Параграф22 Weekly

§22 Анализи

МВР СКОЧИ СРЕЩУ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И ЗА ПАРИ

Новото ръководство на МВР започна работата си така, както старото я приключи - с разчистване на сметките с Висшия съдебен съвет (ВСС). На заседанието на ВСС в сряда (28 септември) председателят на бюджетната комисия на съвета Андрей Икономов докладва постъпило писмо от министъра на вътрешните работи Румен Петков. В него Петков настоява следствените служби и прокуратурите в страната да си платят всичко, което дължат на Научния институт по криминалистика и криминология (НИКК) за извършени експертизи в периода 2001-2004 година. Сума в писмото не е посочена, но е отбелязано, че ако НИКК не си получи парите, МВР ще бъде принудено да заведе искови молби срещу длъжниците си. Скандалът със задълженията на съдебната власт към института тлее от години. Неведнъж магистратите са обсъждали темата, но не са стигали до конкретно решение. За последно това стана на 20 април тази година, когато бившият министър на вътрешните работи, а сега правосъден Георги Петканов (който по стечение на обстоятелствата сега председателства ВСС) изпрати подобно писмо. В него той настояваше да се платят 2 млн. лв. на експертите. Тогава ВСС реши да изиска справки от всяка следствена служба и прокуратура в страната колко дължи на НИКК. Магистратите отказаха да дават каквито и да е пари, докато не получат данните. Един от мотивите им беше, че не може една бюджетна организация да плаща на друга. Това е все едно да се прехвърлят пари от единия джоб на държавата в другия, мотивира се на 20 април председателят на бюджетната комисия на съвета Андрей Икономов.В сряда той повтори абсолютно същите аргументи. Допълни, че в бюджета за тази година не са били предвидени средства за погасяване на такива задължения. Според справките, получени от различните звена, общата дължима сума е 1 090 000 лева. След като чу доклада на Андрей Икономов, прокурорът от Върховната касационна прокуратура (ВКП) Николай Ганчев поиска съвет от правосъдния министър Георги Петканов. МВР заплашва да ни съди. Може ли г-н Петканов да ни даде съвет как да постъпим, защото последното писмо беше от него в качеството му тогава на вътрешен министър?, попита Ганчев.Председателстващият съвета правосъден министър се опита да се измъкне с думите: Наистина писмото ми беше да се изплатят сумите. Но сега чух и аргументите на г-н Икономов и не искам да взимам страна по въпроса.Изоставени от своя шеф, магистратите решиха да изпратят заедно с МВР писмо до министъра на финансите Пламен Орешарски, в което да му изложат цялата ситуация и да помолят да им даде 1 млн. лв. за покриване на задълженията. Но това ще стане чак след като финансист №1 на държавата отговори на апела на съдебната власт да отпусне допълнителни 13.9 млн. лв. за заплатите на съдиите за трите последни месеца от годината. Темата за задълженията на съдебната власт към НИКК се оказва един безкраен лабиринт, от който не се знае дали ще се намери изход. Според директора на института Костадин Бобев средно на година следствието и прокуратурата дължат към 280 000 лв. за извършването на около 30 000 експертизи. Един от най-големите длъжници била Столичната следствена служба. Бобев се оплака, че военното следствие пък постъпвало некоректно с НИКК, защото понякога плащало за една експертиза по... левче. Според Закона за МВР (ЗМВР) трябва да ни се плаща за услугата, която включва режийни, положен труд и консумативи, каза Бобев. Той цитира чл. 154, ал. 2 от ЗМВР, който гласи: Когато за извършването на експертиза е определен експерт, институтите, ведомствата и органите, назначили експертизата, заплащат на МВР направените разходи за труд, консумативи и режийни разноски. На 5 май 2004 г. обаче ВСС прие Наредба № 1 за условията и реда за определяне на възнагражденията на вещите лица, която доста променя нещата. Според чл. 4, т. 5 при определяне на възнагражденията органът, възложил експертизата, съобразява и преценява необходимите разходи за извършването на експертизата, като употреба на материали, консумативи, използвани пособия, съоръжения и други.А в чл. 6 е уточнено, че този текст не се прилага в случаите, в които експертизата е извършена от вещо лице, което е държавен служител или работи по трудов договор в специализиран орган или институт в системата на МВР и Министерството на правосъдието. В тези случаи възнаграждението се определя еднократно. На пръв поглед Висшият съдебен съвет е направил сполучлив опит да спаси държавата от двойно плащане за една и съща работа, защото НИКК всяка година получава бюджет, именно за да обслужва следствието, прокуратурата и съда. От друга страна обаче, ВСС е сторил това по възможно най-... нередовния начин - вместо да сезира Върховния административен съд, Висшият съдебен съвет ремонтира Закона за МВР с подзаконов нормативен акт, а това е недопустимо. За разлика от магистратите професионалисти, юристите в МВР се оказват доста напред с материала и веднага атакуват наредбата на Висшия съдебен съвет пред ВАС с едно-единствено искане: разпоредбата на чл.6 да бъде отменена. На 22 февруари тази година ВАС удовлетворява това искане. Според съда от чл. 6 трябва да отпадне фразата ...относно вещите лица, които работят по трудов договор в специализиран орган или институт в системата на Министерството на вътрешните работи. Останалото се запазва.Като че ли вече е ясно, че съдебната власт няма къде да мърда и трябва да си плаща дължимото. Но Андрей Икономов все пак намери още един коз срещу претенциите на Румен Петков. Оказва се, че Народното събрание е променило Закона за МВР и е добавило цитирания чл. 154, ал. 2 в началото на 2003 г., а промените са влезли в сила на 21 февруари 2003 година. Защо тогава, пита Икономов, вътрешният министър иска да се платят суми за експертизи от 2001 и 2002 г., когато все още такъв текст в ЗМВР не е съществувал. Икономов уточни, че до началото на 2003 г. съдебната система е използвала безплатно услугите на вещите лица в НИКК. Нови порядки се опитва да въведе министър Георги Петканов при провеждането на заседанията на Висшия съдебен съвет (ВСС). Миналата сряда (21 септември) той забрани достъпа до заседанията на съвета на пресаташето на ВСС Светла Иванова. Причина - неизвестна. От тази сряда (28 септември) не се допускат и фоторепортери, които да направят протоколни снимки в началните три минути от заседанието. Причина - пак неизвестна. Но последният хит на Петканов, пак от 28 септември, хвърли в музиката не само журналистите, но и членовете на съвета. По време на дебат по една от точките в дневния ред той надвика всички с думите: Някои колеги много шумят. Ще правя персонални забележки. Това да не е селска седянка. Който не желае да присъства, моля да напусне. Думите имаха ефект. Залата веднага утихна, а магистратите почнаха да се изказват един след друг, като внимателно се изслушваха. По всичко личи, че Георги Петканов много се е вживял в ролята си на ръководител на ВСС и е решил с твърда ръка да въдвори ред. Не че магистратите не се нуждаеха от това от време на време. Но въпросът не е в тяхното поведение, а в това на Петканов по отношение на медиите. Може би отсега нататък регионалните медии, които нямат възможност да присъстват на заседанията на съвета, трябва да се обаждат лично на правосъдния министър да го питат какво са разисквали магистратите и какво решение са взели по даден въпрос? Може би фоторепортерите ще трябва да му връчат техниката и той сам да снима? Най-малкото не е редно пресаташето на една институция да няма достъп до информация и да научава за нея по странични канали..., както са принудени да правят това и журналистите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във