Параграф22 Weekly

§22 Анализи

МИТНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ Е ПОЛУНАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУПРЕСТЪПЛЕНИЕ

С измененията в Закона за митниците, влезли в сила през април 2003 г., хората на Асен Асенов се сдобиха с уникалната възможност да се борят с нарушителите така, че... всички да са доволни. От 1 юли те вече имат право да сключват споразумения с контрабандистите и митническите измамници досущ като извънсъдебните договорки между прокурор и обвиняем - в наказателния процес. Хватката е елементарна, но затова пък изключително ефективна - срещу пълните си самопризнания, придружени със съответната парична вноска, изобличеният контрабандист получава или символично наказание, или го пускат да си ходи. Всички поделения на Агенция Митници в страната вече са получили писмени указания как да прилагат тази хватка, като основната тежест от нововъведението е стоварена върху гърба на митническото разузнаване и митническото дознание. Вярно е, че тук има един изключително тънък момент, който дава възможност на съответните власти да измиват ръцете си при всеки сгоден случай: митнически споразумения ще се подписват само с лица, които са нарушили разпоредбите на Закона за митниците, но деянията им не съставляват престъпления по чл.242 от Наказателния кодекс (тоест - минават по тънката лайсна на Закона за административните наказания). Основното в този тип споразумения е, че нарушителят трябва да признае авторството на извършеното деяние. После трябва да се договори с митническата администрация какво наказание е разумно да му бъде наложено (по вид и по размер). А накрая (и това е най-трудната част в цялата операция) двете страни трябва да се разберат дали стоките (предмет на нарушението) и превозните средства (с които е извършено въпросното нарушение) ще бъдат конфискувани в полза на държавата, или няма. За да изглеждат нещата още по-европейски (тоест - напълно издържани в духа на съвременните разбирания за защита правата на човека и за хуманно отношение към кривналите от правия път), в Закона за митниците е отворена и друга вратичка. Узаконена е възможността нарушителите, хванати в крачка, да си платят глоба в размер на 50% от стойността на контрабандираните стоки. В този случай обаче нарушителите няма да могат да сключат споразумение с митническите власти и да се възползват от по-ниските санкции, предвидени за такива случаи в Закона за митниците. В същото време обаче е вярно и другото. На тежките контрабандисти, които имат сериозно бизнесалиби (включително и чрез формални договори с мастити западноевропейски дистрибутори на какво ли не), изобщо не им пука, че някога ще им се наложи да платят половината от фактурираната цена на спорната стока. По простата причина, че те внасят на силно занижени цени (около 30-35 на сто от реалните стойности). При това положение все едно... бълха ще ги ухапе. Последната дума за това дали едно споразумение ще влезе в сила принадлежи на шефа на Агенция Митници. Ако той не одобри договорката, нарушителят трябва да извърви по-стръмния път - съставяне на акт за митническо нарушение, издаване на наказателно постановление и неговото (почти) задължително обжалване в съда. Накрая ще си понесе и санкциите, предвидени в закона. С други думи - трябва да бъде отметната етап по етап цялата тежка и тягостна процедура, заради която бе въведено митническото споразумение. Дали новата придобивка ще проработи изобщо не подлежи на съмнение. Отговорът е един и той е положителен, въпреки че противниците на митническото споразумение имат сериозни аргументи в подкрепа на тезата си. Каква обаче ще бъде реалната полза на държавата от тези нововъведения е въпрос с доста неизвестни. Чийто отговор зависи най-вече от онова, което т. нар. съответни институции ще предпочетат: малко пари в момента или дългогодишен затвор... никога. Статистиката за последните седем-осем години е съвършено безмилостна - в България няма осъден крупен контрабандист с влязла в сила присъда. Така че... най-хубаво е държавата да посъбере някой и друг лев, за да довърши поне изграждането на единната информационна система за противодействие на престъпността. Сиреч - да върже в една обща мрежа митниците, МВР, данъчните, правосъдното министерство, прокуратурата, следствието и съда. Пък тогава, когато цялата информация е под ръка - може да започне и голямата сеч...

Facebook logo
Бъдете с нас и във