Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Листовки срещу земетръс

Четирима души, живеещи на двадесетия етаж в 21-етажен блок, тръгват едновременно към партера. Двама използват асансьор, другите - слизат по стълбите. Блокът е висок 60 метра, пътуващите в асансьора са на 53 и 50 години, а слизащите по стълбите - на 19 и 25 години. Кога двойките ще стигнат до партера, ако междувременно става земетресение от 7 степен по скалата на Рихтер?

Отговорите на тази задачка стават значително по-малко, ако се вземе предвид условието, че блокът се намира в София и е строен в последните години на социализма по метода на едроплощния кофраж. Ако блокът е построен от монтирани панели, отговорът е още по-лесен.
В дните на трагедията, случила се в Япония, умуването над подобна задача изглежда предвзето. Но пък размисълът над нея отчетливо ще открои позициите на песимистите и оптимистите, от една страна, и от друга - нарастващата общност на хората, според които решението в случая е в божиите ръце.
Ако бяхме японци, такива разсъждения върху простичката наглед задачка със сигурност нямаше да има. Може би защото в подобна ситуация тамошната държава, отчитайки историческите, културните и народо-психологическите особености на населението, предлага достъпни и сравнително ефикасни решения. Ефектът от прилагането им със сигурност щеше да бъде видим, ако не беше връхлетяла ужасяващата вълна на следземетръсното цунами.
Може би съвпадение, но в дните около трагедията в Страната на изгряващото слънце и българската държава се отърси от летаргията и даде признаци на живот. Някак успокоително прозвуча съобщението на нашето МВР, че от 21 март то стартира едномесечна информационна кампания за правилно поведение при земетресение. Според информацията инициативата е част от
европейския проект SAFEQUAKE
- Усъвършенстване на поведението на населението, живеещо в градски зони с висок сеизмичен риск след земетресение.
Инициаторите предвиждат кампанията да повиши културата на българските граждани за необходимите действия при възникване на такъв катаклизъм, като специално внимание ще бъде обърнато на уязвимите групи в обществото - хора със зрителни и слухови затруднения, с моторни нарушения, възрастни граждани и деца, лишени от родителски грижи. През този един месец българските пожарникари и спасители ще проведат открити уроци в учебните заведения в страната, както и много демонстративни занятия.
Запознати с организационните способности на българската администрация допускат, че стартът на инициативата и в момента на земетресението в Япония е чисто съвпадение. По-скоро МВР е получило някакви пари, които ще послужат за еднократно осъществяване на целите на кампанията. От съобщението става ясно, че общият бюджет на проекта е 420 000 евро и се реализира в контекста на финансовия инструмент за гражданска защита на ЕС. Координиращ бенефициент на проекта е Главният инспекторат за извънредни ситуации на Румъния. От българска страна асоцииран бенефициент е Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, а от хърватска - Дирекция Национална защита и спасителни дейности.
Този факт разкрива една характерна особеност на държавната политика за превенция и защита на населението при бедствия -
ако има пари, има политика
ако не - всичко е в ръцете на Господ. Откроява се и друг любопитен детайл - институциите у нас дотолкова вярват на писаното слово, че си измиват ръцете с информативни листовки и книжлета, отпечатани в тираж един милион, и това им се струва достатъчно да дочакат спокойно деня, когато (не дай Боже) ще ни удари 7 по скалата на Рихтер.
Според информацията на МВР по време на кампанията ще бъдат раздадени листовки и книжки, в които са описани правилата за поведение при земетресение. Нищо обаче не гарантира, че след няколко месеца листовките все пак ще стигнат до всяко българско домакинство, така че ако, не дай боже, стане нещо, то да знае какво да прави.
Само с листовки обаче няма да постигнем онази дисциплина и самообладание, които проявяват японците. Обучението в правилно поведение при земетресение явно трябва да стане част от самия учебен процес в школата, за да има ефект. Според съществуващите нормативи обаче годишно в родните училища се отпускат по...
пет учебни часа за противопожарна и гражданска защита
които се провеждат на всичко отгоре в часа на класния ръководител.
Въпреки това в сравнение с възрастните децата са по-наясно как трябва да се реагира при бедствия, твърдят хората от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Това се дължало на факта, че в страната действат много клубове Млад огнеборец и Млад спасител, в които дечурлигата овладяват различни тънкости. Според статистиката на ГДПБЗН в такива клубове са организирани около 9000 деца. Вслушват ли се възрастните в гласа на децата, е общочовешки въпрос, който обикновено забравяме. Да не говорим, че ако ни обземе паника при земетресение, този въпрос съвсем ще ни изфиряса от главите.
Съвсем доскоро сред държавните институции се кипреше структурата на Гражданска защита, чиято роля беше да подготвя населението за действие при бедствия и аварии. От 31 януари 2011 г. обаче Гражданска защита вече не съществува, след като в края на 2010 г. бяха приети промени в Закона за МВР и ГЗ се вля в дирекцията за противопожарната безопасност.
Какво е дереджето на бившите защитници след този акт става ясно от факта, че тепърва се работи върху организацията на работното време в ГДПБЗН. За тази цел директорът Николай Николов е издал заповед №140/21.02.2011 г. за сформиране на работна група, която да изготви съответните указания. Предстои също и изготвяне на нова наредба за определяне на вида и модела на униформено облекло на спасителите. Как ще изглежда то ще разберем в края на март. Така или иначе, в момента бившата Главна дирекция Гражданска защита е заета повече с решаването на чисто битови въпроси, сред които и все още неполученото, но полагащо се на служителите й вещево доволство за 2010 г. Предвижда се т. нар. пари за облекло да бъдат раздадени чак през септември 2011 година.
В същото време шефовете на ГДПБЗН продължават да твърдят, че дирекцията е готова за действие при бедствие. Ако се върнем към задачката, с която започнахме, ще се убедим, че това не е така. Например, ако, не дай боже, се срутят стълбите под 20-ия етаж и спре асансьорът, единственият изход за измъкване е покривът. Оттам обаче слизане няма, освен с автостълба. С каквато дирекцията не разполага...
В такъв случай
упованието е в телефон 112
Да видим как действа това звено на МВР. Важно е да се знае, че служителите там работят по специално утвърдена инструкция за определяне на истинността на сигнала. Според нея първата задача на оператора е да се идентифицира постъпилият сигнал - фалшиво обаждане, лоша шега или реално събитие. Това става в рамките на 20 секунди, твърдят от 112.
Когато на линията постъпи обаждане за реален инцидент, операторът попълва електронен картон, в който отбелязва кой, защо и откъде звъни, вида на инцидента и броя на пострадалите. Данните се регистрират с кратки уточняващи въпроси. Ето защо службата апелира към ползващите тази услуга, когато предават за инцидент, да бъдат максимално ясни и точни при съобщаване на информацията. Тя трябва да съдържа име на повикващия, тип и място на инцидента, брой на пострадалите. Конкретният случай веднага се пренасочва към съответната институция - Пожарна безопасност и защита на населението, Полиция, Спешна медицинска помощ, Национален медицински координационен център, Планинска спасителна служба - БЧК и Изпълнителна агенция Морска администрация. Те от своя страна изпращат екип на мястото на инцидента.
Докато пристигнат спасителите, засегнатите от земетръса трябва вече да са изчели листовката на МВР, ако са я запазили, и да са изпълнили предписанията й.
Според брошурата, публикувана в сайта на МВР по повод инициативата SAFEQUAKE, първо правило преди да се случи земетресението е следното: бъдете актуално информирани относно мерките за правилно и безопасно поведение (правила за вашата безопасност) чрез интернет, телевизия, радио и вестници. По нататък авторите на брошурата пишат, че необходимата подготовка за посрещане на земетръса включва обучения за самозащита, оказване на първа и долекарска помощ, евакуация, превенция на и реакция при възникване на пожари и други.
Кой обаче е отговорен да подготви населението в брошурата не се посочва. Въпрос на самоподготовка е и изготвянето на т. нар. от авторите семеен план за бърза и ефективна реакция при подобни бедствия.
С други думи, усвояваните в рамките на проекта 420 000 евро ще отидат за всичко, но не и за реална подготовка и в резултат правилно поведение при земетресение. Това, както би отбелязал Остап Бендер, явно е дело на самите бедстващи. А държавата да беше докарала листовките поне до оригами. За повече естетика. За традиции изобщо не може да става дума...

Из брошурата на МВР
При земетресение заемете най-безопасното място в сградата под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, под стабилна маса или легло. Не използвайте асансьори и избягвайте стълбищата, те са най-опасни при земетресение. Ако сте на открито, застанете далеч от високи сгради, далекопроводи, трафопостове, електрически стълбове, кабели, трамвайни и тролейбусни мрежи и подобни съоръжения. Ако сте затрупани в тясно пространство с ограничено движение, опитайте се да локализирате тръба, стена, плоча и чукнете за сигнализиране присъствието и локацията ви на спасителния екип. Избягвайте викове и крясъци. Запазете енергията си. След земетресението се опитайте да запазите самообладание. Паниката само ще ви навреди. Изключете електричеството, газта, водата. Напуснете сградата.
Най-любопитен е следният съвет, от който става ясно къде в класацията по надеждност се намират всички служби, отговорни за защитата на хората: Следете информацията и съобщенията, които се излъчват по радио, телевизия, местни власти и институции, отговорни за защитата. Позовавайте се на информация от правилни и достоверни източници.

През 1904 г. в района на Кресна - Крупник е регистриран най-силният трус в Европа за последните 100 години. Той е бил с магнитуд 7.8 по скалата на Рихтер и с интензивност десета степен по скалата на Меркалий - Шпонхойер - Карник, която се определя с една дума - унищожителна. В районите на Кресна-Крупник и Шабла-Калиакра са възможни трусове с магнитуд до 8 степен по Рихтер. В проблемните зони влизат също Пловдивско, Горна Оряховица и София. Според сеизмологичната секция към Геофизичния институт на БАН цяла България е земетръсна зона. От близо 80 години у нас не е имало нито един трус с магнитуд над 6 по Рихтер, което според експертите от БАН означава, че се трупа енергия и рано или късно тя ще избие.
Специалисти твърдят, че на територията на столицата най-застрашени при силно земетресение са сградите на хотел Родина и хотел София. А жилищните комплекси Надежда и Обеля ще се изравнят със земята при земетръс над 6-а степен по Рихтер, твърдят експерти.
Безопасността на метрото също е под въпрос. Сеизмичните вълни отварят път на подпочвените води, които под столицата са много и ще нахлуят в тунелите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във