Параграф22 Weekly

§22 Анализи

МЕДИАЦИЯТА: ЛЕК СРЕЩУ СЪДЕБНИЯ ГЛАВОБОЛ

Поне от две-три години на т. нар. компетентни органи им е много добре известно, че без закон за медиацията България много трудно ще бъде приета за пълноправен член на Европейския съюз. Според миналогодишните обещания на управляващите, този нормативен документ трябваше да бъде приет на първо четене на 12 април и да влезе в сила до началото на тази есен. За най-голяма изненада на НДСВ и ДПС датата 12 април 2004 г. се оказа Великден, по повод на който депутатите си бяха гласували 20-дневна ваканция. Ето защо първото четене на законопроекта бе отложено с един календарен месец. Въпреки всички прогнози на 12 май управляващото мнозинство удържа на думата си, но вместо конструктивен диалог в пленарната зала се лееха речи като на предизборен митинг от зората на българската демокрация, когато най-почтителното обръщение към опонента беше А, бе, гад такава! В дух на пълно единомислие управляващото мнозинство подкрепи проектозакона за медиацията и на практика изпълни половината от ангажимента си към Европейския съюз. Лявата опозиция също не изневери на себе си и се опита да омаловажи нормотворческия успех на НДСВ и ДПС по начин, непонятен вече дори за червените мобифони. Юридическият терминатор на столетницата Любен Корнезов обяви, че въпросният законопроект е срам за правото, защото било недопустимо медиаторите да решават наказателни спорове. Това е работа на държавата, а не на някой медиатор, който може и да е неграмотен, заяви тогава Корнезов и седна на мястото си с чувство за достойно изпълнен партиен дълг. Ще видите сега колко кандидати ще тръгнат да помиряват гражданите. Подозирам, че сред сегашните депутати също има такива, които напират за медиатори, наля още малко масло в огъня и парламентарният доайен Гиньо Ганев, пропускайки да обясни какво е имал предвид. Сините се задоволиха с изявлението на Валентин Василев, че проектозаконът за медиацията трябва да бъде редактиран много сериозно, след което целокупното депутатско войнство заработи надницата за деня: 102 жълти гласа за, 48 червени - против, и 33 сини и независими гласа въздържал се. Според намеренията на НДСВ, проектозаконът за медиацията трябва да бъде гласуван... в най-скоро време, защото до Нова година трябва да влезе в сила. Намерение, което доста трудно ще бъде осъществено. За пореден път. Хич да не е, но българските депутати, включително и тези от НДСВ и ДПС, казали да на проектозакона, май не знаят, че всъщност трезвомислещият българин отдавна е прегърнал медиацията като лек срещу съдебния главобол. След Освобождението, от края на ХVIII век до 1935 г., на главната улица в Пловдив (до небезизвестния Куршум хан, където сега се намират Халите) е имало кантори за ходатайство. Ходатаите са били най-богатите, най-уважавани и най-знатни пловдивчани, а хората са ги търсили за съвет и помощ по всякакъв повод.Възкресяването на традицията под тепетата тръгва през януари 2003 г., когато отваря врати Центърът по медиация, в който работят 12 души. Ако преценят, че спорът може да се разреши чрез медиация, се попълва формуляр, в който се обяснява какъв е проблемът. Човекът сам може да покани другата страна на разговор, но това може да направят и медиаторите. Те изпращат писмена покана и предлагат срещата да стане в едноседмичен срок. Двете страни участват доброволно, но те могат да се оттеглят по всяко време. Какви случаи не се решават чрез медиация? Това са спорове, за които законът задължително предвижда съдебна процедура - например незаконни уволнения или когато има данни за упражнено физическо и психическо насилие върху една от страните. Страната, която е била жертва, не може да има свободна воля, посочват от центъра. Медиацията е неподходяща при административни спорове - нашето законодателство все още не предвижда споразумяване между административни органи и граждани, между данъчната администрация и физическите и юридическите лица. Засега не може да се използва медиация и в наказателното право, когато става дума за престъпления от общ характер, при които обвиненията се повдигат от прокуратурата. При делата от частен характер, които се образуват по тъжба на пострадали (клевета, обида, лека телесна повреда и т. н.), и сега може да се провежда медиация. Не е проблем и спорове за издръжка да бъдат решавани чрез медиатор, но за да бъдат сигурни страните, че споразумението ще се спази, добре е то да бъде утвърдено от съда.Двете страни по конфликта се срещат в залата за медиация в центъра. Разговорите могат да продължат час, пет или десет часа. Може да е само един, но се е случвало интервютата да са цяла серия. Обикновено обаче хората се споразумяват в една сесия, която продължава два-три часа. Всички медиатори в центъра са юристи, но те по никакъв начин не се държат като адвокати и не вземат страна в спора. Това е едно от най-стриктните им задължения, записани в етичния им кодекс. Ако се наложи правен съвет, страните търсят друг адвокат. Освен това медиаторите се ангажират писмено да пазят тайната на спорещите. По време на разговорите всеки представя своята гледна точка, а медиаторът използва техники и задава въпроси за изясняване на ситуацията. Целта е всяка от страните да разбере гледната точка, потребностите и интересите на другата. Най-много са медиациите във връзка с дела за развод. Друг голям дял са за делба на движими вещи между бивши съпрузи. Те се спогодяват и си разпределят вещите и по този начин се избягва едно тежко дело, което продължава от три до пет години. Има и спорове между етажни собственици в къщи и блокове, спорове за разпределяне ползването на съсобствен имот, търговски спорове за неизпълнение на договорни задължения, неплащане на доставени стоки и услуги. В сферата на търговското право може би относително голям дял ще представляват споровете между съдружници в ООД. Те са за изменения и допълване на дружествен договор, изключване на съдружник заради лични противоречия, определяне на дела на напускащ съдружник. Досега в центъра по медиация са влезли 111 случая, като от 39 стартирали помирителни сесии 32 са приключили със споразумение.За година и половина пловдивските медиатори са помогнали за разрешаването на много фрапиращи случаи. Един от тях е за двама съпрузи, дошли в центъра по повод развод, имали и висящо бракоразводно дело. Десет години мъжът и жената живели в семейното си жилище, без да си говорят, като са общували само чрез децата си. Разменили първите думи помежду си едва пред медиаторите и... не млъкнали повече от три часа. Споразумението не било постигнато, но двамата си тръгнали безкрайно удовлетворени от срещата. Друг случай е с потребителски спор между семейство от незрящи и Електроразпределение - Пловдив. Двамата имат две малолетни деца, пенсиите им са по 59 лева. Получават сметка от 350 лв. за ток. През този месец съпругата е била в болница, а децата при баба си и дядо си. Медиаторите правят съвместна проверка на електромерите с Електроразпределение - Пловдив и се оказва, че има размяна на абонатни номера. Сметката е била нулирана. Веднъж се наложило да се прави и медиация по телефона заради случай с развод на много бедни хора. Единият съпруг бил инвалид, на легло и живеел в Асеновград. Другият бил толкова беден, че не можел да си плати билета за автобуса дотам. Направихме медиация по телефона. Единият медиатор беше в Асеновград при болния съпруг, другият - тук и с конферентна телефонна връзка постигнаха споразумение, разведоха се, разказва Зоя Герасимова. Все по-често и самите съдии призовават към решаването на спорове чрез медиатори. Седем магистрати от Пловдивския районен съд са ни препратили 16 дела досега. Пет от тях завършиха със споразумение, а по другите още работим. Това облекчава и работата на съдилищата. Когато хората повярват в медиацията, натовареността на магистратите ще намалее рязко. От друга страна, делата няма да се точат с години, а страните ще се споразумяват по-бързо, смята Зоя Герасимова. Наскоро центърът започна да работи по проект на Американската асоциация на юристите, който предвижда тъкмо това - съдии да препращат дела за разрешаване чрез медиация. В ПОМОЩ НА ЗАКОНОДАТЕЛЯЩо е то?Медиаторът не е съдия, арбитър или адвокат на страните. Той не решава спора; не дава правни, психологически или други професионални съвети или информация. Медиаторът безпристрастно, неосъдително и професионално подпомага спорещите да открият същността на конфликта и да постигнат взаимно удовлетворително споразумение. Медиацията е нова култура в спора.Предимствата:- Медиацията не замества съда, а разширява кръга от възможности за защита на права; - запазва и възстановява взаимоотношенията; - позволява контрол върху спора; - ефикасно, рационално, бързо и евтино разрешава конфликти; - провежда се в приятна неформална обстановка; - ако медиаторът не успее, спорът винаги може да бъде отнесен към съда или арбитража. - облекчава работата на съдебната администрация; - намалява броя на делата и натовареността на съдиите. Къде се прилага: - семейни спорове - родителски права и издръжка; личен контакт на децата с родители, баба и дядо преди, по време и след развод; фактическа раздяла; разногласия между съпрузи и др.; - трудови спорове работник - работодател, трудови договори, уволнения, трудово възнаграждение, обезщетения, колективно трудово договаряне; - междусъседски спорове - етажна собственост, граници, паркиране, нарушаване на обществения ред; - търговски спорове - договори и съдружия, застрахователни, банкови и финансови проблеми, нелоялна конкуренция; - спорове в сферата на строителството - проблеми по веригата граждани - архитекти - проектанти - строители, неизпълнение на договори, рекламации и неустойки; - потребителски спорове - гаранционни срокове и рекламации; - непозволено увреждане на имуществени и неимуществени интереси; - спорове от публичен интерес - екологични, междуетнически и др.; - наемни отношения - наемна цена, повреди, изваждане на наемател; - други спорове - дългове, заеми, инциденти; - не се прилага медиация, когато има данни за упражнено физическо насилие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във