Параграф22 Weekly

§22 Анализи

МВР се преброи

Само ден след като вицепремиерът и вътрешен министър Цветан Цветанов се оплака публично, че полицаите в столицата не достигат, МВР стегна редиците и се преброи. В сряда (6 януари) на свое заседание Министерският съвет най-сетне прие Правилника за прилагане на Закона за МВР, който фактически урежда работата на звената в министерството. В правилника са фиксирани и щатните бройки в МВР, които са 61 170. От тях 17 520 са щатовете за държавни служители с висше образование, 35 740 - за държавни служители със средно образование, и 7910 - за лица, работещи по трудово правоотношение.
Одобрените от кабинета промени в Правилника за прилагане на Закона за МВР отразяват измененията в закона, гласувани от Народното събрание в края на миналата година. С тях изчерпателно се определя функционалната компетентност на създадените нови и промените в съществуващите структури на МВР. Създават се предпоставки за подобряване на ефективността на управлението на системата чрез оптимизиране на организацията на работа, включително и на координацията в дейността на отделните звена, съобщи след заседанието пресслужбата на Министерски съвет.
Измененията на правилника регламентират структурата, основните задачи и правомощията на главните дирекции на МВР „Криминална полиция, „Охранителна полиция, „Гранична полиция, „Досъдебно производство, „Пожарна безопасност и спасяване, „Борба с организираната престъпност и „Гражданска защита. Също така се урежда и дейността на самостоятелните дирекции „Миграция, „Български документи за самоличност, „Международни проекти и „Национална система 112.
Според новия правилник от съществуващите досега 15 специализирани административни дирекции в МВР остават тринайсет. Нова дирекция е „Координация и информационно-аналитична дейност, която обединява задачите и дейностите на досегашните дирекции „Стратегическо планиране, информация и анализ и „Административно обслужване и звеното „Сигурност на информацията. Създадени са дирекции „Вътрешен одит и „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС). Определят се функциите на Специалната куриерска служба, която е на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи, и на звеното „Ведомствена служба по трудова медицина.
МС обяви, че за първи път в историята на едно от тайните ведомства в държавата се обявява общата численост на служителите му. От кабинета на Борисов, изглежда, са забравили, че през 2008 г. наистина за първи път тогавашният вътрешен министър Михаил Миков обяви, че в МВР се трудят около 63 000 души - от тях най-голям дял имат полицаите - 47 000, пожарникарите - 8000, централна администрация - 5000, и 3000 души работят в научно-техническите звена и институти на МВР.
От сравнението на двете цифри се оказва, че за изминалите една-две години бройката на работещите във вътрешното ведомство не се е променила драстично, въпреки обещанието на новото ръководство на МВР да оптимизира и намали числения състав на министерството. Само да си припомним, че през октомври миналата година Институтът за пазарна икономика (ИПИ) направи анализ за дейността на МВР, като отчете, че по брой на полицейски служители на 100 000 души население във всички държави на ЕС нашата страна държи второто място след Кипър по брой на полицаи на глава от населението - 618 на 100 хиляди. Най-малко ченгета има във Финландия - 153, а в Румъния са 211 на 100 000. На базата на чуждестранния опит анализаторите от ИПИ направиха извод, че няма връзка между броя на полицаите и бройката на извършените престъпления и че факторите, които най-добре обясняват съществуването на престъпността, са от социален характер, а не са функция на числеността на полицията. Освен това в доклада се казваше, че от 1998 г. до 2009 г. бюджетът на МВР се е увеличил с 400%, а в сравнение с останалите страни от ЕС разходите за обществен ред и сигурност на България са най-големи. По данните на Евростат ние сме първенци, след нас е Великобритания и други държави. От което може да се направи извод, че не липсата на пари, а ефективното им изразходване, ефикасността и икономичността на МВР са проблемите.
В тази връзка изглежда МВР-шефът Цветан Цветанов изобщо не си е дал сметка за проблемите. Във вторник (5 януари), малко преди да бъде разстрелян радиоводещият Боби Цанков, той се оплака, че в Столична дирекция недостигат ченгета - 800 места са вакантни. Ако си представим за миг, че тези бройки се попълнят с вълшебна пръчица, това би означавало, че към гласувания вече бюджет на МВР ще са необходими още поне по 560 000 лв. месечно .
Броени дни преди новата година в МВР се вля и мощен поток от спасители от бившето мегаминистерство на извънредните ситуации. Както стана известно, всички служители на Гражданска защита и на телефон 112, които отговарят на изискванията, ще бъдат преназначени в МВР със задна дата, считано от 28 декември. Според сметките, от МИС във вътрешното ведомство ще бъдат преназначени около 1800 души. Професионалист №1 в МВР Калин Георгиев обяви, че е възможно при преназначаването на служителите от Гражданска защита заплатите на част от тях да бъдат променени, но посочи, че е по-вероятно възнагражденията им да бъдат повишени. При това положение е ясно, че воплите за липса на достатъчно пари за МВР тепърва предстоят. И ако спасителите останат доволни от МВР-заплатите си, недоимъкът със сигурност ще изкара наяве все повече пушещи униформени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във