Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Личните данни мътят Закона за етажната собственост

Един от най-трудните за прилагане у нас закони - за управление на етажната собственост (ЗУЕС), се мъчи да потегли - пак с прът в колелата, заради наличието на лични данни в домовите книги. Председателят на Комисията за защита на личните данни Венета Шопова заяви в сряда (17 февруари), че всички управители на жилищни кооперации трябва да се регистрират в комисията в качеството си на администратори на лични данни. Както тези, които водят вече домови книги, така и онези, които се готвят да ги създадат. Изискването се отнася както за управителите, така и за хората, избрани да водят домова книга, без да са управители или членове на управителните съвети.
Макар че е напълно основателно, становището на Шопова внася допълнителен смут в прилагането на ЗУЕС, който влезе в сила на 1 май миналата година. Един от най-чаканите закони се оказа обаче и твърде оспорван, а прилагането му е досега истинска мъка. В края на 2009 г. министърът на регионалното развитие и градоустройството Росен Плевнелиев констатира, че той изобщо не се прилага и даде заявка за поправки. Оказа се, че целият нормативен акт не може изобщо да влезе в действие, защото собствениците не правят първата и основна крачка - не провеждат общо събрание. А без него няма как да бъдат избрани управителни органи, съответно кой да попълни регистрите на сградите, които общинската администрация следва да води, ще липсва и субект, от когото да се търси административно-наказателна отговорност за неизпълнение на законовите разпоредби. Плевнелиев цитира статистика, че собствениците на едва 2% от имотите, квалифицирани като етажна собственост, са провели общо събрание, при положение че срокът е шест месеца от влизането на закона в сила.
Плевнелиев беше алармиран за проблема от Националното сдружение на общините в България, тъй като при липса на инициатива отстрана на собствениците ЗУЕС възлага на кметовете да свикат общи събрания в тримесечен срок след изтичането на първоначалния шестмесечен. Градоначалниците заявиха категорично, че няма да се справят поради липса на капацитет и поискаха поправка, която да ги разтовари от това задължение. Регионалното министерство си взе бележка, но реши най-напред да предложи удължаване на срока за провеждане на общи събрания с още половин година. И докато скептиците надигат глас, че с този темп новият срок е също неадекватен, съпротивата срещу изискванията на закона се мотивира допълнително от задължението отговорникът да се регистрира и като администратор на лични данни. Да напомним, че всеки отговорник за домова книга е заплашен от глоба от 1000 до 10 000 лв., ако не се регистрира като администратор на лични данни. Ако пък се регистрира, рискува по всяко време някой съсед, който му има зъб, да пусне срещу него жалба за злоупотреба с личните му данни. Което означава пак глоба. Да не говорим, че воденето и поддържането на самата книга на собствениците си е главоболие, а законът търпи критика, че не посмя да уреди заплащането на труда на управителния орган като задължително. Сега то е само възможност, която може да бъде реализирана от общото събрание - то следва да определи размера на възнаграждението.
На този фон не е чудно, че събранията не се случват? Повечето собственици бягат от разходи, а онези от тях, които биха се съгласили да станат управители, с пълно право искат заплащане за труда си. Само човек, който се е захващал с тази работа, знае колко неблагодарна е тя. Неслучайно първите коментари в ИНТЕРНЕТ-форумите след изявлението на Шопова опитват да го оборят с твърдението, че след като в ЗУЕС няма изискване в домовата книга да се вписва ЕГН, данните в нея не подлежат на защита. Това не е вярно и е в пълен разрез със Закона за защита на личните данни, чийто чл.2. гласи: Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Вписване на ЕГН в домовите книги не се изисква, но трите имена на собственика или обитателя и точният му адрес са несъмнено такива данни. Въпреки ограничения достъп до домовата книга, предвиден в закона, регистрирането на лицата, които я водят като администратори на лични данни, е и механизъм за контрол на злоупотребите или невежеството на онези управители, които продължават да искат от съседите си ЕГН и дори данни от нотариалните им актове. Да напомним, че и когато се настаняваме в хотел, не се изисква да впишем своето ЕГН, но ако откажем, рискуваме да спим на улицата.
Впрочем Шопова признава, че в комисията обсъждат вариант за промяна на правилника за нейната работа и да заличи събирането на информация в домовите книги от задължителния списък за създаване на имотния регистър. Този заден ход пък е труднообясним с оглед на уверението й, че злоупотреби с взети от домовите книги лични данни вече има.

Facebook logo
Бъдете с нас и във