пълно откъсване на процедурата по гражданска конфискация от наказателното производство. Все пак това не е поражение, защото намеренията на правосъдния министър заслужават адмирации заради тяхната решителност. От друга страна, проверките от страна на т.нар. комисия Кушлев ще могат да започват още преди повдигането на обвинение срещу конкретно лице. Това пък представлява значително смекчаване на първоначалната идея проверките да започват, без дори да има образувано наказателно производство. Така се избягва и предизвикващата най-много опасения възможност комисията да бъде манипулирана чрез злонамерени, респективно - анонимни сигнали. В крайна сметка смисълът е, ако гражданската конфискация не бъде откъсната съвсем от наказателното производство, тя да бъде изтеглена максимално напред заради отчайващата невъзможност едрите престъпници да бъдат осъдени от български съд. И евентуално в присъдата да бъде постановено и отнемане на имущество.
От разговорите с представителите на Венецианската комисия изплуваха и някои твърде любопитни детайли. Оказа се, че новият закон за отнемане на незаконно придобитото имущество може да обезсили наложени до този момент от комисията Кушлев запори за около 400 млн. лв., ако се реши вече предприетите обезпечителни мерки да бъдат наложени с цел бързина по новата процедура. Става дума за запорирано имущество, за което комисията не е започнала още да води дела за отнемане. По нейни данни от обезпечено имущество за общо 597 млн. лв. се водят съдебни дела за 190 млн. лева. Тънкият момент е новите запори да продължават автоматично действието на старите, за да не се стигне до продажба на имущество преди бъдещо налагане на нов запор.
Предвижда се комисията Кушлев да внася събраната при проверките си информация в прокуратурата и да препоръчва повдигане на обвинения. Един вид да подтиква прокуратурата към активност, за да може тя своевременно да заведе дела за отнемане на имущество. Особено важни са правомощията за започване на производства срещу трети лица, тъй като масова практика у нас е необяснимите богатства да се прехвърлят на подставени или свързани лица. Това може да става, ако се докаже, че те са знаели, че имуществото, което притежават, е придобито с незаконно придобити средства.
След свирепата битка около възможността престъпленията на министри, депутати, кметове и областни управители да бъдат подсъдни на бъдещия специализиран наказателен съд, подобна специална подсъдност е предвидена и при отнемането на необясними богатства. Стана ясно, че висшите служители в изпълнителната, законодателната и съдебната власт ще бъдат основни клиенти на комисията заради задължението тя да бъде сезирана при установени нарушения по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и на Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности. Комисията трябва да следи за издадени от съда решения за признато наличие на конфликт на интереси и резултатите от проверките на Сметната палата.
Предвижда се също данъчните нарушения да отпаднат като повод за отнемане на имущество. В това има логика, тъй като се избягва дублиране с данъчното законодателство, което притежава достатъчно механизми за събиране на държавни вземания. Друг е въпросът, че у нас то е пословично неефективно именно към необяснимо богатите. В окончателния вариант на проекта вероятно няма да бъде определена и минималната сума на несъответствието между притежаваното имущество и законните доходи, над която започва производството по запор. Предлага се вместо конкретен праг да бъде записано значителна сума с оглед разликата в относителната стойност на необяснимите богатства спрямо законните доходи на проверяваното лице. Министър Попова поясни, че няма да бъдат водени дела за две, три, пет хиляди лева. Ще бъде регламентиран и начинът, по който отнетото в полза на държавата имущество ще бъде съхранявано и управлявано.
И така - в очакване да узнаем формулата за квадратурата на кръга следва да признаем, че никой кръг не е квадратен. Но също, че всеки кръг си има квадратура. За престъпността си има инструменти. Изглежда, най-зле сме откъм майстори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във