Параграф22 Daily

§22 Анализи

МВР отбелязва Европейския ден за борба с трафика на хора

Заместник-министър председателят, министър на вътрешните работи и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) Бойко Рашков и директорът на ГДБОП главен комисар Калин Стоянов обявиха началото на втория етап на кампанията „Blind Betting“ под наслов „Не си играй със съдбата им!“

 

За 15-ти пореден път европейската общност отбелязва Европейския ден за борба с трафика на хора и вниманието на обществото е насочено към това престъпление. Тази злоупотреба с човешки права и достойнство продължава да бъде сериозна престъпна заплаха в ЕС, въпреки постигнатия през годините напредък. Противодействието на

трафика на хора и закрилата на жертвите

е национален приоритет, заяви на брифинга силовият вицепремиер Бойко Рашков.

Той очерта постигнатото до момента и трайния ни ангажимент в противодействието на трафика на хора:


  • институционалната и законодателната рамка на България са сред най-добре разработените на ниво ЕС; 

  • изпълнението на редица мерки, свързани с грижата за жертвите на трафик, като се работи активно по линия на идентифицирането и закрилата им;

  • международното оперативно сътрудничество и съвместните екипи за разследване са един от добрите примери за положените от България усилия. 

„Ще продължим да полагаме необходимите усилия за ефективното и дългосрочно противодействие както на самото престъпление, така и на последиците от него“, увери министър Рашков.

Според официалните данни, през 2020 г.

жертвите на трафик с цел сексуална експлоатация

са 336, като от тях 333 са от женски пол. През изминалата година в администрацията на НКБТХ са получени общо 53 сигнала за потенциални случаи на трафик, като 60 лица са идентифицирани като рискови. За сравнение, към месец септември 2021 г. са получени 41 сигнала и 87 лица са категоризирани като вероятни жертви на трафик (независимо от формата му). По отношение на сексуалната експлоатация, сигналите за 2021 г. са 30, а 13 лица от женски пол са обгрижени до настоящия момент. Част от получилите убежище и подкрепа са настанени в приюти заедно със своите деца, които също са се намирали в рискова ситуация.

Наблюдаваното леко увеличение на броя на сигналите и на лицата с рискови профили би могло да се дължи както на по-леките противоепидемични мерки срещу COVID-19, прилагани през настоящата година в Р България (респективно - улесненото пътуване както в страната, така и в чужбина), така и на ефекта на превенционните дейности на НКБТХ, съвместно с ГДБОП и други партньори, и повишената разпознаваемост от обществото на престъплението трафик на хора.

Превенцията на едно толкова сериозно престъпление, което носи огромни приходи на извършителите, е труден процес, който изисква много ресурси и предварителна подготовка, за да бъде ефективен, посочи Рашков и очерта основните аспекти:


  • влиянието върху рисковите фактори посредством националните социални и образователни политики;

  • достигането до най-уязвимите групи чрез целенасочени превенционни действия, които да са предшествани от задълбочен анализ;

  • ежегодни мащабни национални кампании и множество други инициативи, организирани от Секретариата на Националната комисия, съвместно с 10-те местни комисии, подпомагани от обучени доброволци.

Десетте местни комисии за борба с трафика на хора всяка година провеждат и свои собствени кампании на местно ниво, включително обучения за специалисти, доброволци и информационни сесии сред най-уязвимите групи.

Тези дейности целят повишаване на информираността на

широката общественост и рисковите групи

за опасността и последиците от тези престъпления, посочи вицепремиерът и подчерта изключителната важност на международното сътрудничество и усилията на европейските страни за реализирането на общи информационни кампании. Добър пример за това са съвместните дейности в страните на произход и страните на дестинация на жертви на трафик на хора.

Един от основните инструменти за превенция е провеждането на комплексни и целеви кампании, които се реализират съвместно на европейско ниво за да се повиши информираността. Радвам се, че България, в частност ГДБОП и НКБТХ, организираха и провеждат европейска кампания „Blind Betting“, чиято втора фаза се провежда под надслов „Не си играй със съдбата им!“. Това е първата подобна инициатива, която е насочена към крайните потребители на сексуални услуги, подчерта министърът.

Оперативната обстановка по линия на борбата с трафика на хора към момента е стабилна, не наблюдаваме рязко намаляване или повишаване на случаите, коментира директорът на ГДБОП гл. комисар Калин Стоянов. „Добре е да се знаят начините за набиране на жертви, за да се повишава информираността. Ясно ни е, че хората, които набелязват жертвите, са отлични психолози и все по-рядко използват сила и заплахи. Методът с най-сериозен негативен в последствие психологически ефект е т. н. Lover Boy, като наблюденията са, че жертвата дотолкова се увлича в любовта си към насилника, че е готов/а да проституира за него, изпада в психологическа, често и във финансова зависимост.

Друг използван способ са социалните мрежи. В съвместната ни работа с НКБТХ ГДБОП през 2021 г е съдействала на около 50 души в ситуация на жертви на трафик, като помощта е била най-вече психологическа, оказана при прибирането им страната. Към момента ГДБОП, съвместно с партньорски служби работи по 21 групи за трафик на хора, вътрешен и външен – извън страната“. Като сложен и труден определи Стоянов процесът за убеждаване на жертвите да свидетелстват пред съд, но с усилията на ГДБОП и психолози продължаваме да се справяме успешно, заяви в заключение директорът на ГДБОП и благодари на многобройните партньори в начинанието.

Във втория етап на кампанията „Blind Betting“ ще се включат официални ведомства и неправителствени организации от 26 европейски държави: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във