Параграф22 Weekly

§22 Анализи

НА ИЗПРОВОДЯК ЗАКОНОДАТЕЛЯТ ИЗНЕРВИ КАДРОВИЦИТЕ НА ТЕМИДА

Старият Висш съдебен съвет (ВСС) си тръгна така, както най-често свършваха заседанията му през последните три години - с лош блясък в очите след поредния скандал. В сряда (3 октомври) на последната формална сбирка кадровиците на Темида опънаха нерви в спор помежду си, само защото нямаше депутати, които заслужено можеха да отнесат гнева магистратски.
Той бе предизвикан от §5 от преходните и заключителните разпоредби на новия Закон за съдебната власт (ЗСВ). В него пише: Новоизбраният Висш съдебен съвет се смята за конституиран, след като са избрани членове, които заедно с членовете му по право образуват две трети от неговия състав. Дейността на досегашния Висш съдебен съвет се прекратява с конституирането на новоизбрания Висш съдебен съвет по реда на този закон.
Това според логиката на законотворците ще рече, че още на 28 септември, когато парламентът избра своите 11 представители в кадровия орган на Темида, новият състав на съвета вече е бил конституиран и има право да работи. А старият състав автоматично се разпуска.
Практиката обаче показва, че законодателната логика, изглежда, е откъсната от живота. За да заемат своите места в съвета, магистратите, които бяха избрани, трябваше да напуснат досегашната си работа. По закон обаче назначаването, преместването и освобождаването на съдии, прокурори и следователи става само с решение на Висшия съдебен съвет. А след като старият вече не действа, тогава няма кой да разпише молбите на новаците за напускане на съдебната система. Абсурдът става пълен, тъй като самите те не могат да ги парафират като членове на съвета, защото все още се водят на старите си длъжности.
Точно
този казус изправи на нокти
членовете на стария ВСС в сряда. Те пристигнаха в сградата на съвета на ул. Съборна в 9.30 ч., като единствената точка в дневния ред бе освобождаването от съдебната система на магистратите, които са избрани за членове на съвета.
Пръв темата подхвана адвокат Любомир Цеков. Той заяви, че според него заседанието и евентуалното гласуване за освобождаване на новите членове от съдебната власт е незаконно. Колегите му един след друг скокнаха и обвиниха законодателя, че за пореден път ги поставя в абсурдна ситауция заради пропуски в закона. За да няма спънки в работата на новия ВСС, те все пак решиха да приемат молбите за напускане на колегите си.
Веднага след това всички стари членове на съвета се преместиха в Съдебната палата, където в Гранитната зала се срещнаха с новите кадровици на Темида и проведоха обща сбирка.
Преди да започне съвместното заседание, новобранците се суетяха, видимо притеснени и неориентирани. Те щъкаха ту към старите си колеги, ту към администрацията на съвета, за да попитат за местата си, ту към някоя групичка хора с надеждата, че ще разпознаят онези магистрати от новия ВСС, които са виждали само на картинка.
Чиновниците от съвета обаче им спестиха част от главоболията, като ги приканиха да заемат местата си в залата. Там на масата пред всеки стол имаше табелка с името на магистрата и проблем с настаняването не възникна. За радост на всички по местата им ги очакваше истински сюрприз - торбички с подаръци, сред които кожен портфейл и ключодържател, визитник, тефтер и... ръчен часовник DOXA.
Министърът на правосъдието Миглена Тачева поздрави и старите, и новите, след което даде думата на председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев. Словото му бе кратко, но съдържателно. След като също поздрави колегите си, той им пожела ползотворен и пълен мандат и да подобрят капацитета на съдебната власт.
Сетне церемонията замяза на тържество по случай първия учебен ден и продължи с общи снимки. Най-напред
в ролята на класната влезе министърът на правосъдието Миглена Тачева
а след нея и тримата големи - председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) Иван Григоров и Константин Пенчев, и главният прокурор Борис Велчев, които последователно си направиха снимка за спомен със старите и новите членове. По време на фотосесията част от членовете на стария съвет не искаха да се увековечават във фотоси и се дърпаха до последната секунда. На останалите взе да им писва и със строг тон те приканиха колегите си най-сетне да застанат пред обектива на фотоапаратите.
След тази мила сцена досегашният състав на съвета напусна залата, а вътре останаха само първолаците. Още в самото начало на часа Тачева им даде да разберат, че закачките свършват с първия школски звънец. Тя съобщи, че им предстои
решаването на четири важни въпроса
- обсъждане и приемане на Плана за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и показателите за напредък в областта на съдебната реформа, одобряване на правилник на работа на новия ВСС, избиране на член на съвета, който да го представлява, и създаването на две комисии - по предложенията и атестирането и по бюджет и финанси. Последната била особено важна, защото в момента експерти от Министерството на правосъдието изготвят бюджета на съдебната власт за 2008 г. и било необходимо магистратите да им помагат.
След краткия урок всички с облекчение въздъхнаха и се премина към приятната страна на нещата - коктейл с изискани мезета, подготвен от администрацията на съвета. Магистратите вкусиха суши, скариди, раци, трюфели.
Присъстващите журналисти използваха настъпилото благоразположение сред магистратите и се решиха да поразнищят
историите около скандалното назначение
на парламентарната квота на съвета.
Според заместник-председателя на ВКС Румен Ненков имало нещо смущаващо във факта, че всичките 11 представители на Народното събрание в съвета бяха гласувани ан блок. Той познавал една част от тях и те били достойни хора, но самото гласуване накуп на всичките 11 души било обидно за тези, които са достойни, защото са поставени в недостойно положение. Все пак накрая им пожела да изкарат докрай петгодишния си мандат и да получат шанс да работят спокойно.
Миглена Тачева пък не скри разочарованието си, че министърът на правосъдието не е участвал в обсъждането при избора на парламентарната квота на съвета. Не ме карайте да нося отговорност за нечий друг избор. Аз лично ще работя с тези хора, каза Тачева.
Докато мезваха трюфели и морски дарове, магистратите вече се бяха разделили на групички. Част от досегашните членове на съвета с умиление припомняха, че наред със скандалните решения са отметнали и доста отговорна и важна работа. Един през друг те изброяваха що е свършил техният ВСС - преназначаването на всички административни ръководители в съдебната система, провеждането на конкурси за избиране на административни съдии, приемането на наредба за конкурсите и атестирането и редица други задачи. Старите пушки предупредиха първолаците, че ги чака много работа, а всяко решение ще бъде гледано под лупа от медиите и критикувано. Горчивата истина бе понесена стоически, полята с отбрани бели и червени вина. (§22)

НОВИЯТ СЪСТАВ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:
Членове по право:
1. Иван Григоров - председател на Върховния касационен съд
2. Константин Пенчев - председател на Върховния административен съд
3. Борис Велчев - главен прокурор
От парламентарна квота:
4. Анелия Мингова - бивш депутат и председател на ПГ на НДСВ
5. Георги Гатев - адвокат от Софийската адвокатска колегия
6. Елена Митова-Стоянова - адвокат от Софийската адвокатска колегия
7. Марияна Дундова - адвокат от Софийската адвокатска колегия
8. Костадинка Наумова - заместник-председател на Софийския градски съд и ръководител на фирменото отделение
9. Светла Данова - съдия в Софийския градски съд
10. Стойко Стоев - председател на Софийския военен съд
11. Петър Стоянов - председател на Варненския военен съд
12. Иван Димов - съдия в Сливенския окръжен съд
13. Мая Кипринска - директор на Окръжната следствена служба в Благоевград
14. Стефан Петров - следовател в Националната следствена служба
От квотата на съда:
15. Божидар Сукнаров - съдия във Върховния касационен съд
16. Цветанка Табанджова - председател на Първо отделение във Върховния административен съд
17. Сребрина Христова - съдия във Върховния административен съд
18. Галина Захарова - заместник-председател на Апелативен съд гр. София
19. Георги Шопов - председател на Окръжен съд гр. Пазарджик
20. Иван Колев - председател на Софийския районен съд
От квота на прокуратурата:
21. Пенка Маринова - прокурор във Върховната касационна прокуратура
22. Вельо Велев - прокурор във Върховната касационна прокуратура
23. Цони Цонев - прокурор във Върховната административна прокуратура
24. Радка Петрова - окръжен прокурор на Окръжната прокуратура гр. Перник
От квотата на следствието:
25. Пламен Стоилов - следовател в Националната следствена служба

Facebook logo
Бъдете с нас и във