Параграф22 Weekly

§22 Анализи

МАЙ И НОВИЯТ ВСС ЩЕ ХОДИ ПО РЪБА НА МОРАЛА

За да се създаде чувство за морал, човек трябва да се отнася към другите честно, искрено и справедливо и да премахне напълно порочното мислене.
Конфуций
Моралът е съвкупност от възгледи - за добро и зло, съвест и чест, похвално и срамно, дълг и справедливост. Моралът може да бъде пасивен - който ни забранява да вършим зло, и активен - който ни повелява да вършим добро.
Из учебник по етика
През последните седмици темата за морала на управляващата тройна коалиция отново стана изключително актуална, като този път поводът е продължаващата вече четвърта седмица стачка на българските учители. Правителството и Народното събрание проявяват изключително пренебрежително отношение към проблемите на родното ни образование. Нито един от членовете на кабинета и парламента не прояви смелост и морал да застане пред преподавателите и да признае греховното отношение към тях и техните проблеми.
На фона на безспирните протести, безрезултатните преговори и безконечните упреци от едната и от другата страна тия дни се разигра още една, макар и мизансцена, която граничи с аморала. Този път случката няма нищо общо с управляващите, а с магистратурата.
На 12 октомври се проведе второто заседание на новия Висш съдебен съвет (ВСС), на което най-накрая бе взето едно съществено решение. През годините Параграф 22 неведнъж е писал, че магистратите се вълнуват от две теми по време на заседанията си - едната са парите, а втората - ремонтът на Съдебната палата. И тъй като вторият въпрос вече утихна по обективни причини (Никола Филчев отдавна не е главен прокурор, а мандатът на председателя на Върховния касационен съд Иван Григоров вече е към своя край), то остана само проблемът с възнагражденията на магистратите.
В това отношение новият състав ВСС не се оказа по-различен от своя предшественик, защото първата точка, по която имаше някакъв дебат, бе въпросът какъв процент да са надбавките на членовете на съвета за година прослужено време.
По закон тяхната заплата се равнява на съдия от Върховния касационен съд (ВКС), която в момента е 2225 лева. В чл.219 от ЗСВ се казва: На съдиите, прокурорите и следователите върху основното месечно възнаграждение се изплаща допълнително възнаграждение за продължителна работа като съдия, прокурор и следовател в размер 2 на сто за всяка година трудов стаж, но не повече от 40 на сто.
Никъде обаче в закона не е уреден въпросът с минималния и максималния размер на надбавките за членове на съвета. Заради това ВСС реши все пак да се позове на вече цитирания текст и да си определи 2% годишна надбавка за прослужено време като магистрати и 1.5% - за хората, които са извън системата. Тоест нещата стоят по следния начин - за всяка прослужена година в органите на съдебната власт членовете на съвета ще получават по 2 на сто надбавка, а за всяка година, през която са били я депутати, я адвокати, я синдици, надбавката ще бъде процент и половина. Което ще рече, че в най-добрия случай част от членовете на съвета ще получават 890 лв. над основната си заплата - т.е. 3115 лв. на месец.
По време на заседанието стана ясно, че членовете на съвета са обсъждали вариант да получават някакъв хонорар за това, че членуват в някоя от комисиите към съвета.
Именно тази тяхна идея предизвика остра реакция от страна на министъра на правосъдието Миглена Тачева. Още преди магистратите да гласуват каквато и да е финансова точка, Тачева ги призова на фона на стачката на учителите да проявяват все пак някакво разбиране. Ако решите, можете да си гласувате и по 800 лв. за участие в комисия, аз нищо не мога да направя, освен да взема становище, каза Тачева в началото на заседанието. Защото по закон министърът на правосъдието няма право на глас във Висшия съдебен съвет.
В залата се чуха възгласи, че предложението се прави по аналогия с дейността на народните избраници, които взимат хонорар за участието си в различни комисии. Въпреки това обаче мнозинството от магистратите решиха на този етап да забравят за екстравагантната си идея. Но пък си гласуваха надбавките.
Всъщност за никого не би трябвало да е изненада решението на съвета за процента прослужено време. Всичките 25 членове са получавали същия размер надбавки, но тогава са били на работа в съдебната система. Сега те просто си сменят длъжността, но като членове на съвета сами трябва да си определят размера на надбавките за процент прослужено време.
Освен това част от магистратите, които станаха членове на ВСС, вече получават по-ниски заплати, защото като част от състава на съвета те нямат рангове. Но не трябва да се оплакват, защото сами са си избрали тази съдба.
И въпреки че на пръв поглед няма нещо кой знае колко нередно в това човек да получава надбавки за прослужено време, все пак стои моралният въпрос. От една страна, защото от няколко седмици държава и правителство се тресат от учителската стачка с искания за по-големи възнаграждения, а, от друга, тъкмо с първото си съществено решение ВСС прави опит да вземе допълнителни финансови средства върху заплатата на членовете му. Все пак има къде по-важни неща, като: обсъждане на бюджетната политика на ВСС през следващата година, единната информационна система на съвета, която от години... все се създава, и не на последно място - атестирането на съдиите, прокурорите и следователите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във