Параграф22 Weekly

§22 Анализи

МВР пари гази, бедно ходи

Възможно ли е служителите от най-дълбоко загребващото средства от бюджета министерство да са в челото на опашката от подсмърчащи и просещи увеличение на заплатите свои съграждани? Може, ако държавата е България, а въпросното ведомство е Министерството на вътрешните работи.


Абсурдът е отдавна известен факт - МВР, чийто бюджет надхвърля 1 млрд. лева, ще се пръсне от натрупвано с години напрежение в системата заради невъзможността да осигури на служителите си относителен финансов комфорт, за да си гледат спокойно и ефективно работата.


Това, че регистриран веднъж преди време, този абсурд се превърна в съпътстващ дейността на МВР белег, говори, че досегашната реформа в министерството е правена само на хартия. Определяната от кабинета като голям успех структурна реорганизация на вътрешното ведомство - със сливането на охранителна и криминална полиция в главна дирекция Национална полиция - е просто механичен акт, който не води до ново качество. Затова субектите на това сливане днес са сред най-активните МВР-служители, подготвящи се за яко пушене и пиене на вода пред дуварите на държавното ръководство.


Въпросът къде отиват отпуснатите от републиканския бюджет финанси на МВР отдавна има отговор - почти 90 на сто от парите са предназначени за заплати, останалото е за модернизация, тоест за въвеждане на нови технологии, системи и прочие спусъци, които могат да изстрелят министерството в нова орбита.


Засега обаче реформираното според управляващите МВР гледа космоса през крив макарон. За да не стане очевиден фарсът с извършените проформа промени, властта ловко вади от контекста на общата реформа искането на МВР-служителите за повече пари и го представя на вниманието на останалата изгладняла част от българското общество - учители, общинска администрация, чиновници, бачкатори, пенсионери, безработни. Резултатът е яростно противопоставяне и пълна забрава за източниците на проблемите.


Напоследък древноримската игра с противопоставянето на определени обществени групи у нас взе да се ожесточава. В последните дни на август правителството отпусна допълнителни 18 млн. лв. на МВР, за да може то да погаси стари задължения за горива и смазочни материали, телекомуникационни и пощенски услуги, горива за отопление, разходи за експертизи, поети ангажименти по сключени договори за униформено облекло на служителите, електроенергия, топлоенергия, вода и др. Парите бяха необходими, за да се спре пропадането на министерството в бездната от лихви и неустойки по сключени договори.


Скоро след това синдикалната федерация на служителите от МВР секна дъха на вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов с искането за 25% увеличение на заплатите. Очаквано последва мълчание от страна на МВР-шефа и ядна реакция на финансовия министър Симеон Дянков, който отсече, че ако искат пари, ченгетата (и военните) трябва да се разделят с привилегиите и 20-те заплати при пенсиониране. Военният министър Аню Ангелов категорично възрази на щенията на финансист 'b91, Цветанов пак си замълча. В същото време синдикатите обещаха двадесетина дни без никакви действия, за да може Дянков да напусне безопасно пицарията си, тъй като в противен случай би му се наложило твърде отблизо да наблюдава хода и резултатите от една национална стачка на полицаи и пожарникари.


Мълчанието на Цветанов има обяснение - приближават избори, а 56-хилядната му армия, заедно със семейства и рода, са потенциални избиратели на ГЕРБ. Въпросът е как да ги спечели за каузата, без да влезе остро на финансист 'b91 и без да бръкне в касичката на държавата? Очевидно от ситуацията няма изход и Цветанов ще продължи да мълчи като истукан.


И докато шефът си трае, в повереното му министерство вече шетат слухове. Най-зловещият сред тях се разпространява в сградата на самото министерство, където би трябвало да се трудят, но всъщност служат огромна част от чантаджиите , според знаменития израз на премиера Борисов, във ведомството. Това са стотици незнайни финансисти, счетоводителки, международници, кадровици, експерти по пиар , администратори и прочие - повечето без никакъв принос към същинската оперативна работа на МВР. Сред тях шета мълвата, че ръководството на МВР замисля пъклен план как да ги откачи от хранилката, като ги низвергне от първа във втора категория труд и им резне обезщетенията при пенсия от 20 на 10 месечни заплати, както е при останалите чиновници в държавата.


Подобна идея не се ражда за първи път, но поради партизанските интереси на различните управляващи държавата партии до реализирането й така не се е стигнало. Що се отнася до слуха, разпространяван между ужасените чантаджии, той би могъл да се определи като информация, умишлено подхвърлена от средите на оперативните работници и редовите полицаи от звената на МВР, които вършат работата си на улицата. Инициативата им засега обаче не среща разбиране сред висшето ръководство на министерството.


А би трябвало. Истинската реформа трябва да направи нормативна разлика между оперативните звена и администрация, като подчертае тази разлика с финансово изражение. За тази цел обаче действително са нужни пари и неслучайно редовите полицаи и служителите от специализираните дирекции в министерството се питат дали за бюджета не е по-изгодно запазването на сегашното статукво. Част от него е пенсионната система, която не отчита разликата в труда на различните служители в МВР и съответно налага общовалидни правила. Така патрулният полицай, който се е добрал до заветната възраст и 27 години трудов стаж, се пенсионира с 20 заплати наред с кадровика, който е останал без лакти от търкане на бюрото през същите години.


Останалата част от статуквото е тоталната липса на кариерно развитие за редовите полицаи и оперативни работници. Един чиновник от ПР-дирекцията на МВР може да посрещне и 100-годишнината си там, какъвто случай има, но патрулен полицай на 60 години с херния си е чиста перверзия...


Очевидно за такава реформа се искат пари. Ръководството на МВР обаче продължава като облъчено да повтаря, че пари няма и няма. Всъщност парите ги има. Голяма част от тях се вадят също от джобовете ни, но под формата на такси, глоби, наказателни санкции. Всеки шофьор го знае от собствен опит. Да не говорим за периодичните смени на лични карти и паспорти, от които в касата на МВР се стичат милиони. От имотите си например вътрешното министерство за половин година - до 30 юни, е спечелило 37 413 922 лв., от държавни такси 17 305 505 лв., от глоби и санкции - 9 672 636 лева.


Има и още едно перо в приходната част на бюджета на министерството - даренията от страната и чужбина. Оказва се, че за шест месеца на 2012 г. МВР е получило дарове на стойност 1 233 340 лв., за които нито една фондация не може да мечтае. Благодеянията към ведомството не секват, въпреки клетвите на министър Цветан Цветанов от лятото на миналата година, когато се вдигна чутовен скандал за дарения към МВР от съмнителни фирми и субекти. Тогава МВР-шефът се закани, че ще пресече практиката за спомоществователство на ведомството. Вместо това обаче в края на август м.г. той издаде заповед за изработването на нови правила за сключване на дарения.


В резултат на разпореждането се появиха Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в МВР. В тях изрично е посочено, че дарители могат да бъдат общини, държавни структури, държавни предприятия или търговски дружества със 100% държавно участие в капитала, международни органи или организации. В чл.10 на вътрешните правила се указва, че договори за дарение могат да сключват министърът или упълномощено от него длъжностно лице, както и ръководителите на юридически лица в системата на МВР. Съответно те са отговорни и за контрола по ползването и разходването на даренията, като тази дейност се осъществява съгласно действащото законодателство и вътрешноорганизационния ред в МВР, се сочи в правилата.


От наредбата става ясно, че министърът сам си сключва договори и сам се контролира, като самият той определя и вътрешноорганизационния ред във ведомството си. При такива условия е кощунство който и да е министър да удари ключа на касичката и да загърби всеки дарител, който му пъха в ръцете милиони!


Очевидно средства за дълбоки реформи в МВР могат да се намерят - както от споменатите собствени приходи, така и от централния бюджет. Положението обаче остава каквото е, противопоставянето между различни служби в МВР и различни обществени групи продължава. Така естествено изниква въпросът кой има сметка от едно слабо, неефективно и по същността си непроменено силово министерство. Това обаче е тема на други анализи, които се отнасят до основите на българската държавност.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


От 2007 г. в МВР започва прилагане на Наредба за система за управление и оценка на служебните постижения (СУОПС), като във фонд Работна заплата са предвидени средства за допълнителни възнаграждения по системата. Впоследствие СУОПС е преименувана в Система за управление по цели (СУЦ). Същността на системата се състои във формулирането на цели, които се поставят за изпълнение пред структурите в МВР. Определянето им се извършва от Съвет за управление на цели, в който участват ръководни служители от министерството. Оценяването на изпълнението на целите е колективно (постигнатите от структурата резултати) и индивидуално ( оценява се индивидуалният принос на служителите). Крайната оценка на всеки служител е съвкупност от колективния и индивидуалния компонент, като възнаграждението се определя въз основа на крайната оценка в процент от определена сума. СУЦ е изработил механизъм за определяне на суми в зависимост от статута на служителите. За 2011 г. възнаграждението за държавните служители с висше образование е 280 лв., за онези със средно образование и лица по трудово правоотношение - 200 лева. Средствата за получаване от всеки служител се определят в зависимост от постигнатите резултати като процент от цитираните суми, които се определят всяка година със заповед на вътрешния министър.


nbsp;


Държавните служители в МВР получават от държавата компенсации за:


1. Допълнително възнаграждение за продължителна служба в МВР върху основното месечно възнаграждение в размер 2% за всяка година трудов стаж, но не повече от 40 процента.


2. Порционни пари в размер на 60 лв. месечно.


3. Униформено облекло или левовата му равностойност в размер 400 лв. годишно.


4. Допълнително възнаграждение за специфични условия на труд и работа при вредни за здравето условия.


5. Социално и здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет.


6. Право на безплатно пътуване в обществения транспорт при изпълнение на служебни задължения.


7. Ранно пенсиониране.


8. Право на безплатно погребение за сметка на МВР.


Досегашната практика в сектор Сигурност показва, че списъкът на компенсациите може да бъде съкратен, без държавните служители в МВР да бъдат информирани предварително.


Facebook logo
Бъдете с нас и във