Параграф22 Weekly

§22 Анализи

МВР РАЗМАХА ПЛАШИЛОТО НА ПРЕВЕНЦИЯТА

В началото на седмицата гласът на кабинета Димитър Цонев разпръсна мъглата около идеите на правителството как най-сетне то ще се справи с престъпността в страната. Според плана на кабинета, за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на престъпността това ще стане с помощта на полицията. Както се казваше в един популярен анекдот - Дотук добре.... Златното зрънце в думите на правителствения говорител обаче е, че полицаите ще противодействат на бандитите не на улиците, където се стреля и гърми, а пред черната дъска в училищата. На фона на последното убийство, при което неизвестни стрелци отнесоха главата на съдията по борба Тодор Матов с картечница, тази инициатива прилича наистина на тъп виц. Както се разбра, до края на годината полицаите трябва да преминат педагогическа подготовка, след което влизат в училище. Обучените МВР-служители ще преподават на дечурлигата модели за безопасно поведение, или казано на по-простичък език - ще запознават децата ни с хитринки от рода как да се отърват от уличен пердах, от обикновено преджобване или от по-сериозен грабеж. Вестта много сполучливо бе илюстрирана в емисиите на националните телевизии с дълга опашка от полицаи, наредили се пред незнаен кабинет, за който се предполага, че е в института за детски учителки в Шумен, например. Инициативата е част от Стратегията на МВР за противодействие на престъпността, в която много често се споменава терминът превенция. Разгръщайки дебелите речници, разбираме, че терминът означава предотвратяване, предпазване, спиране, попречване, т.е. държавата мисли как да предпази хората от попълзновенията на бандитите. Един преглед на сайтовете на различните служби и регионални дирекции на МВР, ДНСП, СДВР и прочие разкрива, че превенцията буни ума не само на говорителя от най-високия етаж на властта, но и на колегите му от Н-ските поделения на вътрешното министерство. Информационните съобщения от 28-те РДВР-та в страната бъкат от превенционни внушения - било за инициативи от рода на Млад пожарникар, Млад приятел на полицията, Да спасим 200 човешки живота! Да поставим предпазния колан или състезания за деца, рисунки за деца и есета на тема Мамо, татко, да поставим коланите! и т.н. В сайта на вътрешното министерство можем да научим, че превенцията е ефективен механизъм за противодействие на престъпността чрез елиминиране или ограничаване на криминогенните фактори. Там е посочено, че полицията прави това, като на първо място разкрива и разследва престъпленията и анализира причините и условията те да бъдат извършени. Черно на бяло е записано също, че в крайна сметка всеки полицай, който изпълнява добре привичните си функционални задължения, всъщност осъществява превенция. Този извод със сигурност би се отнасял и до работата на отделните сектори, направления, дирекции, служби и МВР като цяло. Каква по-ефективна превенция тогава от това обществото да научава за бързото разкриване на поредното престъпление и за залавянето на извършителя му? Ето как неусетно достигаме до едно кълбо от проблеми, чиито два края са дейността на вътрешното министерство и информационното осветляване на работата му. И понеже Параграф 22 изписа вече десетки страници за това, къде МВР го стяга чепикът в борбата му срещу престъпността, да подръпнем кълбото откъм другия му край. Нишката ни отвежда право до пресцентъра на МВР-службата, която е длъжна да информира обществеността за работата на вътрешното ведомство. И с изненада разбираме, че тази служба успешно предпазва обществото от истината за общата картина на престъпността и се е превърнала в превантивна забавачница на дечица. Изненадата обаче преминава в шок, защото зад широко огласяваната функция на пресцентъра за превенция на престъпността се крие всъщност болестта, от която страда самото МВР - липса на продуктивни идеи, стройна организация и координация в борбата срещу престъпността. Ръководството на вътрешното министерство е заето повече със себе си и по-малко с организация на работата във ведомството - за това красноречиво говорят нароилите се напоследък уж дребни конфликти между политическото бомбе на МВР и генералските фуражки. Наред с очевидното напрежение във върховете на министерството маршируването на място много ясно проличава и от работата на службата Пресцентър и връзки с обществеността (ПВО). Ако пак се позовем на официалния сайт на министерството, чието зареждане е задача именно на ПВО, ще забележим, че от година-две липсват каквито и да е аналитични разработки с дългосрочен характер и цели. Колкото до ефекта от съществуването им, достатъчно е да припомним излъчването на черен PR, което пасна като мерена ръкавица на пресцентъра от времето на Богомил Бонев, при кампанията на тогавашния премиер Иван Костов срещу ДПС.През 1997 г. информационното пространство бе затлачено от съобщения на пресцентъра за деянията на кърджалията Ерджан Рашид-Роко и на неговите политически благодетели. Войната на Костов срещу ДПС, в частност войната на Бонев срещу Роко, бе придружена с шокиращи разкрития за секскандали с участието на прокурори от Кърджали, мятаха се милиони фалшиви долари, ден през ден барети шетаха из Кърджали и профилактираха Роко и дребните му бандитчета.Костов със сигурност е осъзнавал тогава силата на черния PR и възможностите на МВР-пресцентъра в разчистването на политическите му сметки. Това означава, че МВР и информационната му дирекция пряко са изпълнявали спуснатите от Командира стратегически задачи, които действително донесоха успех на кампанията. Покрай поръчките, изпълнявани от тогавашното ръководство на Дирекцията Пресцентър и връзки с обществеността (ДПВО), се помни и медийната кампания, която щрих след щрих изгради образ на МВР като безпощаден борец в защита на интелектуалните права и срещу юнашкото пиратиране на компактдискове. Тази добре обмислена и организирана медийна кампания, възложена на информационната служба на МВР, след внимателен анализ и разчетено във времето планиране в крайна сметка доведе до това, че България беше изтрита от прословутия черен списък на световните интелектуални пирати. Досегашната дейност на пресцентъра на МВР разкрива един очебиен факт - липса на каквато и да е идея за дългосрочно, планирано и в крайна сметка агресивно информационно поведение. Това е беда не толкова на самия пресцентър, колкото на ръководството на вътрешното ведомство. То изглежда или не разбира в какво се крие силата на подобно звено или артистично оставя нещата на самотек. Съществува и трета причина - ръководството на МВР просто да желае да се капсулира в собственото си битие. Предположението пряко кореспондира с всичко сторено от министерството досега - поправки на закони на парче, структурни промени, диктувани от политическата целесъобразност, операции срещу организираната престъпност на ишлеме и много пара в свирката в борбата с уличния бандитизъм. Информационната политика на вътрешното министерство поне досега е подчинена на логиката в народния израз ден да мине, друг да дойде. Появата на множество сайтове на различни регионални структури на ведомството е доказателство за децентрализирането на тази политика. На пръв поглед това е израз на желанието за демократизиране на съответните МВР-структури - повече права и отговорности на регионалните звена. Зад децентрализацията обаче се крие творческата немощ на шапката да формулира и реализира стратегически цели и задачи, които пряко засягат работата на МВР, сигурността на държавата и борбата с престъпността. По-страшното е, ако целта на това мероприятие е замазването на категоричното нежелание на сегашното МВР-ръководство да бръкне в същината на проблемите на ведомството. В тази посока е и предизвикалата много коментари идея под една шапка да отидат полицейските служби, като минат под ръководството на професионален генерален директор (нека да познаем до три пъти кой е той!), а в ръцете на политическата шапка да останат контраразузнаването и специализираните служби като ДОТИ, ДОИ. Предвижданите промени осигуряват желания информационен комфорт, а какво ще стане по-нататък, ще заработят ли службите най-сетне ефективно - явно никой не се вълнува. Ето защо регионалните звена, информационната дирекция на МВР, та дори и правителственият говорител са обсебени от идеята за превенцията на престъпността. Сякаш битката срещу бандитизма вече е пред свещения си край и силовото ведомство може да си позволи глътка въздух. А пряко ангажираните с борбата срещу уличната престъпност полицаи да се наредят пред кабинетите в института за детски учителки. В тази връзка и по безброй други поводи народът мъдро е въздъхнал: всичко Мара втасала, само не се сресала... Емил РадковКАРЕСектор Пътна полиция-КАТ - Плевен, призовава всички участници в уличното движение да се откажат от илюзията и мита за всемогъщество и безсмъртие, от култа към високите скорости, да спазват правилата за движение по пътищата, да зачитат авторитета на закона и да преживеят отговорността, че животът и здравето на другите зависят от всички нас! Дюшекът и гардеробът не са подходящо място за съхраняване на пари и ценности - крадците проверяват първо тях. Заключването на вратата и затварянето на прозорците също са важна предпазна мярка, която трябва да се предприема дори когато стопанинът е на пейката пред къщата или за хляб. Когато в дома има външни лица - инкасатори, съседи, пътуващи търговци и други хора извън семейния кръг, пред тях не бива да се вадят пари от тайниците. Хората трябва да бъдат особено нащрек, ако непознати посетители поискат да им се развали едра банкнота, настояват да се разплатят с валута или внезапно им прилошее. Липсата на надеждни поведенчески модели на гражданите, появата на наглост и дързост от страна на извършителите, отчуждението между хората в големия град са в основата на високия ръст на посегателства над този вид имущество. РДВР-Плевен напомня на населението, че гражданското съзнание е индикатор за зрелост в обществото. Нека гражданите изградят безопасен начин за носенето на личните си вещи. Желателно е да ограничим възможностите престъпниците да се чувстват независими и свободни. Сигурността зависи от всички нас!Оставете дрехите си на гардероб, ако искате да не се прибирате хленчещ, гол и бос. Ако въпреки взетите мерки останете без ценна за вас вещ, сигнализирайте в най-близкото районно полицейско управление. Приятен плаж!

Facebook logo
Бъдете с нас и във