Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Медиация с мъка

С учудваща доза оптимизъм приключи първият сезон от програма Спогодби на новосъздадения Център за спогодби и медиация при Софийския районен съд (СРС). Резултатите от дейността му бяха представени в сградата на бившия Нотариат в сряда (14 юли) в присъствието на председателя на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев, на СРС - Красимир Влахов, пред съдии, адвокати, медиатори - доброволци. Американският и френският посланици Джеймс Уорлик и Етиен дьо Понсен изпратиха поздравления. Извън емоциите от сравнително новия за нашата действителност алтернативен способ за решаване на спорове обаче остават сухите числа, които приземяват и най-запалените по тази професия.
Пет години след обогатяването на родното законодателство със Закон за медиацията все още стои въпросът има ли тя реална почва у нас, или остава опитно поле за изява на ентусиасти? Според отчета на медиаторите през първия сезон от работата им в най-големия съд в страната, в който са постъпили само миналата година повече от 93 000 дела, предмет на медиация са били едва 60 дела, а успешно са приключили със спогодби само десет от тях. В останалите 50 случая се отчита все пак известно улеснение на процеса и подобрена комуникация между страните. Най-много спорове, в които е направен опит да бъдат разрешени чрез разбирателство между страните, са за неплатени сметки към Топлофикация. Наред с тях са полагани усилия за компромиси по делби, брачни, трудови, търговски спорове. От всичките 113 съдебни състава едва 17 са препратили дела за провеждане на медиация. За сравнение ще припомним каква е реалността в напредналите страни. В САЩ 80% от гражданските и търговските спорове приключват не със съдебно решение, а със споразумение, постигнато в процедура по медиация. Огромен е и процентът на споразуменията по наказателни дела. В Германия само през миналата година са проведени 100 хил. успешни медиационни процедури, а в Япония медиаторите са повече от адвокатите.
Въведеният със създаването на Центъра за спогодби и медиация към СРС модел ползва и американски опит, но в основата си е изграден по немски образец. Тук медиацията е вътрешносъдебна и се осъществява със съдействието на съдиите. Всеки от тях, който намери за възможно отнесеният до него спор да бъде решен със споразумение, насочва страните към свой обучен колега, който действа вече не като съдия, а като медиатор. Или към външни медиатори. Участниците в програмата работиха досега безплатно, но това едва ли ще продължи дълго. Изказалите се споделиха, че първият въпрос на онези, които се обръщат към тях, е: Наистина ли е безплатно? Нормативно определени възнаграждения в тази свободна професия няма, но за база се ползва тарифата за минималните адвокатски хонорари в частта й за консултациите - 60 лв. на час. С цел страните да бъдат стимулирани към постигане на съгласие сумата нараства за всеки следващ сеанс. Обикновено се взема предварително и 50 лв. аванс, за да се покрият разходите за осъществяване на контакт с другата страна по спора.
За разлика от САЩ, където голяма част от споровете по закон задължително минават през процедура по медиация, преди да отидат в съда, у нас това става само при съгласие на страните. В Холандия закон няма, но страната е сред челниците при използване на метода. Общото между всички страни, в които той работи успешно, е, че прилагането му предхожда неговото уреждане в закон. Нещо повече - медиация се допуска и по дела, приключили с влязъл в сила съдебен акт. В нашите Гражданскопроцесуален кодекс и Административно-процесуален кодекс медиацията е разрешена, докато в Наказателнопроцесуалния кодекс тази възможност липсва, въпреки че Законът за медиацията допуска провеждането й и по наказателни дела. Някои наказателни съдии предлагат използването на тази възможност, други отказват с аргумента, че не са длъжни, тъй като такова споразумение е извън предмета на делото.
През 2008 г. работна група под ръководството на проф. Маргарита Чинова и доц. Добринка Чанкова внесе в правосъдното министерство проект за въвеждане на наказателна медиация, но бившият министър на правосъдието Миглена Тачева отказа категорично да приеме тази възможност. Наследникът й Маргарита Попова увери медиаторите, че подкрепя наказателната медиация и ще даде зелена светлина на проекта, но той не беше включен в последните предложения за промени в НПК. В него се предвижда медиация да се допуска само за леконаказуемите престъпления, за масовите престъпления, извършвани от непълнолетни, както и престъпления, чийто извършител е сгазил закона за първи път.

Facebook logo
Бъдете с нас и във