Параграф22 Daily

Ново двайсе:

МВР написа наредба за тестване на надрусани служители

S 250 12416659 f645 4fb5 992b 0484f79283c7

Зачестяват сигналите, че вътрешното министерство вече е различно. Миналата седмица например стана известно, че служители на ведомството подготвят проект за Синдикат на служителите на МВР за равенство и интеграция. Идеята им е синдикалната организация да защитава правата на служителите с различна сексуална ориентация. Двигател на начинанието е патрулният полицай от Враца Петромир Генчев, който си има съпруга и две деца, но не крие бисексуалното си минало.

Генчев е изпратил писмо до вътрешния министър Бойко Рашков с предложение да се създаде такъв синдикат, но отговор засега няма. Инициаторът не знае колко са служители с различна ориентация има в МВР, но е убеден, че много колеги ще се присъединят към организацията. Засега "синдикална" толерантност към различните са декларирали само седем души.

Дали МВР-шефът Бойко Рашков ще разреши

учредяването на такъв синдикат в тежко консервативна система,

каквато е вътрешното ведомство, засега не е ясно. Но не би трябвало да има кой знае какви проблеми в тази посока, защото само преди няколко дни той разписа проекта на Наредбата за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в Министерството на вътрешните работи и го "прати" в за обществено обсъждане в правителствения сайт за обществени консултации.

Вносителите на проекта са обяснили причините, които налагат приемането на подобна наредба. На първо място това се налага заради настъпилите промени в Закона за МВР след публикуването на брой №60 на "Държавен вестник" от 2020 година. Сред тях е разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от закона, с която вътрешният министър се задължава да разпише в наредба условията редът за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в МВР и по този начин да регламентира условията и реда за

установяване на употреба и злоупотреба с дрога

от страна на своите служители.

"Цели се да бъдат създадени разбираеми правила за установяване на условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в МВР. С разписването на правилата в проекта на наредба се цели постигането на стабилност и обективност при установяване на употребата и злоупотребата", се казва в мотивите към проекта.

По-нататък в мотивите се говори за съответствие с устройствения закон на ведомството, споменава за прегледност, единност и ефективност на подхода при проверките, яснота при регламентирането на признаците, поведението или реакциите, издаващи употребата и злоупотребата с дрога от страна на служителите, както и при създаването на документацията, свързана с процедурата по установяването на употребата.

Според вносителите на проекта, с наредбата ще бъдат гарантирани спазването на правата на проверяваните служители, както и ще бъдат описани задълженията на преките им ръководители, в случаите когато те установят че някой от подчинените им се е надрусал.

В чл. 2 на наредбата са изброени категориите служители, които подлежат на тестове:

полицаите, държавните служители, лицата на трудови договори,

наетите за охранителна дейност по договори с външни фирма и курсантите от Академията на МВР. С една дума - всички!

Тестовете ще се извършват по заповед на министъра, главния секретар и преките ръководители на служителите, в определени от наредбата случаи: например - наличие на ясни външни признаци, поведение и реакции, сочещи че съответния полицай се е надрусал; по мотивирано предложение на прекия ръководител; при внезапна проверка.

За тестването на служителите ще им бъдат взимани проби от урина и орална течност, като за химико-тоскилогични изследвания ще се предлагат проби от урина и кръв. Изследванията ще се извършват в специализираните химико-токсикологични лаборатории в Медицинския институт на МВР, Националния институт по криминалистика или Военномедицинска академия. 

Наредбата описва подробно и как ще стават "нещата": "Проверяваното лице дава пробата урина директно в предоставения му по ал. 2 съд, в тоалетно помещение, което предварително е освободено от всички препарати и вещи, посредством които пробата може да бъде манипулирана или заменена", категорично се посочва в текста. И се препоръчва обемът на дадената проба урина да е не по-малък от 50 милилитра.

В случай че проверяваният не успее да се справи,

ще трябва да пие по 200 мл вода на всеки 30 минути,

но не повече от 1 литър и за не повече от 2 часа от началото на проверката, след което процедурата по даване на пробата се повтаря. И така - докато не се осигури минималното количество за анализ...

Проектонаредбата, разписана от министър Бойко Рашков не се различава много от проекта, който беше написан и пуснат за обществено обсъждане от кабинета в оставка на Бойко Борисов.

И докато МВР подготвя изненадата за служителите си, съмненията за ефективността на тестовете, с които вътрешното ведомство проверява надрусани граждани, остават.

От 2016 г. МВР

разполага с полеви тестове

за установяване на употребата по слюнка и с вземане на урина. Най-важният въпрос при използването им е колко време след употребата на канабис (примерно), тези тестове дават положителен резултат. Тестовете по проба от урина обикновено дават положителен резултат дни, дори седмици след употреба на дрога, докато тестовете със слюнка дават положителен резултат само часове след употреба.

Ето защо тестове с урина са подходящи за случаите на пробация, при лечение на наркозависими, при кандидатстване за работа и други подобни. Изследването с проба от слюнка е подходящо за случаите, когато е необходима проверка дали даден човек в момента е под въздействие на дрога. Този тип тестове обикновено се ползват от полицията за контрол на шофьорите.

В зависимост от чувствителността на теста, в случай на употреба на канабис и марихуана, положителен резултат може да има до 18 часа. Полицията използва масово полевите тестове DrugCheck3000, които могат да дадат положителен резултат след 3 до 9 часа. DrugTest5000, който се ползва в РПУ-тата е по-чувствителен и може да даде положителен резултат и след 18 часа.

Използват се и DrugWipe 1A CA, по-чувствителния Drug Wipe 5S, който е с подобни характеристики като DrugTest5000. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във