Параграф22 Weekly

§22 Анализи

МВР захвърля испанския модел

Вътрешният министър Цветлин Йовчев и главният секретар на МВР Светлозар Лазаров представиха в четвъртък (4 юли) амбициозна програма за работата на ръководеното от тях министерство в рамките на правителствената програма Държавност, развитие, справедливост. В документа прави впечатление, че за първи път от години насам шеф на МВР формулира гласно необходимостта от съкращаване на администрацията във ведомството, за да се намерят средства за повишаване на възнагражденията на оперативните и на униформените служители.


Над 30% от състава на МВР не се занимава с основните дейности на министерството, а това е твърде много и трябва да ги сведем до 15%, зарече се министърът. Служителите на МВР са най-ниско платените държавни служители, а това е най-тежкият труд. Човек може да работи по 12-14 часа нещо друго, което не го натоварва толкова. Можем да оптимизираме структурите и състава и в рамките на следващата година, като съкратим администрацията, да намерим средства, с които да повишим заплатите на хората, подчерта министър Йовчев.


МВР-шефът посочи също, че сегашният закон за работата на министерството не отговаря на изискванията за ефективно действащо ведомство. Според него трябва да се преразгледа статутът на специализираната административна дирекция Планиране и управление на бюджета в МВР, както и този на областните дирекции във връзка с управлението и контрола върху средствата им. По действащия закон областните дирекции са юридически лица и няма адекватни форми на контрол, които да позволяват на дирекцията в МВР, отговаряща за изпълнението на бюджета, да разбере каква част от средствата им са изразходвани, за какво точно и дали това е станало целесъобразно, обясни Йовчев. В момента в бюджета на министерството не достигат 93 млн. лева. При една добра организация е възможно до 15 август да представим за обществено обсъждане проект за нов закон за МВР, съобщи вътрешният министър.


Нов закон очевидно е необходим, най-вече заради неефективното управление на човешките ресурси в МВР. Това се дължи на т. нар. испански модел, приет и внедрен в системата на министерството по времето, когато вътрешен министър бе Георги Петканов от кабинета на НДСВ. През 2003 г. беше внедрен проект Създаване на единна система за управление на човешките ресурси, реализиран съвместно от министерствата на вътрешните работи на България и Испания и финансиран по Програма ФАР на Европейската комисия. При представянето му тогава Петканов обяви, че професионализъм, прозрачност, мотивация и отвореност към обществото са основните принципи, залегнали в същността на модела за новата професионална кариера в МВР. В онези години моделът беше определен като съвременна концепция за управление на полицейската дейност, която ще доведе до равнопоставеност, ще подпомогне въвеждането на конкурсно начало, висока полицейска подготовка, по-нататъшното обучение, свързано с актуализиране на знанията и за специализации.


Ашладисването на испанския модел на родна почва обаче не доведе до желаните резултати. Според Йовчев се налага създаването на нова система за персонална оценка на служителите в МВР, която да обвърже кариерното им развитие със заплащането им. Ще има нови правила за постъпване на работа в МВР, за кариерно развитие и за освобождаване на кадрите, заяви МВР-шефът. Служителите на министерството сега не са достатъчно добре подготвени, но вината не е тяхна, посочи той. Причината е, че ръководният състав не е подготвен - това е основен проблем, който трябва да се реши. Но много още трябва да работим и за обучението на полицаите, които са на улицата, коментира министърът.


Промяна ще претърпят и работните процеси в МВР. Идеята е полицаят да бъде там, където има нужда от него. За тази цел разположението на полицейските патрули по улиците ще се координира с GPS система. От основен ремонт се нуждае и планирането на дейността на МВР. Йовчев се ангажира пак до 15 август да е готова новата система за планиране. То винаги се извършва отгоре надолу, а не както е в момента отдолу нагоре, коментира вътрешният министър. Тя ще преобърне сегашния модел и ще осигури човешки ресурс за най-големия приоритет на МВР - борбата с битовата престъпност. 53 на сто от всички престъпления са кражби, а само 8% от оперативния състав работи по разкриването на тези престъпления, посочи Йовчев.


В помощ на министерството ще бъде впрегнат и апарат от извънщатни служители на МВР. В по-труднодостъпните места ще се организират граждански патрули, които да подпомагат дейността на полицията, бивши кадри на полицията и армията също ще бъдат включени в този процес. За битката с конвенционалната престъпност ще бъде разработена и карта на престъпността. Вече са изпратени указания до областните дирекции на МВР да започнат работа по подготовката й. Ефектът от краткосрочните мерки, залегнали в програмата, се очаква да се почувства в края на годината, а най-дългосрочните ще се усетят едва след две години, обеща МВР-шефът.


Програмата за работа в мандата на сегашното ръководство на МВР предвижда и нова система за контрол на законосъобразността и целесъобразността на дейността на министерството. Има действащи инструкции, които към момента не се спазват. Това означава или че те не са адекватни, или че служителите не действат съобразно тях, заяви Йовчев. В момента се работи активно за засилване на управленския контрол върху изпълнението на задачите. Ще има и вътрешни правила за контрол при изразходването на публични средства, обеща министърът. Освен това в МВР ще има периодични изследвания за лоялност, в това число и чрез проверка на служителите с детектор на лъжата.


За първи път от доста време насам програмата за работата на МВР предвижда и ограничения на правомощията на министъра, защото е политическо лице. Част от мерките за промяна в министерството включват ограничаване на възможностите на министъра да се намесва в оперативно-издирвателната работа на министерството. Трябва да направим разграничаване между отговорностите на политическото и професионалното ръководство на МВР, заяви Йовчев. Според него министърът на вътрешните работи не трябва да влияе върху взимането на решения дали да се започне дело, как да протече разследването и как да приключи то.


Ограниченията ще обхванат и порочната досегашна практика вътрешният министър в качеството си на политическо лице да се разпорежда и при използването на специални разузнавателни средства. Проблемът с подслушванията, към който обществеността е изключително чувствителна, също ще бъде разрешен, обеща Йовчев. Според него употребата на спецсредства ще спадне с пъти, а ефективността от прилагането им ще се увеличи. Той обясни, че човешкият ресурс на СДОТО, която отговаря за прилагането на СРС, е ограничен. Хората в СДОТО са ограничен брой и са с работно време от осем часа на ден, те са претоварени, призна Йовчев. Заради по-малкия щатен състав трябва да има ограничения в ползването на СРС, защото системата е претоварена около четири-пет пъти над това, което може да поеме, обясни той. Сега сме определили колко са възможностите, колко обекта може да се проследяват и колко телефона могат да се слушат в един и същи момент. Те са 1250. Разпределяме квоти за прокуратурата, МВР, ДАНС и по този начин ще контролираме ресурса, уточни той.


До октомври трябва да е готов и проектът на Закон за новосформираната ДАТО, заяви Йовчев. Създаването на агенцията ще постигне засилен контрол за прилагането на СРС и по-висока ефективност при прилагането им, както и баланс между правомощията и отговорностите в системата за защита на националната сигурност. Ноември пък е крайният срок за подготовката на пълния законодателен пакет за службите. Паралелно се работи и по нови правилници за работата на МВР и ДАНС, които трябва да станат до септември. Освен това се подготвя и проект на наредба, предназначена за МВР и ДАНС, която ще регламентира отговорностите и взаимодействието на ведомствата по противодействие на престъпността. В проекта се предвижда разследването на тежките престъпления и отвличанията да бъдат отговорност на МВР, а разследването на корупцията по високите етажи на властта ще е задача на ДАНС. Наред с правилниците и наредбите се подготвя и инструкция за работата на органите на досъдебното производство, която да регламентира координационните механизми в дейността по разследване, осъществявана от прокуратурата, МВР и ДАНС, разкри вътрешният министър.


Амбициозната програма предвижда също и тотална забрана върху даренията за МВР, с изключение на тези по международни договори. МВР-шефът се зарече, че до края на седмицата заповедта за забраната ще бъде готова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във