Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЛИПСА НА ИНСПЕКТОРИ ПРОВАЛЯ РЕВИЗИЯ

Неочаквана липса на прокурори се оказа причина четирите големи апелативни прокуратури в страната да не бъдат ревизирани от отдел Инспекторат към Върховната касационна прокуратура (ВКП). Това става ясно от отчета за първото шестмесечие на ВКП, оповестен през седмицата.
Според анализа, съгласно утвърдената структура, на прокуратурата, общият щат на отдела е бил 11 прокурори. Реално обаче от началото на годината са работили десет обвинители.
През различни месеци отделът е работил с намален състав заради продължително отсъствие на някои прокурори по различни причини. От отчета обаче не става ясно какви точно са били тези основания, до каква цифра е паднала бройката на магистратите в червени тоги и кои от тях не са били на работното си място.
Това от своя страна пък наложило преразпределение на възложените преписки и доработването им от Инспектората. А пък непопълненият щат на отдела и дълготрайното отсъствие на част от състава довело до невъзможност да бъдат извършени планираните комплексни ревизии на Апелативните прокуратури в Пловдив, Варна, Велико Търново и Военно-апелативната прокуратура.
Заради това се планира те да станат някъде през второто полугодие на 2008-а. Дали обаче щатът ще бъде попълнен и дали наистина проверките ще се случат, можем само да гадаем.
Ситуацията в апелативните прокуратури в страната според анализа не изглежда особено успокояваща. През отчетния период общият брой на спрените дела, включително и на тези от минали години, е 773 048. От тях 19 420 са били срещу известен извършител, а 753 628 - срещу неизвестен извършител.
Продължила е ревизията на прокуратурата и по дела от предишни години. Общият брой на прекратените дела е 130 802, което съставлява цели... 69% от всички решени. От тях поради изтекла давност са прекратени 118 034 дела (90%). Срещу известен извършител са 2729, а срещу неизвестен извършител - 115 305 досъдебни производства.
Ако се разгледа разпределението по апелативни райони на прекратените по давност дела, става ясно защо наистина обвинители от Инспектората към ВКП е трябвало да правят проверки в тях.
Най-много прекратени дела са в АП в Пловдив - цели 41 640, докато в столицата бройката е 38 200. В черната класация следват ги апелативните прокуратури във Варна (15 773) и в Бургас (14 724 прекратени дела).
Опашкари в ранглистата се оказват АП - Велико Търново със 7690 спрени дела и Военноапелативната прокуратура, в която от началото на годината бройката на прекратените дела е само седем.
Най-много работа се е отворила на обвинителите от сектор Противодействие на изпирането на пари. Те са наблюдавали най-много преписки за първите шест месеца на годината - 837 преписки, от които 726 секретни.
Решените преписки са само 206, като почти половината (101) са от предишни години. Общият брой на нерешените преписки е 629, за две от които са възложени проверки и... които не са върнати от съответните органи.
Трудностите в работата на магистратите от Върховната касационна прокуратура обаче не се изчерпват с отсъствието на прокурори и задържането на голяма част от преписките в някои от най-важните отдели. Един от проблемите, които прокуратурите най-често поставят пред отдел Досъдебно производство е за разяснения какво е правилното приложение на чл.218 от Наказателния кодекс (дали унищожаването и повреждането на чужда вещ, извършено не между близки роднини, е престъпление от общ или от частен характер). За решаването на тази дилема отделът е събрал противоречиви съдебни решения и е предложил на отдел Съдебен да изготви предложение за тълкувателно решение относно приложението на тази разпоредба от НК.
Добра реколта за шест месеца проверки срещу магистрати и ченгета са събрали държавните обвинители от сектор Вътрешен контрол към ВКП.
При ревизиите по сигнали срещу магистрати са установени данни за дисциплинарни нарушения по 45 преписки. Материалите са изпратени на съответните административни ръководители за образуване на дисциплинарни производства. Наложени са 58 наказания на 45 магистрати, от които 44 наказания на 34 прокурори.
По една от преписките отделът е предложил на главния прокурор Борис Велчев да образува дисциплинарно производство срещу прокурор от една от апелативните прокуратури. Обвинител № 1 е предложил на свой ред на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно срещу магистрат от Софийската районна прокуратура с искане за уволнение. Процедурата още не е приключена.
Пет преписки са изпратени на отдел Противодействие на организираната престъпност и корупцията във ВКП с установени достатъчно данни за извършени престъпления от магистрати. Кои са всички тези магистрати така и не става ясно от отчета.
Разследваните полицаи също не са малко. За корупционни престъпления през първите шест месеца на годината във Военноапелативния район са образувани и наблюдавани общо 48 досъдебни производства. От тях 17 са новообразувани. Прекратени са осем дела. На съда са предадени 14 обвиняеми, от които осъдените са осем.
За престъпления, свързани с прояви на полицейско насилие, са наблюдавани 67 ДП. Предадени на съда са 25 обвиняеми, от които осъдени са 13 лица, а оправданите са шестима.
Така на преден план пак излизат стари проблеми на държавното обвинение - хиляди прекратени дела по давност, че дори и липса на прокурори, които да инспектират апелативните прокуратури.

Facebook logo
Бъдете с нас и във