Параграф22 Weekly

§22 Анализи

МЕЖДУНАРОДНАТА ТЕОРИЯ И РОДНАТА ПРАКТИКА

Понятието тероризъм е формулирано за първи път в Конвенция относно предотвратяване и преследване на тероризма, приета от Обществото на народите на 16 ноември 1937 г. в Женева, и означава Престъпни действия, насочени против държавата, чиято цел или характер се състои в това да предизвикат ужас у определени лица или сред населението. Близко до това определение е съдържанието на чл. 108а, ал.1 от българския Наказателен кодекс (НК): Който с цел да създаде смут и страх в населението или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да извърши или пропусне нещо в кръга на неговите функции..., се наказва за тероризъм с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а когато е причинена смърт - с лишаване от свобода от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.От престъпленията, които са визирани в международните актове на ООН (наследничка на Обществото на народите), в случая интересни са онези, които са насочени против личността и правата на гражданите, и предмет на които са човешкият живот и здраве и свободата на личността.Кримиобстановката в страната ни се припокрива в доста пунктове с международното правно определение за тероризъм и тази прилика навежда на мисълта за общо определение. За международното правоУБИЙСТВОТОе умъртвяване чрез въздействие върху организма на пострадалия, което предизвиква неговата биологична смърт. То може да бъде от различно естество - физическо, химическо, биологично и т. н. Убийствата са насочени към гражданското население...Само през 2002 г. у нас са извършени 244 убийства по най-различни начини и причини. Колкото и да изглежда абсурдно, според статистиката ни това е един добър резултат, защото историята помни и други времена - с по 300-350 трупа на година. ИЗТЕЗАНИЕТОе предприемане на действия, изразяващи се в причиняване на тежки физически болки и страдания (има се предвид изтръгване на нокти, рязане на крайници и т.н.) на лице или лица, които са попаднали в плен или ги държат като заложници.Слава Богу, от началото на годината до момента, поне официално, никой в България не си е признал, че е изтърпял подобни изтезания. Но има ли разлика между тях и тежките, средните и леките телесни повреди, получени от хиляди хора, станали обект на престъпление? И в каква ли друга графа могат да бъдат вкарани десетките и стотици натрошени капачки на коленете, срязаните уши и носове, изпотрошените пръсти и разбитите черепи, чрез които бившите силови инкасатори събираха натрупани борчове и предлагаха охранителните си услуги? БЕЗСМИСЛЕНОТО РАЗРУШАВАНЕна градове, села, културни и исторически паметници... в международните документи цели да не бъдат годни за ползване различните сгради, предприятия и други учреждения, както и културните и историческите паметници.ГРАБЕЖЪТна публична и частна собственост е Противозаконно присвояване на вещи или тяхното унищожение. Тук изпълнителното деяние включва и някои форми на физическа или психическа принуда, като се цели да се постави жертвата в безпомощно състояние или вече е била в такова, с което не може да упражни правото си на владение и да се противопостави на трети лица. Също така и когато сериозно се засегне здравето на пострадалия или се причини неговата смърт с цел да се ограби имуществото му.През 2002 г. в страната са извършени 446 тежки изнасилвания, две трети от които са придружени с ограбване на жертвите. По данни на РДВР-Бургас например само от началото на септември 2003 г. в областта са установени извършителите на три грабежа, при които са били изнасилени и жестоко пребити две млади и една възрастна жена.Накратко казано, от гореизложените форми на престъпления става ясно, че нарушаването на законите... води до една верига от престъпления, на които в основата им е залегнало унищожаването на невинни хора и материалните блага. Това се извършва чрез различни средства, повечето от които са забранени както от принципите на международното право, така и от... българските закони. Подобен паралел между понятието тероризъм и реалната криминогенна обстановка в България може да бъде оспорван, но само от гледната точка на теорията на правото. От практиката на неправото, наричана кой знае защо от повечето медии битовизъм (и по тази причина често пренебрегвано като информация, неинтересна за читателите), съвпаденията са повече от очевидни. ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БИТОВИЗМАЕдин американски военен наръчник съдържа изумително проста, но съвършенно изчерпателна дефиниция за тероризъм: пресметната заплаха или използване на сила за постигане на политически, религиозни, икономически и други цели чрез внушаване на страх, най-често у цивилното население.Според отчета на МВР за 2002 г., в страната са станали 135 000 престъпления. Това означава, че всеки Божи ден българите са били жертви или свидетели на 370 престъпления - убийства, грабежи, изнасилвания, кражби, побои и прочие нехуманни действия срещу личността. Повечето от тези престъпления съвсем спокойно се вписват във формулировките, за които стана дума по-горе, защото резултатът от тях е един: обществото живее в постоянен страх. Може ли българинът, който живее с този страх, да бъде доволен от онези, които ръководят държавата му, независимо каква е политическата им окраска? Ако някой си направи труда да изчисли колко са убитите и ранените при терористичните актове в Израел през 2002 г. (например) и ги съпостави с броя на убитите и с получилите тежки, средни и леки телесни повреди вследствие на престъпленията, извършени в България през същото време, дали няма да се окаже, че пострадалите у нас са повече?А това са си резултатите от тероризма.КАРЕNO СОMМENTИз закона Закона за МВР Чл. 60. (1) Националната полиция: 1. организира и осъществява опазването на обществения ред; 2. предотвратява и разкрива престъпления и други нарушения на обществения ред и участва в разследването на престъпления; 3. защитава правата и свободите на гражданите и съдейства за упражняването им; 4. опазва имуществата на гражданите, държавата, общините и организациите; ...10. издирва заподозрени, обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно преследване, осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безследно изчезнали, както и други лица в предвидените от закона случаи.НА ЛОВ ЗА МАНГИЗИПрез последните десетина години вземането на заложници в България стана нещо обичайно. Вярно е, че напоследък подобни инциденти като че ли се случват по-рядко, но място за оптимизъм все още няма. Според прогнозите, този начин на разчистване на сметки и елиминиране на конкуренцията тепърва ще се налага в битието ни, защото българската престъпна общност също попива опит от богатата практика на мафията в развитите демокрации. Което пък означава, че от огромния айсберг на този тип терористична дейност досега в България се е подавала само малка част от върха.Някои експерти наричат вземането на заложници с цел откуп една от най-цивилизованите форми на тероризма. Ако акцията приключи в класическите си граници - получаване на откупа и освобождаване на заложниците (без да се стига до човешки жертви) - парите просто преминават от един джоб в друг, а средният българин хич и не се замисля за правните аспекти на престъплението. Нещо повече - понякога той даже адмирира този тип експроприация, защото жертвата е баровец (или негов близък), който пък е натрупал състоянието си по... съмнителен начин.Специализираните поделения за борба с тероризма в България вече знаят, че съществува рискова група от потенциални заложници. В нея влизат собственици на големи фирми и техните семейства, финансисти, политици, юристи, спортисти, звезди от шоубезнеса. Общото между тях е богатството (т.е. - размерът на откупа), заради което в крайна сметка се организира всяко едно похищение. Но, изглежда, след като в бъдеще ще живеем по меда на западните демокрации, ще се наложи да търпим и... жилото им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във