Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Магистратите - недоволни, разделени и зависими

Магистратите в България са недоволни от кариерното си развитие, разделени са на стари и млади, и признават, че в съдебната система се шири корупция. Тези са трите основни извода в изследването Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт, осъществено от неправителствената организация Фондация за развитието на правосъдието (ФРП). Според заключенията в него системата не гарантира на съдиите, на прокурорите и следователите спокойствие и подкрепа, стресът им е голям, а депресивните състояния водят до професионално изчерпване. В резултат типичният български магистрат днес е в ценностна изолация и е убеден, че системата е проядена от корупция.


Мнозинството от магистратите мислят, че осигуряването на тяхната независимост е работа на правителството и отказват да поемат лична отговорност за отстояване на професионалната си независимост. Оценката им за кадровата политика на Висшия съдебен съвет(ВСС)е изцяло отрицателно, те изпитват дълбоко недоверие към случайното разпределение на знаковите дела. Някои съдии търсят публичност и обществено доверие, но изпадат в състояние на професионална демотивация, ако не срещнат очакваната подкрепа. В крайна сметка те споделят, че системата не награждава порядъчните. Прокурорите пък смятат, че имат по-голяма нужда от защита, отколкото съдиите. Те изпитват постоянен страх, че статутът им ще се промени, ако се осъществи намерението да бъдат извадени от съдебната власт.


Според изследването магистратите не гледат на професионалните си сдружения като на гаранти за техните права и интереси, смятат, че хората по високите етажи на системата крепят статуквото. Повечето съдии са привърженици на идеята за непостоянно действащ ВСС с две колегии, но, за разлика от тях, прокурорите не са убедени, че това решение е по-добро от сегашното. Преобладаващата оценка за системата за кариерно израстване е лоша или много лоша. Магистратите намират, че тя е неясна, непрозрачна, манипулируема, нестимулираща професионалната етика и честното съревнование. Политиките и практиките на ВСС в това направление срещат категорично и масово неодобрение и недоверие и са най-често коментираният проблем.


Изследването установява, меко казано, парадоксални кривулици в оценките на магистратите. Те споделят, че в последните пет години сред тях се е утвърдило усещането за масовост на корупционните практики. Мнозинството от магистратите е убедено, че системата е корумпирана, във върховните съдилища и апелативните прокуратури тази оценка обхваща шокиращите 100% от хората. В същото време повечето магистрати твърдят, че съдебната система осигурява по-скоро справедливо, отколкото несправедливо и по-скоро прозрачно, отколкото непрозрачно правосъдие. И следва трети неочакван завой - ниската му ефективност те отдават нетолкова на корупцията, колкото на компромисното качество на законите.


Магистратите са разделени в оценката си за ефекта на докладите на Европейската комисия върху развитието на съдебната реформа. Според едни той е стимулиращ и полезен, но други роптаят, че е дестабилизиращ и зависим от внушения на правителството. Най-много се сърдят магистратите, работещи по делата с висок обществен интерес. В изследването се сочи, че тези нагласи са в парадоксално несъответствие с практиката на мисиите на Европейската комисия да се допитват и да се съобразяват с препоръките на магистратурата. Обяснението е, че контактите на съдебната система с Брюксел са монополизирани от малцинства, които не желаят реформата. Българските магистрати са разделени и по въпроса проведена ли е изобщо съдебна реформа - тези, за които отговорът е положителен, са едва с 4.3% повече.


В крайна сметка изследването стига до извода за тежка криза в гилдиите на съдебната власт, която не изглеждала доловима за обществото, но генерирала заплахи за всички държавни институции. Българските съдии и прокурори не се интересували от заявката на обществото за реформиране на системата, защото не намирали, че е съобразена с личните им професионални потребности. Сред магистратите съществували обаче нагласи за изговаряне на тайните на системата и за търсене на пространство, в което да бъдат чути. Както беше казал Йовков: Ако можеха да говорят...

Facebook logo
Бъдете с нас и във