Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Мерките за реформа напъпват, но не връзват

Поредният График на неотложните мерки за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията одобри кабинетът тази седмица. В този акт няма нищо изключително, ако не беше петият поред, откакто правителството на ГЕРБ е на власт. С времето всеки следващ план за реформа става по-пространен в сравнение с предишния. Но ако приемем, че отчетите са верни, по-логично би било мерките да намаляват.
Последният (засега) график се състои от 71 мерки, докато предишният включваше 57 точки. Задачите в него се разпростират в периода до края на годината. В резюмето към документа, изготвен от правосъдното министерство, се казва, че той отразява препоръките от годишния доклад на Европейската комисия (ЕК). Авторите твърдят, че той има качествено различен акцент в сравнение с предишните графици, защото мерките за приложение на новото законодателство са включени по начин, който цитирам да капитализира ефектите от направените законови промени и да гарантира необратимост на продължаващите реформи.
Че реформите в съдебната сфера продължават и то мъчително бавно, личи още в началото на този план. В неговата точка 2 е отбелязано, че стартира проект за доизграждане и усъвършенстване на Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) . Въпросната система се изгражда от 15 години. По последни данни тя е погълнала около 15 млн. от бюджета, за които прокуратурата неотдавна призна, че са били похарчени неефективно и в момента ЕИСПП работи все още частично. Още сума пари са дадени по донорски програми на ФАР, от Американската агенция за международно развитие и други институции. Интересното е, че усъвършенстването на системата трябва да стане до края на този месец. МВР пък трябва до месец и половина да създаде подобна информационна система за разследванията, която да се свърже с ядрото на ЕИСПП.
Ако се съди по заложеното в мерките - пак също до края на този месец, трябва да са ясни щатовете и задълженията на полицаите и оперативните работници от ГДБОП, които ще работят съвместно със спецпрокуратурата. Следващия месец ще се проведе и така очакваното обучение на магистрати за специализираните съдилища, за което ще бъдат привлечени и чуждестранни експерти. Това никак няма да е излишно, тъй като новият съд трябва да стартира в началото на следващата година, а от подадените до момента документи се разбра, че кандидатите за работа в него нямат необходимата квалификация.
Според план-графика не търпи отлагане и приемането на правила за работа на Консултативния съвет на все още нефункциониращата нова структура за борба с корупцията БОРКОР, която съществува от година, но само на теория.
В публичното пространство отдавна бе наложено убеждението, че случайното разпределение на делата се е превърнало в обичайна практика. Но явно не е, защото една от мерките, утвърдени сега, е ВСС да извърши проверка дали този принцип се спазва. Нещо повече, предвижда се периодичен външен мониторинг и от чуждестранни експерти, които да следят дали се спазва принципът на случайно разпределение на делата.
Кадровият орган явно също не е достатъчно прозрачен при избора на своите членове, защото планът предвижда нормативни и организационни мерки за подобряване на процедурите по техния избор. Освен това съдебният съвет се задължава да публикува мотивите за дисциплинарните си решения и му се препоръчва да повиши ефективността на контрола си по отношение на конфликта на интереси. Това трябва да наведе на мисълта, че според съставителите на плана ВСС е доста широкопръст в тази област. Последното доказателство за това е случаят със съдия Владимира Янева и делото Софийски имоти, във връзка с които съветът, въпреки редица факти, заяви, че въобще нямало конфликт на интереси.
В плана е записано още, че МВР и финансовото ведомство трябва до ноември да установят кои лица се занимават незаконно с хазарт.
Напук на непрестанните твърдения на прокуратурата, че работата й върви по мед и масло, множеството мерки в плана, посветени на нейната дейност, показват, че и това не е точно така. В документа е залегнала още организационна и структурна реформа във ВКП, която да доведе до оптимизиране на работата й. И още - въпреки че според последната статистика, огласена от обвинението, оправдателните присъди са някъде от порядъка на 4 на сто, сиреч почти отсъстват, но в план-графика се предвижда в отчетите за работата на прокуратурата да бъде предвиден отделен раздел за анализ на оправдателните присъди. И в този случай на помощ ще бъдат викани и чуждестранни експерти, които да помагат при разследването на сложни финансови и корупционни престъпления, свързани с организираната престъпност.
От графика излиза, че продължава и неравната битка с необяснимото богатство, която според предвидените мерки ще намери реализация в проверки на прокуратурата и НАП на лица, притежаващи имущество на значителна стойност. Какво означава тази мъглива формулировка, не е ясно. Вероятно ще продължи снимането от хеликоптер на богаташки имения във вилните зони около София, от която дейност до момента също не видяхме никакви резултати.
Стана ясно, че досегашните графици и мерки си остават само на книга. Със сигурност и този план няма да направи изключение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във