Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Масова декриминализация

След две десетилетия вилнееща престъпност на дневен ред е поредното оръжие чудо, с което тя ще бъде поразена. Обратно на всичко правено досега се планира масова декриминализация на куп текстове от Наказателния кодекс(НК). Така престъпността ще намалее рязко не заради ефективните действия на МВР и на съдебната система, а по простата причина, че десетки видове престъпления вече няма да са такива и няма да ни съдят за тях.
На проведена в началото на седмицата кръгла маса в Министерството на правосъдието на тема Аспекти на декриминализацията в съвременното общество бяха представени виждания за разтоварване на НК от остарели, мъртви и неефективни текстове. За необходимостта от такова прочистване се говори все повече в последните години, а през януари правосъдното министерство представи за обществено обсъждане проект за съдържанието на общата част и за структурата на особената част на кодекса. Създаването му е записано като приоритет в концепцията за наказателна политика на кабинета.
След края на кръглата маса, в която участваха представители на прокуратурата, на съда и адвокатурата, на Висшия съдебен съвет, на неправителствени организации и преподаватели по правни дисциплини, правосъдният министър Маргарита Попова съобщи, че се обсъжда
декриминализацията на една трета от текстовете в НК
По думите й до края на годината ще има яснота кои текстове ще отпаднат и дали някои от тях ще бъдат заменени с нови. Преди това Върховният касационен съд и Висшият адвокатски съвет ще обсъдят предложенията на специални съвещания със съдиите и адвокатите. Срокът за подготвянето на цялостния проект за нов НК е април 2012 година. Попова уточни, че законодателният пакет за премахване на излишните текстове ще бъде внесен в Народното събрание много преди новия Наказателен кодекс. Според нея това ще разтовари преждевременно съдебната система, като намали делата с 10-12 процента. Но новият кодекс нямало да стане по-малък от сегашния, защото ще се криминализират нови, смислени състави. В крайна сметка данъкоплатците нямало да плащат за кухо правосъдие, а за реално, обещава Попова.
Дали разтоварването на НК ще е от полза единствено за прокуратурата, която лее вопли, че е претрупана от работа? Или ефектът ще е оздравителен и правосъдната система ще се съсредоточи върху тежката престъпност? Всичко зависи от намеренията на страните в дискусията, а те са разнопосочни и не е ясно кой ще надделее. Във всеки случай обаче има съгласие, че голяма част от престъпните състави в кодекса са трудно, приложими, или влизането им в съда е неоправдано заради леките наказания, които предвиждат. Периодично звучи и рефренът, че у нас се злоупотребява с наказателната репресия, като се прилага в случаи, в които може да се мине с административно наказание - с глоба.
За абсолютни пътници се сочат текстовете, уреждащи спекулата, използването на държавни предприятия за частна дейност, продажбата на некачествена вещ, измамата на клиента, самоволното отклоняване от задължително административно заселване, безделничеството, което сега служи за преследване на проституцията и просията.
Частично ще бъдат декриминализирани укриването на пречка за брак, унищожаването и повреждането на чужда вещ, неплащането на издръжка. Прокуратурата пък иска да отпаднат няколко текста, криминализирани относително неотдавна от парламента, за които в други закони са предвидени административни санкции или могат да бъдат решени по гражданскоправен път - кражбата на електроенергия, използване на чужди и фалшиви регистрационни табели на автомобили, търговия с акцизни стоки без бандерол. Старият текст за самоуправството също е на мушка. Предлага се прокуратурата само да упражнява контрол дали при оплакване са преустановени подобни действия - примерно прокурор да призове съсед, че незаконно е преместил оградата си в чуждия имот, и двамата да подпишат протокол, че нарушителят повече няма да прави това.
Прокуратурата предлага и
либерализиране на уредбата за шофиране в нетрезво състояние
Лишаването от свобода да се налага само при наличие на алкохол над 1.6 или 1.8 промила. В противен случай да се отнема книжката за дълъг период, водачите да минават на психотестове и да плащат по-скъпа застраховка. Споровете и деликатността на темата обаче накараха Маргарита Попова да заяви, че е против тази идея на прокуратурата, защото шофирането след употреба на алкохол у нас е вече епидемия.
В крайна сметка Попова предупреди, че на масовата декриминализация не бива да се гледа само като на пенкилер за проблемите на МВР и прокуратурата. В МВР и в прокуратурата не може да разчитат на декриминализацията. Трябва да има по-добра организация на работата, коментира Попова, припомняйки напразния труд да се правят проверки за черното тото, което се оказа ненаказуемо поради липса на съответния текст в НК.
За някои от новите текстове в проекта за НК правосъдният министър говори преди по-малко от месец. Тя изброи няколко начина за защита на трудовите права. Сред тях е налагането на лишаване от свобода или пробация за клевета спрямо колега, в резултат на която той загуби работата си или изобщо не бъде назначен. Подобна защита се налагала, тъй като все повече свободни позиции се заемат само с конкурси, но зачестяват случаите, когато някой от участниците разпространява невярна информация за конкурентите. Така според Попова протежетата отстранявали кадърните.
От думите на Попова се разбра, че в този случай клеветата няма да е престъпление от частен характер, а от общ. С други думи, ще се преследва не по тъжба на пострадалия, а служебно от прокурора. Жертвата на подобно престъпно оклеветяване щяла да е първата, която обвинението ще разпита за подробностите. Попова обаче не каза дали идеята е оклеветяването да стане престъпление от общ характер във всички случаи, или само когато нарушава трудови права. Друга насока за защитата им е ефективно преследване на виновните, ако някой загуби работата си заради раса, пол или заради друго защитено от законите различие. Наказателна санкция ще има и ако човек бъде уволнен или му откажат работа заради членство в синдикална организация, или заради политическите му пристрастия. При това под защита ще бъдат не само личните убеждения, но и ако неудобните възгледи са на член от семейството или на близък роднина. Бъдещият НК ще преследва и неизпълнението на съдебно решение за възстановяване на работа.
След представянето на първоначалния проект за НК пък заместник-министърът на правосъдието Даниела Машева каза за Параграф 22, че в особената му част по-съществени промени се очакват при криминализирането на престъпни дейности, свързани с икономическата, финансовата и осигурителната система. Вниманието на работната група е фокусирано и към всички проявления на организираната престъпност, на компютърните престъпления и сексуалното насилие, към малтретирането и въвличането на деца в престъпления. Ще бъдат обсъдени и предвидени всички възможни хипотези да не бъдат наказвани уязвими лица, насилствено въвлечени в престъпления.

В каре
Какво предвижда общата част на НК
Проектът за обща част на НК бе публикуван през януари и все още тече общественото му обсъждане, но някои от предвидените в него институти и постановки продължават да будят разнопосочни реакции. Преосмислянето на системата от наказания и на другите мерки за държавна принуда, налагани при извършване на престъпление, се изразява в отпадане на някои видове наказания с аргумента, че са изгубили значение в съвременните условия от рода на лишаване от право да си носиш получените ордени, от почетни звания и отличия или лишаването от военно звание. Оспорва се съществуването на най-тежкото наказание по действащия Наказателен кодекс - доживотния затвор без замяна. Редица юристи смятат, че то е нецелесъобразно и е несъобразено с редица европейски и международни актове и практики. Те предвиждат най-тежкото наказание за особено опасни умишлени престъпления наказанието да е доживотен затвор, но акцентът да е върху превъзпитанието и реинтеграцията на осъдените.
Предвиден е изцяло нов институт за превъзпитание и рехабилитация на осъдените. С него се предлагат четири вида мерки за въздействие: ограничаване на свободното придвижване, включване в курсове и програми, провеждане на лечение, безвъзмезден труд. Тези мерки се прилагат по преценка на съда при налагане на наказание пробация, при условно осъждане и при условно предсрочно освобождаване. Но за разлика от пробацията, те не са наказания, а са мерки, които целят осигуряване на възможности и условия за по-бързо поправяне на осъдените.
Веднага след огласяването на проекта критики предизвика предвидената в него възможност за многократно освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административна санкция глоба. Повторното освобождаване на лице по този ред може да стане при условие, че е изтекла една година от изтърпяването на административното наказание за предишното престъпление, за което лицето е освободено от наказателна отговорност по този ред. От приложното поле на този институт все пак са изключени хипотезите, при които деецът е извършил престъплението след употреба на наркотични вещества или техни аналози. А именно те са в основата на голяма част от по-леките престъпления, при които затворът се заменя с глоба. Проектът предлага и нов подход при определяне на престъпленията, представляващи общ и опасен рецидив. За престъпления, съдържащи признаци на опасен рецидив, ще се считат вече не изрично предвидените в особената част на кодекса състави, а всички престъпления, извършени при условията и критериите, определени в общата част на НК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във