Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЛИПСАТА НА ПАРИ ПАК РАЗПЛАКА ВСС

За разлика от друг път, тази година Висшият съдебен съвет (ВСС) проплака за пари доста по-рано. През изминалите години проблемът с недостига им обикновено възникваше в края на календарната година - в месеците октомври, ноември.
Този път обаче въпросът бе изваден на дневен ред в сряда (8 март) на редовното заседание на ВСС. Темата подхвана председателят на бюджетната комисия към съвета Андрей Икономов. Както знаете, бюджетът на съдебната власт за 2006 г. е 273 млн. лева. Министерството на финансите ни е определило 142 млн. за заплати, което е с около 6 млн. по-малко от заложеното в нашия проект на бюджет, започна драматично Икономов.
И тъй като парите не стигали във всички съдебни звена, председателят на комисията предложи как да се закърпи положението - част от средствата, предвидени за обезщетения, за облекла и капиталови разходи, да бъдат прехвърлени в перото за заплати. А ръководителите на отделните съдебни институции сами да определят възнагражденията на всеки един от подчинените им магистрати. Пък после да предлагат на ВСС за одобрение въпросните суми.
Тук са необходими известни пояснения, за да стане ясно всъщност за какво става дума. Заплатите на съдии, прокурори и следователи се формират според длъжността, която заемат, и според ранга им. Висшият съдебен съвет изготвя таблица, в която се записва максималният размер на заплатата за всяка длъжност и според тази таблица той определя месечното възнаграждение на магистратите. Стъпката е следната: минимумът за окръжните съдии е максимъм за заплатата на колегите им от районния съд.
Та - за идеята на Андрей Икономов. Пред ВСС той заяви, че практиката в момента е всеки магистрат да получава максимума на трудовото възнаграждение. Няма друга такава система в държавата - всеки да получава максимума. И тъй като в перото за заплати няма финансов резерв, предлагам всеки ръководител на съответното звено сам да определя парите на подчинените си, като взима под внимание не само работата му, но и неговата натовареност. Не може един районен съдия в София, който на месец разглежда по 300 дела, да получава същата заплата като районен съдия в Малко Търново, който гледа по 10 дела на месец, заключи Андрей Икономов.
Още докато той говореше, част от членовете на съвета започнаха да мърморят. Не стана ясно по какви съображения. А журналистите, които наблюдаваха дебатите от монитори, онемяха. Защото, ако идеята бъде одобрена, всеки шеф на съд ще се превърне във феодал (сам ще решава кого да коли и беси, образно казано), а има голяма вероятност неговата преценка за вдигане на заплатите да бъде субективна.
Негодуванието на ВСС ядоса Икономов и той каза: И аз искам да се увеличават заплатите на магистратите на всеки шест месеца. Но от празния чувал не може да се изтупа брашно. Ние нямаме финансово обезпечение за вдигането на парите даже и с 1 процент. Ако някой от вас ми каже къде има заровено имане, пръв ще отида, с работни дрехи и лопата да копая, отсече председателят на бюджетната комисия.
Заместник-председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Румен Ненков заяви, че заплатите на магистратите не могат да намаляват. Има принципи, които не можем да нарушим. Намаляването става само когато е наложена санкция, каза той. Според него ВСС трябва да ограничи щатовете на съдебните звена. Ако това бъде сторено, могат да се направят известни икономии, смята Ненков.
Всъщност в чл. 272, ал. 1 от Кодекса на труда са изброени случаите, в които могат да се правят удръжки: Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за: получени аванси; надвзети суми вследствие на технически грешки; данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи; запори, наложени по съответния ред. И никъде не се казва, че заплатите могат да се намаляват, защото съответната институция няма пари.
В крайна сметка ВСС реши да възложи на икономическите си специалисти да изготвят до 13 март предложение за промени в принципа на образуването на магистратските заплати, а на заседанието на съвета на 15 март да бъдат обсъдени новите идеи.

Висшият съдебен съвет (ВСС) прие в сряда (8 март) правила за достъп до протоколите и стенограмите от заседанията на съвета. Според документа протоколите от секретните съвещания ще могат да се ползват само от членовете на ВСС.
Всяка стенограма се съхранява от главния секретар на ВСС. Към нея ще има обходен лист. Всеки член на съвета при получаване на протоколите ще се подписва в обходния лист. Там ще се отбелязва и часът, в който документите са взети и после върнати. Секретните протоколи ще могат да се четат само в сградата на ВСС. Ако някой от членовете на съвета поиска препис от тях, той ще трябва да се аргументира защо му е пред целия ВСС и да получи неговата благословия.
По време на дебатите министърът на правосъдието Георги Петканов заяви, че такива правила има във всички държавни институции. И тук трябва да имаме, за да не могат членове на съвета да изнасят документи и да ги дават на медиите, какъвто случай имаше наскоро, каза Петканов. Той визира случка около скандала между председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Иван Григоров и бившия главен прокурор Никола Филчев от 16 февруари. Тогава на част от медиите бе раздаден протокол от секретно заседание на ВСС, проведено на 16 ноември 2005 г., в което Филчев повдига въпроса за сигналите за корупция срещу Григоров.
Всички останали граждански организации, медии, граждани и магистратите, които не са членове на съвета, ще имат достъп само до протоколите от публичните заседания. Това ще става по реда на Закона за достъп до обществена информация, с подаването на молба до главния секретар на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във