Параграф22 Weekly

§22 Анализи

НАЙ-ДОБРИТЕ ЩЕ СТАНАТ ПРОКУРОРИ

Министърът на правосъдието Антон Станков:На 17 декември 2004 г. Министерският съвет прие Национална концепция за реформа на наказателното правораздаване. Според този документ, следственият апарат в България се разделя на две. Една част от следователите минават на работа в прокуратурата, а друга част - стават надзорници на полицейските дознатели в МВР. Г-н министър, според националната концепция за реформа на наказателното правораздаване следствието ще се обособи в две структури. Какви ще бъдат техните функции?- Рано е да се отговори точно. Мога само да кажа, че се работи в тази посока. Изключително съм доволен и приветствам отново постигнатото съгласие с декларацията между главния прокурор, директора на Националната следствена служба (НСлС) и мен. Идеята, заложена в концепцията, е в посока една част от следователите да оформят т. нар. органи на предварителното производство, на досъдебната фаза, които ще бъдат на съседната врата на прокурора. Когато създадем следователи към прокуратурата, прокурорът ще може непосредствено да разполага с орган, на който веднага да възложи следствени действия било по довършване на дадено разследване, било цялостно разследване на определен вид престъпления. Корупцията в съдебната система също ще бъде разследвана от тях. Останалата част от следователите ще упражняват надзор върху криминалното разследване. Изрично подчертавам, че няма да употребя думата дознание, защото в концепцията е заложено разследването да бъде от един вид, с единни процесуални правила. То ще е криминално разследване и част от следователите ще упражняват контрол и методическа помощ върху него. Сегашните дознатели ще се наричат, както в цяла Европа, криминални инспектори, разследващи полицаи, криминална полиция...Какво ще рече част от следователите да са съседната врата на прокурора?- При подписването на декларацията обсъждахме с главния прокурор и с директора на НСлС вариант, в който по-голямата част от следователите да преминат с щатовете си към прокуратурата. Тоест следователите да бъдат трансформирани в прокурори, за да подсилят административно капацитета на прокуратурата. На друга част ще предложим да преминат на работа като следователи към прокуратурата, а третата част ще ръководи методически полицейските органи по разследването. С предложения вариант запазваме следователите като магистрати и използваме опита им в разследванията. Съдебната система само ще спечели, а и ще бъдат изпълнени препоръките на ЕС за реформа в досъдебната фаза на наказателното разследване. Националното следствие остава ли?- Разбира се.Тези промени няма ли да се окажат противоконституционни?- Не се влиза в директен конфликт с конституцията. Трябва обаче да се намери конституционната основа на полицейското разследване. Затова ще подготвим питане до Конституционния съд. Не мога да формулирам точно текста, но смисълът ще е: Каква е конституционната основа на полицейското разследване.Ако все пак Конституционният съд реши, че не може без промяна в конституцията, този парламент ли ще я направи?- Политическият момент е особен, парламентът е доста натоварен до края на мандата си, но пък тези промени са много важни. Те са свързани с членството ни в ЕС и с пакета промени, които вече е подготвила комисията на Камелия Касабова. (Тази комисия изготвя други промени в конституцията - бел. ред.) Така че трябва да се намери начин този парламент да извърши промените.

Facebook logo
Бъдете с нас и във