Параграф22 Weekly

§22 Анализи

НАКОЛЕНКИ ИЛИ ЧУК

Висшият съдебен съвет (ВСС) за малко не се изправи пред мисловен лабиринт, от който измъкване няма. А въпросът, чийто отговор в сряда (19 юли) кадровиците на Темида трябваше да открият в този лабиринт, е следният: Възможно ли е заместник апелативният прокурор на София Николай Ганчев да участва в два дисциплинарни състава срещу свои колеги прокурори, при положение че той също е заплашен от образуване на дисциплинарно производство?
Драмата, в която членовете на Висшия съдебен съвет за сетен път доказаха, че не са способни да разделят необходимото от желаното, започна на 4 юли, когато главният прокурор внесе във ВСС предложения за дисциплинарните уволнения на Цеко Йорданов и Ангел Илиев от Върховната касационна прокуратура (ВКП). В мотивите си Борис Велчев пише, че двамата с години са задържали преписки и дела, с което виновно не са изпълнили служебните си задължения и са накърнили престижа на съдебната власт.
Ден по-късно (5 юли) ВСС формира два тричленни дисциплинарни състава, които да обсъдят исканията на главния прокурор и да предложат на съвета как да постъпи с Йорданов и Илиев - да ги уволни, да ги понижи в ранг и длъжност или нищо да не им направи.
За да е в крак с последния писък на модата, Висшият съдебен съвет избра членовете на двата дисциплинарни състава на случаен принцип с помощта на компютър. За зла участ на висшите магистрати обаче умната машинка направо им се подигра, защото сложи Николай Ганчев и... в двете тричленки.
Най-големите кошмари на Висшия съдебен съвет се сбъднаха два дни по-късно, защото на 7 юли Катя Антонова от ВКП обяви резултатите от проверката на прословутите 16 папки с данни за корумпиран висш прокурор. Оказа се, че във въпросните папки, освен името на Николай Ганчев, фигурира и това на бившия окръжен прокурор на Русе Люлин Матев. Двамата бяха уличени от МВР в нерегламентирани и користни връзки с русенския бизнесмен Илиян Пенев, по-известен с екзотичния си прякор Мацола. По данни на ГДБОП той е разследван по 14 дела за организирана престъпна дейност и контрабанда на горива, но досега не е осъждан, защото се ползва с прокурорска протекция.
В понеделник (17 юли) Висшият съдебен съвет бе налегнат от още по-черна мъка. Главният прокурор обяви, че е наредил на апелативния прокурор на София Лъчезар Маринов да внесе във ВСС предложение за уволнението на Николай Ганчев, тъй като нерегламентираните му контакти с Илиян Пенев-Мацола са накърнили престижа на съдебната система. Освен това Борис Велчев огласи и намерението си да поиска от ВСС имунитета на Люлин Матев, за да може срещу него да започне наказателно преследване.
В сряда (19 юли) обаче членовете на Висшия съдебен съвет, меко казано, изненадаха ресорните репортери, защото по най-категоричен начин отказаха да се занимават с въпроса на седмицата Има ли право Николай Ганчев да бъде дисциплинарен съдник, при това - едновременно, на колегите си Цеко Йорданов и Ангел Илиев? И посветиха цялото заседание (около три часа) на кадрови въпроси и на проектонаредбата за имотните декларации на магистратите.
След това обаче, притиснати от съдебните репортери, кадровиците на Темида нямаше как да се измъкнат и някои от тях споделиха какво мислят по темата на деня.
Според председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Иван Григоров не е редно прокурор да участва в дисциплинарно производство срещу друг обвинител, защото най-малкото от колегиалност няма да бъде обективен. Ето защо той обеща още на следващото заседание (на 26 юли) да поиска ВСС да преразгледа решението за избирането на Николай Ганчев в двата дисциплинарни състава.
Същото мнение изразиха и заместник главните прокурори Христо Манчев и Митьо Марков. След като бе изнесена информацията за Николай Ганчев, най-малкото не е морално той да участва в съставите. Трябва да се образуват нови дисциплинарни комисии, но преди да внеса такова предложение във ВСС, аз ще го обсъдя с главния прокурор, каза още Митьо Марков и допълни: С Ганчев сме колеги и си говорим на различни теми. Така че по време на тези разговори мога да му кажа, че не е редно да участва в други дисциплинарни производства на прокурори, след като срещу него също има такова.
Проф. Александър Воденичаров подкрепи заместникът на Борис Велчев, но позицията му се оказа доста по-радикална от възгледите на двамата обвинители и шефа на ВКС: Знаете, че засега няма постъпило предложение за уволнението на Николай Ганчев - заяви професорът. - Но в момента, в който то бъде докладвано, ВСС трябва да промени решението си и да избере съвсем нови дисциплинарни състава.
От анкетираните висши магистрати единствено председателят на Пловдивския апелативен съд (ПАС) Радка Петрова изрази малко по-различно становище по въпроса. Според нея заместник апелативният прокурор на София Николай Ганчев сам трябва да си направи отвод от двете комисии. Висшият съдебен съвет е в много деликатно положение, защото трябва да се произнесе за морала на един магистрат. Но според мен моралните въпроси по отношение на Николай Ганчев трябва да се отнесат към Народното събрание, защото той е член на ВСС от парламентарната квота, заяви още Радка Петрова.
Председателят на Пловдивския апелативен съд явно има предвид чл. 22 от Закона за съдебната власт, в който се казва: Изборен член, преди изтичане на мандата му, се освобождава с решение на органа, който го е избрал:
1. по негово искане;
2. при наличие на влязла в сила присъда за извършено от него умишлено престъпление;
3. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от шест месеца;
4. при поставяне под пълно или ограничено запрещение;
5. (Обявена за противоконституционна с РКС № 9 от 1994 г. - ДВ, 87/1994 - в сила три дни след 25.10.1994)
6. (Обявена за противоконституционна с РКС № 9 от 1994 г. - ДВ, 87/1994 - в сила три дни след 25.10.1994)
(2) Процедурата по ал. 1 започва по предложение на Висшия съдебен съвет, по искане на една пета от народните представители за квотата, избрана от Народното събрание или на една пета от състава на съда, съответно на прокуратурата и следствието за членовете, избрани от квотата на съдебната власт.
Тоест - дори казусът Николай Ганчев да бъде препратен към парламента, депутатите също са безсилни да го решат. И то не за друго, а защото преди около 12 години Конституционният съд, в стремежа си да съхрани независимостта на съдебната система, отмени като противоконституционна разпоредбата на чл.22, т.6, която в общи линии е гласяла следното: Изборен член на ВСС, преди изтичане на мандата му, се освобождава с решение на органа, който го е избрал, когато системно не изпълнява професионалните си задължения или с поведението си уронва престижа на съдебната власт.
Тогава 60 народни представители са поискали Конституционният съд да обяви за противоконституционна именно цитираната по-горе точка шеста. Основанията за предсрочно прекратяване на индивидуалния мандат трябва да бъдат винаги или обективни факти, които не търпят субективни интерпретации, или оставка. Недопустимо е предсрочно прекратяване на мандат на базата на субективни преценки. Въведеното с чл.22, ал.1, т.6 основание за предсрочно прекратяване на мандата на изборните членове на ВСС (системно неизпълнение на професионалните задължения или поведение, уронващо престижа на съдебната власт) създава широки и неограничени възможности за субективни преценки на поведението на определен член на ВСС и в крайна сметка би могло да доведе до неговото отстраняване поради лични, партийни или други користни съображения и подбуди, мотивира отмяната Конституционният съд.
Така че Народното събрание, което си избра Николай Ганчев за член на ВСС, също трябва да отговори на въпроса: Морално ли човек, засечен от МВР в топли приятелски отношения с тартор на организирана престъпна група, да участва в два дисциплинарни състава на Висшия съдебен съвет?
Или...по-скоро трябваше, защото в четвъртък (20 юли) дългоочакваното облекчение настъпи. Рано сутринта ръководителят на Софийската апелативна прокуратура Лъчезар Маринов внесе във ВСС искането за уволнението на Николай Ганчев - за накърняване престижа на съдебната власт. А час-два по-късо всички... запяха Одата на радостта, защото Николай Ганчев най-сетне поиска да бъде освободен от двете дисциплинарни тричленки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във