Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Министерството на вечните реформи

Интернет маниаците са прави - и сегашните управляващи не могат да оправят батака във вътрешното ведомство, създаден след поредица от структурно-организационни промени. В началото на седмицата стана известно, че кабинетът, воден от бившия главен секретар на МВР Бойко Борисов, и вицепремиерът и вътрешен министър Цветан Цветанов са готови даже да потърсят помощ отвън - само и само вътрешното министерство най-сетне да се реформира.
От обява в официалния вестник на Европейския съюз се разбира, че нашите управляващи са решили да открият процедура за обществена поръчка за избор на външен консултант, а той да предложи проект за преструктуриране на МВР. Освен за вътрешното ведомство спешно и търсят консултанти, които да дадат свежи идеи за реформа на Националната здравноосигурителна каса и на Националния осигурителен институт.
Обявлението е
откровено признание за безпомощността
която е овладяла върховете на властта. За да компенсира липсата на компетентност, администрацията е готова да даде 833 000 лв. на чуждестранна фирма, та тя да даде акъл как МВР да заработи по-ефективно (?!). Намерението си кабинетът обясни с това, че ведомството е огромно по състав и анализът на функциите на отделните му звена е много по-труден, отколкото в другите институции.
Наесен, когато ще стартира процедурата по обществената поръчка, управляващите се надяват да изберат най-добрият проект за сравнителен анализ на управлението и на организационната структура на българското МВР с подобни институции в други страни от Европейския съюз. Според обявата анализаторите трябва да се произнесат как да се премахнат дублиращите се и нетипичните функции, как и кои звена на МВР да се обединят, как да бъде децентрализирана дейността на ведомството. Освен това външните консултанти трябва да направят и преглед на ефективността на структурите на МВР.
Намеренията на кабинета станаха известни малко след като седмица институт Отворено общество публикува (миналата седмица) доклада си Цената на правосъдието в България - оценка на обществените разходи за правосъдие и вътрешен ред 2009-2010 година. Основният извод в него изобщо не е ласкав - не само цената е прекалено висока, но и без необходимия ефект.
Най-абсурдното е, че в името на реформата няколко правителства са загробвали все повече и повече пари. Например най-голямо е било увеличението на разходите за МВР през 2002 и 2007 г. - съответно 19.4 и 25.9 процента. Точно в тези години се пишеше нов закон за МВР, чрез който вътрешното ведомство да отговори на изискванията за членство в ЕС.
Може и да звучи парадоксално, но
свалянето на пагоните в МВР струваше на данъкоплатците много повече
отколкото да се купуват фуражки на ченгетата. Увеличението на харча за министерството през 2007 г. се обосновава с влезлия в сила от 1 май 2006 г. нов закон за МВР, на основата на който фактически ведомството бе девоенизирано. Целта на ставащото бе да се преструктурира министерството, да се укрепи кадровият му потенциал, да се усъвършенства полицейското разследване и да се повиши капацитетът на дознателския апарат. Идеолозите на промяната от кабинета на тройната коалиция обявиха, че с утвърждаването на новата организация на полицията в България и при адекватно материално и финансово осигуряване на реформата службите ще постигнат съответствие с най-добрите практики на ЕС. Отпуснати бяха дори допълнително около 50 млн. лв. от бюджетния излишък, за да може МВР да си купи оборудване, противопожарни автомобили, система за видеонаблюдение в София, гориво, та белким заприлича на европейските полиции.
През 2009 г. финансистът на кабинета Борисов Симеон Дянков обаче заяви, че държавата изнемогва от огромната администрация, включително и от тази на МВР, и ще се наложи да играе ножицата за разходите. Идеята беше подредена между мерките за борба с кризата.
Новият вътрешен министър Цветан Цветанов обаче не беше съгласен с възгледите на Дянков и обяви, че не могат да бъдат съкратени хора, съответно и разходи. Все пак МВР-шефът кандиса да хване ножицата и заяви, че ще съкрати незаетите щатни бройки. Цветанов обеща да обедини главните дирекции на пожарната и на Гражданска защита, да закрие Главна дирекция Досъдебно производство и да прехвърли някои функции към Дирекция Комуникационни и информационни системи. В резултат на цялата шумотевица през май миналата година МВР отчете, че е заличило 3000 незаети щата и рапортува, че общата численост на състава му е 58 170.
Два месеца по-късно през същата година
вътрешният министър обяви края на реформите във ведомството
Това се случи малко след като излезе юлският междинен доклад на Европейската комисия. От изявление на Цветанов стана ясно, че до края на мандата на кабинета Борисов повече промени в МВР няма да има. Категоричната си позиция тогава министърът обясни с това, че все още се обсъжда стратегията за сигурност и обществен ред, а за една бъдеща реформа е необходим цялостен политически консенсус. Тя може би да бъде осъществена след две, три, четири години, когато има и финансов ресурс, за да бъде обезпечена, обясни Цветанов.
Но за една година явно дори и вътрешният министър може да си промени мнението. Но сегашната идея за старт на нова реформа обаче нито е породена от внезапно появил се мощен финансов ресурс в страната, нито е ясно защо се налага промяна. Държавата все така си стои в задънена улица - донякъде, защото се е нагърбила да плаща осигурителните вноски на служителите в силовите ведомства. Освен това все още продължава да раздава бонуси на МВР-служителите преди пенсионирането им. Всъщност разходите на министерството са далеч повече, отколкото са предвидени в бюджета му. Ранното пенсиониране на хората от МВР и ДАНС би трябвало да се финансира чрез значително по-високи осигурителни вноски по време на трудовата им практика. Подобни вноски за служителите на силовите ведомства обаче де факто не се плащат. По тази причина реалните разходи за полицията и агентите са силно подценени, тъй като част от тях се покриват чрез директна субсидия от републиканския бюджет към държавния пенсионен фонд.
Според доклада на Отворено общество за 2009 г. социалните осигуровки на заетите в Министерството на отбраната и МВР са били 228.9 млн. лв., а в същото време за пенсионерите от двете ведомства е отишла двойно по-голяма сума - 457.5 млн. лева. Практически половината от разходите за ранно пенсиониране на военнослужещи и на служители на МВР се субсидират от републиканския бюджет, от останалите данъкоплатци. Реално разходите за полиция, за вътрешен ред и сигурност са с около 12% по-високи от отчитаните. Ще рече, че през 2009 г. те са били 1.38 млрд. лв. вместо отчетените 1.23 млрд. лева. Съответно делът на разходите е с около 0.5% по-висок и е бил не 4.9%, а около 5.4% от консолидирания бюджет, сочат авторите на изследването.
От години реформиращото се
МВР всъщност тъпче на едно място и не помръдва напред
Най-смущаващо е, че огромната част от отпуснатите средства отиват за заплати. А капиталовите разходи очевидно са на заден план, а в разгара на кризата направо бяха зачеркнати. Според специалистите прекалено ниските нива на капиталови разходи са пречка за нормалното изпълнение на функциите на вътрешното министерство - как е възможно да има ефективност, след като не са отпуснати пари за техника, за сгради, за оборудване и автомобили и т.н.?
Би могло да се помисли и за преструктуриране на собствеността на търговските дружества на МВР, на които се разчита да формират собствен приход. Те са три - Безконтактни мулти-плексорни вериги ЕООД, Проинвекс ЕООД и Радиоелектронни системи ЕООД. Счетоводният капитал на трите компании е в размер на 21 млн. лева. РЕС ЕООД обслужва уважавани клиенти като Виваком, Ериксон - България, Транс Телеком, Карфур, Таск. В същото време обаче за 2009 г. дружеството е отчело едва 2000 лв. печалба, а приходите и разходите му са около 3 млн. лева. Което значи, че рентабилността му клони към нула.
Спорно е състоянието и на строителната фирма на МВР Проинвекс. Съществуването й е съпроводено с поредица от скандали. Десетки са изгорелите служители на МВР, които още в зората на демокрацията са платили на зелено за апартаменти, строени от фирмата, но все още не са преживели тръпката на новодомеца. През 2009 г. компанията е била на загуба със 7 хил. лева.
По-стабилно е положението с Безконтактни мултиплексорни вериги ЕООД. Но и там има отчетлива тенденция за спад на печалбата - през 2008 г. тя е била 5.8 млн. лв., а следващата година вече е 2.2 млн. лева.
Така че очевидно има необходимост от реорганизация на дейностите и на структурите на вътрешното ведомство. В същото време хвърлените на вятъра пари за реформи през годините ни изправят пред познатия въпрос оти ручахме жабетата. Още повече че консултанти по извършените уж за добро промени досега бяха испанци, французи, германци и кои ли не. Изглежда или съветите им са били неподходящи, или път клиентите лошо са ги разчели. Както и да е - парите са били усвоени. Което ни кара да се опасяваме, че и след сегашното решение на кабинета Борисов пак ще ни сервират жабетата...

Facebook logo
Бъдете с нас и във