Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Мизерията подпали чергата на противопожарната служба

Навремето в университета вървеше следният студентски лаф: като сме безделници, да не сме без празници. И по този повод отбелязвахме всеки ден подобаващо. Хедонизмът обаче изобщо не приляга на българските пожарникари, които освен че не са безделници, се оказаха и без празници. Навръх официалното честване на професионалния си празник във вторник (14 септември) Националният синдикат на пожарникарите Огнеборец обяви безсрочен символичен протест, по време на който всичките му членове ще носят трикольорни лентички с надписи НСП Огнеборец и Протест. Причините за това крайно решение са много, но се свеждат до една - непоносимите условия, при които се трудят огнеборците ни.
От разпространената по повод протеста информация става ясно, че 90% от автомобилния парк в пожарните служби не отговаря на изискванията за експлоатация и застрашава живота на служителите и на гражданите. В голяма част от службите дежурят по двама служители, което не гарантира пожарната безопасност в обслужвания район, 85% от личния състав не е защитен със защитни средства и дихателна защита, отговарящи на европейските норми. Поредният търг за техника е провален, въпреки че за нея са осигурени средства по Оперативна програма Регионално развитие. В помещенията на редица пожарни служби в страната не е извършван капитален ремонт от десетилетия. Ръководството на МВР не е реагирало на подадени от организацията сигнали за драстични нарушения от страна на различни началници в пожарната.
Според шефа на Главна дирекция Пожарна безопасност и спасяване (ГДПБС) главен комисар Николай Николов за подмяната на техниката са необходими около 450 млн. лева. Тя обаче не може да бъде еднократен акт, а е нужна съответната организация за звената ПБС в страната, обяви пожарникар №1. Главният проблем е финансовото осигуряване, макар че има много програми за тази цел, даде да се разбере Николов. Една от програмите е свързана с националния план за защита при бедствия и според нея модернизацията на пожарната служба трябва да се осъществи в близките 10 години.
План има, но пари - не. По тази причина през идното десетилетие ни празник, ни бял ден ще видят родните огнеборци. Защото проблемът с финансирането ще става все по-мъчителен с оглед на предстоящото сливане на ГДПБС и на Главна дирекция Гражданска защита в една структура. Това се предвижда в промените на Закона за МВР, за които Параграф 22 писа в своя бр. 36.
Както вече отбелязахме, сливането на двете дирекции ще доведе до създаването на мегаструктура с тежки администрации и с многобройни звена из страната. Повече от 2000 са служителите в двете дирекции в момента, като превес имат тези на Гражданска защита. Нейните 1768 служители са под общото командване на един директор, на двама заместник-директори и на съответните началници по региони и паланки. В структурата на ГЗ влизат 28 областни управления, три отдела (оперативни, превантивни и административни дейности) в дирекцията с 16 сектора. Сред тях са Ситуационен център, Център за аерокосмическо наблюдение (ЦАН), Подготовка за защита при бедствия, Възстановяване и подпомагане, Инженерна защита...
Ситуационният център следи обстановката по гражданска защита в страната и в чужбина, грижи се за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при бедствия, осигурява координация на силите на ГД Гражданска защита - МВР и на другите части на Единната спасителна система при провеждане на спасителни операции в страната. В 28-те областни управления на ГЗ са изградени и функционират оперативни комуникационно-информационни центрове (ОКИЦ), които изпълняват функции на територията на областта.
Аерокосмическият център има възможности за наблюдение, оценка и анализ на природни и антропогенни процеси и явления за територията на страната. Данните от центъра могат да се използват за оценки и анализи, свързани с природните опасности и с бедствени явления, а също и за анализи в сферата на хидрологията, метеорологията, климатологията, океанологията, екологията, земеделието, антропогенни замърсявания на водите и атмосферата, икономика, транспорт, инфраструктура и др. Той разполага със сравнително модерна техника, която има различно приложение. Центърът например разполага с две наземни станции за прием и обработка на сателитни данни в реално време. Станциите получават данни от четири метеорологични сателита - от Polar Orbiting Meteorological Satellite Series в САЩ от китайския сателит Feng-Yun-1 и от сателитите за изследване на Земята на НАСА Terra и Aqua. Обзорът на апаратурите, от които ЦАН получава данни, е около 2300 км, което означава, че освен от територията на страната ни периметърът на получаваните данни включва спътникови изображения, които в различните часове показват територии от Атлантическия океан до Близкия изток и от Северна Африка до Скандинавия.
Освен това ЦАН разполага със система за видеонаблюдение в реално време, която може да бъде монтирана на безпилотен летателен апарат или на друго въздухоплавателно или превозно средство. Сигналът му се предава в реално време през телекомуникационните сателити Inmarsat. Има и географска информационна система ArcGis, цифрови карти за територията на страната, триизмерен модел на релефа и специализирани софтуери за обработка на изображения в мащаб 1:50 0000. Наред с всичко това ЦАН разполага със система за моделиране на минали и бъдещи наводнения (MIKE 11), която осигурява възможност за хидроинженерни решения при управление на водни ресурси и за оценка и анализ на опасността от наводнения. Тук е инсталирана и първата в страната софтуерна система за локализиране на пожари на база сателитни данни в близко до реалното време. Пожарите се засичат автоматично и информацията за тях се разпространява чрез e-mail. Става дума за точните географски координати, за информация за засегнатата площ, за интензивността на пожара. В графичен вид се представят данни за атмосферното налягане, за посоката и скоростта на вятъра.
Както се вижда, Гражданска защита разполага с възможности, които далеч надхвърлят дейностите на МВР и са отворени за широко приложение и в други области на живота. Което означава, че грижата по поддръжката и обезпечаването им не бива да е само на вътрешното министерство, както е в момента.
Засега обаче цялата дейност на ГЗ се финансира от бюджета на МВР. Очевидно близкото бъдеще на тези звена, заради кризата и тоталната липса на средства, изобщо не е розово.
За разлика от Гражданска защита обаче, пожарната служба изглежда направо обречена дори ако само 50 на сто от цитираната информация за бедственото й положение е истина. През май т.г. вътрешният министър Цветан Цветанов утвърди технически проекти за противопожарни и спасителни автомобили, необходими за работата на ГДПБС. Както се твърди в документите, описаните автомобили съответстват на потребностите на звената за пожарна безопасност и за спасяване при Столичната и Областните дирекции на МВР и са предварително съгласувани с тях, преди проектите да бъдат утвърдени от министъра. Отбелязва се също, че за част от мечтаното оборудване е използван стандартът на пожарните служби в Германия, а самите изисквания са минимални и в същото време са задължителни за ефективната работа на огнеборците.
Ако се изчете внимателно описанието на техническите проекти, ще се види, че това, което липсва днес на ГДПБС, хич не е малко. Там например се говори (и се дава описание) за логистични автомобили, за спасителни автомобили, за пожарни подемни средства, санитарни автомобили и т.н. В скромните си пожарникарски мечти авторите са описали подробно дължини, височини, тегло, схеми на автомобили и контейнери, шасита, предавателни кутии... всичко до последния винт.
От декларацията на синдиката Огнеборец обаче излиза, че нищо от желаните автомобили и подемни средства, не е достигнало до тази служба. И всичко, с което тя разполага, можем (не дай боже !) да го видим в обичайните пожарни ситуации - познатите от доста време противопожарни автомобили, старите подемни стълби, позавехнали шлангове и излъскани от употреба струйници.
Очевидно с промените в ЗМВР мечтите на ръководството на вътрешното ведомство за съкращаване на разходите по сегашните ГЗ и ГДПБС няма да се сбъднат, напротив. Мизерията на структурата ще стане още по-голяма. И изглежда пожарникарите, щат не щат, ще последват донякъде девиза на веселите студенти - зорлем безработни, да не говорим пък за празници...

Facebook logo
Бъдете с нас и във