Параграф22 Weekly

§22 Анализи

НАРОД И МВР- ЛЮБОВ НЕСПОДЕЛЕНА

Лятото се очертава жежко и тежко за вътрешното министерство. Най-напред докладът на Eврокомисията даде дългосрочна прогноза за горещите дни, които очакват МВР, с констатацията си за слаб напредък в борбата с корупцията и организираната престъпност. Сетне връз родната полиция налетяха гневни природозащитници. После дойде ред на миньорски блокади, като полицаи и протестиращи така се счепкаха, че си пускаха кръв. Стигна се дотам МВР-шефът да обяснява наляво и надясно, че полицията е защитила интересите на обществото и си е свършила много добре работата.
Най-неприятната изненада за МВР обаче дойде откъм любимото му отроче - стратегията Полицията в близост до обществото, за която заговори ли ръководството на министерството, мед му капе от устата. Успява ли МВР наистина да спечели доверието на обществото, или твърдението на министър Румен Петков, че полицията ни е една от най-добре подготвените в Европа, е сън в лятна нощ?
Отговор на този въпрос трябваше да даде одит на Сметната палата, чиято цел бе да разкрие докъде е стигнало министерството в реализирането на Стратегията за работа на полицията в близост до обществото за периода 30 октомври 2002-ра - 31 декември 2005 година.
Проверката е извършена по разпореждане на Румяна Георгиева, член на Сметната палата, и обхваща: Главна дирекция Противодействие на престъпността, охрана на обществения ред и превенция в Генерална дирекция Полиция; Областните дирекции Полиция - Благоевград, Бургас, Пловдив, Русе и София-град; РПУ в Благоевград, Сандански, Поморие, Първомай, Русе, Ветово (както и Трето РПУ - Бургас, Второ РПУ - Пловдив, Първо и Шесто РПУ - София); Академията на МВР; Научноизследователския институт по криминалистика и криминология; Института по психология на МВР, както и дирекциите Пресцентър и връзки с обществеността, Международно сътрудничество, Инспекторат, Координация и информационно-аналитична дейност и Финансово и ресурсно осигуряване.
Известно е, че самата стратегия предвижда приоритетите на полицейската работа да бъдат синхронизирани в съответствие с обществените потребности, като се повиши чувството за сигурност у хората. А дългото отчуждение между полицията и гражданите постепенно да отстъпи на една гореща любов.
Резултатите от извършената проверка обаче показват, че партньорите в двойката мечта са си обърнали гръб и между тях цари смразяващо мълчание.

Според одита още от самата си поява стратегията Полицията в близост до обществото е била обречена на неуспех. Обяснението се крие във факта, че никой не си е мръднал пръста да създаде на регионално и местно ниво специализирани звена, които да контролират и координират плана по изпълнението й.
Като прибавим към това и гафовете от рода на случая Чората, побоя над фоторепортера Емил Иванов и последните сакатлъци с екоактивистите и миньорите, напълно логични са и изводите, направени при проверката. А най- шокиращата констатация е, че МВР почти нищо не е направило, за да намали страха от престъпността сред хората.
Одитът вади наяве и конкретните пропуски: липса на нормативно конкурсно начало при назначаване на униформените, поради което няма никакви гаранции, че от няколко кандидати е избран най-подходящият за работа в полицията; утвърдените щатове за районни и младши районни инспектори в РПУ въобще не са съобразени с броя на обслужваното население и състоянието на престъпността по места; липса на правила за оценка на индивидуалния принос на ченгетата, които да бъдат свързани с кариерното развитие и заплащането, поради което те се демотивират да полагат усилия за реализирането на стратегията.
Изброените дотук гафове в реализацията на прословутата стратегия има надежда да бъдат отстранени, защото тези изисквания са залегнали в приетия през юли 2006 г. нов Закон за МВР. Любопитно е обаче какво е оправданието на ръководството на министерството за съвсем очевидните гафове, заради които стратегията си е останала на хартия.
Проверяващите са установили, че в утвърдените през 2004 г. длъжностни характеристики не е било заложено изискване за познаване на стратегията като модел за работа на полицейските органи. Освен това не са били изготвени финансови разчети за необходимите средства за изпълнението й, а разработването на бюджетите на МВР не е било обвързано с приетата стратегия.
Най-скандалната констатация на одита е, че полицаите от страната не са се старали особено да събират и анализират постъпилите от различни източници данни за престъпления или нарушения. Образуваните по тях преписки пък са били просрочени в 60% от проверените ОДП-та и 40% от тези в РПУ. От друга страна, шансът потърпевшите от престъпления да получат информация докъде е стигнало движението на съответната преписката, е бил минимален, защото в повечето от проверените РПУ-та липсвали обособени звена за прием на граждани. Може би това е и причината през 2003-2005 г. гражданството да изпраща директно в Националната полиция жалбите си за неизпълнението на служебните задължения или формално отношение към тях от страна на полицаите.
Да не дава Господ на човек да му се наложи да отиде в РПУ, за да потърси помощ, след като е станал обект на престъпление, са установили инспекторите от Сметната палата. Няма разработена процедура за прием и предоставяне на подобна помощ, въобще не са подготвени правила за скоростно отзоваване на подадените сигнали в полицията (въпреки че това е показател за организацията на работа и може да повиши чувството на защитеност на гражданите от посегателства и доверието в полицейската институция). Колкото до процедурите за регистриране на подобни сигнали, проверяващите били изненадани от липсата на всякакви гаранции, че те няма да бъдат укрити, а работата на униформените ще е ефективно контролирана.
Инспекторите от Сметната палата не са открили и нито един специализиран служител, който да е подбран и обучен за работа по приема на граждани. Освен това не са стандартизирани книгите за получени сигнали за извършени престъпления.
Незавидна е и участта на инвалидите, опрели до помощта на полицията. В регионалните дирекции на вътрешните работи и РПУ не са осигурени възможности за равен достъп до полицейски услуги, защото масово липсват платформи за инвалидни колички. Освен това блюстителите на реда не са си давали много зор да обикалят инвалиди по домовете. Както сочат резултатите, само в 20 на сто от проверените дирекции и управления са регистрирани определен вид услуги по домовете на хора с увреждания.
Доста ругатни заради неосъществената любов между обществото и полицията отнася и пресцентърът на МВР. Вътрешно министерство не е осигурило публичност на годишните резултати от работата си, сочи проверката. Имиджмейкърите на Петков не са предприели ефективни действия за популяризиране на същността на модела Полиция в близост до обществото. Благодарение на това обикновеният българин се е запознавал с целите на стратегията само чрез няколкото официални конференции, организирани от Националната служба Полиция (но финансирани от неправителствени организации), и чрез т.нар. Дни на отворени врати в ОДП-тата в Бургас, Пловдив, Русе, РПУ-тата в Първомай, Русе и Ветово. В огромната част на страната населението явно тъне в неведение по въпроса каква е тази стратегия и какви са практическите й параметри. Слаба е и работата на пресцентъра за представянето на примери на гражданска активност, с които да се спомогне за приобщаване на обществото към работата на ченгетата и сътрудничеството с тях, сочи одитът.
Обобщението на инспекторите разкрива тъжната истина, че едно е да напишеш стратегия на хартия, друго е да я изпълняваш. Най-странното е, че за цялостното реализиране на модела Полицията в близост до обществото МВР е разчитало само и единствено на донори извън бюджета и на финансовите средства на общините и полицията, се посочва в одита. А главният изпълнител на стратегията - Национална служба Полиция, е пропуснала цели три години, без да направи анализ на допуснатите нарушения и слабости в работата на ченгетата, както и причините, които ги пораждат. В случай като този на ръководството на МВР не му остава нищо друго, освен да хване молива и да реди строфи за несподелената любов...
Борислав Радославов

КАРЕ
ПРЕПОРЪКИТЕ КЪМ МВР

След като шамаросаха МВР с доклада за резултатите от изпълнението на стратегията Полицията в близост до обществото, от Сметната палата изготвиха 51 препоръки към вътрешното министерство с указанието те да бъдат изпълнени до 30 октомври тази година.
Ето част от тях:
- да се изготви и утвърди вътрешен акт за организацията при регистрирането, движението, проверката, решаването, обобщаването, анализа и отчетността на работата с предложенията, сигналите, жалбите и молбите на граждани, съобразен с разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс и актуалната структура на министерството;
- да се въведе система за събиране, обобщаване и анализиране на получаваната информация относно потребностите на гражданите;
- да се предприемат мерки за упражняване на ефикасен контрол при уведомяване на гражданите за резултатите от проверките, извършени по подадени от тях сигнали и жалби, както и за спазване на сроковете, предвидени в Административно-процесуалния кодекс;
- да се предприемат действия за обучение на тема Полиция в близост до обществото на полицейските и младшите полицейски инспектори в курсове за преквалификация в Академията на МВР и на сержантите в центровете за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР;
- да се разработи процедура за прием и предоставяне на помощ на жертвите на престъпления;
- да се обособят звена за прием на граждани в районните полицейски управления;
- да се определят служители за работа по прием на граждани и да се организира тяхното обучение;
- да се предприемат действия за подобряване на условията в помещенията за задържане в районните полицейски управления;
- да се реализират мерки за осигуряване на условия за достъп на хора с увреждания до районните полицейски управления и структурните им звена;
- в длъжностните характеристики на полицейските служители да се заложи изискване за познаване на модела Полицията в близост до обществото;
- да се съобразят щатовете за полицейски и младши полицейски инспектори с броя на населението в определените за обслужване райони;
- да се планират и реализират проверки за изпълнение на задачите по реализиране на модела Полиция в близост до обществото от Столичната дирекция Полиция, областните дирекции Полиция и Главна дирекция Противодействие на престъпността, охрана на обществения ред и превенция в Генерална дирекция Полиция.
Параграф 22 желае творчески успехи на екипа на министър Румен Петков!

Facebook logo
Бъдете с нас и във