Параграф22 Weekly

Развръзка

Най-сетне здрав разум в спора за Военното НДК

Правосъдното министерство ще плати за авторските права на арх. Марин Бакалов

Спорът за авторските права върху архитектурния проект на т. нар. Военно НДК, който спъва преустройството на сградата за нуждите на Софийския районен съд (СРС) и Софийската районна прокуратура (СРП), е пред решаване. Това ще стане с взаимни отстъпки и от проектанта "Мактер Консулт" ЕООД, собственост на арх. Марин Бакалов, и от Министерството на правосъдието. Ведомството обяви постигането на съгласие между двете страни в отговор на тиражирана от някои медии информация, според която дни преди края на служебното правителство министър Христо Иванов казал "да" на скандално извънсъдебно споразумение, с което подарил на архитекта 617 хил. лв. държавни пари.

В публично обръщение заместник-министърът на правосъдието Петко Петков изложи съвсем друга теза, която беше потвърдена пред "Параграф 22" от арх. Бакалов. Петков, който дойде в министерството от съдийска длъжност точно в СРС, обяви, че в тези публикации няма нищо вярно. Той съобщи истинската цена на компромиса и тя е 80 000 лв., които министерството ще плати на проектанта, за да придобие авторските права върху архитектурния проект на сградата в пълен обем и завинаги. Утвърждаването на извънсъдебно споразумение с тези параметри ще сложи край и на заведените от "Мактер Консулт" ЕООД две дела срещу ведомството за обезщетения в размер на общо 1 200 000 лева.

Петков заявява, че се е заел със задачата още когато е поел поста и излага фактологията по случая. Още през 2004 г. Министерството на отбраната сключва с "Мактер Консулт" ЕООД договор, съгласно който дружеството проектира сградата на Националния армейски комплекс за нуждите на отбраната. Фирмата на арх. Бакалов обаче запазва авторските права върху архитектурния й проект. През 2012 г. сградата е прехвърлена на Министерството на правосъдието, което пуска обществена поръчка за проектирането и реконструкцията на сградата за нуждите на СРС и СРП.  Поръчката е възложена на консорциум "РСРП - София", но не може да бъде изпълнена заради отказа на Министерството на инвестиционното проектиране да одобри проекта, което води и до липса на разрешение за строеж.

Причината е в предприетите от "Мактер Консулт" действия за защита на авторските си права, подкрепени от Министерството на културата, Камарата на архитектите в България и Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти.  

Очевидно предишните ръководства на министерството не са гледали сериозно на проблема за авторските права, чиято защита обаче е подробно уредена в законодателството. В изложението си заместник-министърът Петко Петков сочи, че са постъпвали противоречиви правни становища по казуса, които са отлагали постигането на споразумение с консултанта. Въпросът е обаче дали те са били обективни съобразно закона, или са изсмуквани от пръстите само за да не се направят отстъпки. След като става ясно, че хитруването няма да мине, а министерството може да бъде осъдено за сериозни суми, започва диалогът. При това отстъпка прави не само "Мактер Консулт" ЕООД, а и новият изпълнител "РСРП - София",  който се съгласява откупването на авторските права да стане с пари от дължимата за реконструкцията сума. В резултат бюджетът не губи средства, а проектът може да бъде задвижен.

 

Блиц интервю с арх. Марин Бакалов:

Арх. Бакалов, потвърждавате ли, че е постигната договорка за извънсъдебно споразумение с правосъдното министерство?
- Нещата са изложени съвсем точно и коректно, за разлика от жълтите писания, за които научих. Аз съм добронамерен и подкрепям добрия тон. Но трябва да е ясно, че авторските права трябва да се спазват. Затова и създадохме сдружение на архитектите и проектантите за защитата им.
Тази ли е сумата по споразумението и кога ще бъде подписано то?
- Да, за тази сума се договорихме. Сами разбирате каква отстъпка правим, не е нужно човек да е математик, за да направи разликата между 80 000 лв.  и 1 200 000 лева. Имайте предвид, че предявените от нас съдебни претенции в такъв размер не са измислени, а стъпват върху утвърдената от Камарата на архитектите методика на ценообразуване. Споразумението все още не е подписано, постигнахме принципна договорка.
Допускате ли опит за злепоставяне на ръководството на министерството? Манипулативните информации по случая се появиха, след като се заговори за участие на Христо Иванов в новия кабинет.
- Възможно е. Но искам изрично да подчертая ролята на Петко Петков за постигането на съгласие. Заслугата е негова.
Нямахте ли желание да направите Вие реконструкцията, след като сте проектирали сградата?
- Разбира се, логично е, който е вдигнал една къща наполовина, той да я довърши. Според нас има нужда от законодателна промяна, с която възложителят да бъде задължен да се обърне първо към носителя на авторските права. Сега това е само възможност, което не е нито справедливо, нито разумно. Но ако бяхме предявили претенции за участие в реконструкцията при вече проведена обществена поръчка, консорциумът на който е възложена тя, би предявил свои претенции. Решихме да подходим мъдро в полза на обществения интерес. Защото въпросът не е само материален.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във