Параграф22 Weekly

§22 Анализи

НАТУРА 2000: ГРИЖА НА ПРОКУРАТУРА 2006

През изминалата седмица батаците около изплитането на българската част от европейската екологична мрежа Натура 2000 достигнаха своя връх. Във вторник (13 март) проправителствените природозащитници от фирмената структура около Зелени Балкани, вместо да пият и да пеят от радост, че номерът им все пак мина, обявиха, че започват безсрочен протест пред Министерския съвет.
Официалната причина за денонощното им бдение е известна: преди около месец правителството на Сергей Станишев попари намеренията им в екологичната мрежа да бъдат включени 34% от територията на България и извади временно от Натура 2000 двайсетина обекта.
Неофициалната причина за т. нар. безсрочен протест обаче е доста по-различна и съвсем конкретна: по-малко защитени територии в Натура 2000 - по-малко пари от Европейския съюз. И обратно - огромен процент защитени територии - несекващ водопад от левове и евро, който по презумпция трябва да се излива в строго определен брой джобове и сметки.
Подобни разсъждения сигурно звучат доста скверно, но поне към днешна дата... това е положението.
Т. нар. обикновени хора нямат никаква представа колко са парите, които България трябва да получи от Брюксел. Никой не знае по какви схеми ще се разпределят те и по какви критерии са подбирани хората, които ще участват в това разпределение.
Пълна мъгла е кога е започнала работата по проекта за разработването на българската Натура 2000 и кой точно е решил, че синът на вицепрезидента Ангел Марин - Симеон Марин, е най-достойният човек да бъде негов координатор.
Според опозиционно настроените природозащитници, от пет години държавата непрекъснато харчи някакви пари (според еколози те са около 200 млн. лв., а според други - доста повече), но качеството на работата по Натура 2000 е повече от плачевно: от списъците са отпаднали цяла камара територии, които плачат за защита, а на тяхно място са включени обекти, които от десетилетия имат само... пазарна стойност. Било като терени за строителство, било като кариери за добив на инертни материали и най-различни други материали.
Освен това пълна илюзия е, че т. нар. обикновен човек е наясно какви права и какви задължения ще има, ако земята му е включена в Натура 2000. Според половинчатите обяснения, които чиновниците на двамата ресорни министри - Джевдет Чакъров (на околната среда) и Нихат Кабил (на земеделието), дават от време на време, разяснителната кампания била проведена перфектно и била съпътствана с масови обществени обсъждания по места. Ако това е вярно, по силата на каква логика тогава се стигна до масовите февруарски бунтове, още по-масовият кметски ропот и откритите обвинения, че информацията за Натура 2000 била скрита от градоначалниците?
И още, ако държавните чиновници от двете министерства и техните партньори от фирмената структура около сдружение Зелени Балкани си бяха свършили работата така, както твърдят, защо в края на януари националният омбудсман също запретна ръкави и се включи в битката? И то по възможно най-авторитетния начин - като се самосезира и започна собствена проверка?
Начинът, по който се реализира Натура 2000, възбуди толкова обществени реакции, че дори се постави под въпрос самата реализация на програмата. Натура 2000 трябва да бъде реализирана устойчиво и дългосрочно. Това може да се осъществи единствено чрез широко обществено обсъждане на програмата, защото хората трябва да знаят и да спазват екологичната мрежа, заяви на един от поредните ялови форуми Росица Тоткова, ръководител на дирекция „Жалби и сигнали на граждани в институцията на националния омбудсман.
Според нея, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите са оценени по възможно най-негативния начин - Лоша администрация, защото те не са изпълнили едно от основните си задължения - да обезпечат информационно кампанията около Натура 2000.
Законът за биологичното разнообразие е променен навреме и услужливо, за да отмени общественото обсъждане за параметрите на Натура 2000. А липсата на диалог е показател, че определянето на териториите в Натура 2000 е преминало при липса на прозрачност, заяви още Росица Тоткова, но... както винаги, не се намери кой да я чуе.
Тъкмо обратното. В четвъртък (15 март) депутатите от управляващото мнозинство приеха на първо четене проекта за изменение на Закона за биологичното разнообразие, внесен от червения Георги Божинов и неколцина негови колеги.
Според мотивите на вносителите, тези изменения се налагали от задължението на България да актуализира нормативната уредба във връзка с ангажиментите по Натура 2000 и това наистина е така. Някак случайно обаче авторите на проекта за изменение на Закона за биологичното разнообразие забравиха да ремонтират и разпоредбата на чл.12 от нормативния акт, въпреки че от доста време еколози и правозащитници я определят като скандална?
По принцип Законът за биологичното разнообразие е обнародван в Държавен вестник, бр. 77 от 9 август, и влиза в сила на 12 август 2002 година. В частност само три месеца и половина след съставяне на трипартийното коалиционно правителство депутатите от управляващото мнозинство на БСП, НДСВ и ДПС правят ремонт на споменатия вече чл.12 от Закона за биологичното разнообразие и добавят историческата по своя характер разпоредба:
Чл.12. (1) Министерството на околната среда и водите изготвя проект на заповед за обявяване на всяка защитена зона.
(2) В проекта на заповедта по ал. 1 се посочват:
1. основанието за нейното издаване;
2. наименованието и местоположението на защитената зона;
3. предметът и целите на защитената зона;
4. общата площ и опис на имотите, включени в защитената зона;
5. забрани или ограничения на дейности, противоречащи на целите за опазване на защитената зона.
(3) Министерството на околната среда и водите съобщава на обществеността за изработения проект на заповед с обявление, публикувано най-малко в един ежедневник и на Интернет страницата му. В обявлението се посочват мястото и условията за достъп до пълния текст на проекта на заповед.
(4) Пълният текст на проекта на заповед се публикува на Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и се оставя на разположение в административните сгради на регионалните инспекции по околната среда и водите, в чийто териториален обхват попада защитената зона.
(5) В едномесечен срок от обявлението по ал.3 заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения по проекта на заповед само относно забраните или ограниченията по ал.2, т.5.
(6) В едномесечен срок след изтичане на срока по ал.5 министърът на околната среда и водите взема окончателно решение по постъпилите становища, възражения или предложения и издава заповед за обявяване на съответната защитена зона.
(7) Заповедта по ал.6 е окончателна и не подлежи на обжалване.
Както се вижда и с невъоръжено око, врътката е гениална, защото министърът на околната среда се оказва единственият висш държавен чиновник, чиято заповед за обявяване на дадена зона за защитена, никой няма право да атакува пред Върховния административен съд.
Като прибавим тук и факта, че компенсациите за собствениците на земите, включени в Натура 2000, ще се разпределят от чиновниците в едно от най-непрозрачните ведомства - Министерството на земеделието и горите, работата (както се казва по друг повод) заспива.
Ако някой си мисли, че всичко написано дотук е плод на поредната лека параноя, стоварила се върху Параграф 22, дълбоко греши. Залогът, за който от три месеца бушува войната около Натура 2000, е толкова голям, че... в употреба влизат дори непозволени средства.
Крив или прав, един от най-яростните противници на начина, по който бе разработен проектът Натура 2000, е легендарният природозащитник Амадеус Кръстев - шеф на още по-легендарните Зелени патрули. На 23 февруари, точно в разгара на най-лютите дебати около Натура 2000, той и хората му са изхвърлени от офиса им, който обитават в продължение на 16 години. И то не как да е, а със заповед на червения областен управител на София - Тодор Модев.
Кой знае защо този епизод от битката за европарите по Натура 2000 остава незабелязан от медиите и обществеността, въпреки че развитието му е доста любопитно. По силата на ред обстоятелства, играли роля в обществено-политическия живот още в зората на българската демокрация, от 15 години той и хората му обитават последния етаж в кооперацията на бул. Дондуков № 39 в столицата.
На 7 декември 1989 г. е създаден Съюзът на демократичните сили, който няколко дни по-късно получава тази сграда като подарък, узаконен с решение на Министерския съвет, оглавяван тогава от Георги Атанасов. През 1990 г. шефовете на СДС назначават Амадеус Кръстев за комендант на синята централа. А през 1991 г. той регистрира своите Зелени патрули и настанява щаба си на последния етаж в сградата.
За да не плаща наем, Амадеус Кръстев се договаря с тогавашния областен управител да поддържа фасадата, покрива на сградата и асансьора. От гледна точка на закона обаче това споразумение няма юридическа тежест и през следващите 14 години всичко се крепи на честна дума и добра воля.
През декември 2005 г. все още младото правителство на Сергей Станишев започва да събира обратно държавните вересии. Една от тях е сградата на бул. Дондуков № 39 и за целта Министерският съвет издава решение, с което отменя правителственото решение от 1989 г. и опровергава народната поговорка Подарена къща не се връща!
Според Амадеус Кръстев, губернаторът на София го е изхвърлил на улицата - без никакво предупреждение или предизвестие, съвсем тенденциозно, защото мътел водата на вицепрезидентското отроче Симеон Марин.
Според Павлина Стаменова, началник на отдел Наеми в областната управа, твърденията на Амадеус Кръстев не отговарят на истината, защото той е бил предупреден още на 1 юни 2006 г., че в срок до 21 февруари 2007 г. трябва да освободи доброволно ползваната без правно основание част от сградата на бул. Дондуков № 39.
Оттук нататък историята наистина придобива доста причудлив и съвсем нелогичен вид.
На 20 февруари 2007 г. (т.е. ден преди изтичането на крайния срок) Тодор Модев издава заповед за изваждането на Зелени патрули от държавната собственост.
На 23 февруари, докато Амадеус Кръстев и хората му опразват помещенията на бул. Дондуков № 39, тази заповед е редактирана, като в нея е добавено, че решението на областния управител на София може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в... 14-дневен срок.
На 26 февруари, докато Амадеус Кръстев все още се чуди къде точно да прибере вещите, оборудването и документацията на Зелени патрули, човек на губернатора му връчва новата заповед на ръка.
Както си му е редът, природозащитникът моментално обжалва заповедта за изхвърлянето му пред пред Върховния административен съд, а ден по-късно - на 27 февруари, получава заветния отговор: По ваша жалба е образувано административно дело №..., което ще се състои на... 23 май 2007 година. Толкоз. Дебатите за българското бъдеще на европейската екологична мрежа Натура 2000 продължават. Било под открито небе, било в кулоарите на властта. И то така, че като едното нищо съвсем скоро би трябвало да чуем познатото За изясняване на причините, довели до конфликта, е образувана предварителна проверка.
А защо точно Прокуратура 2006 ще разчиства бакиите около Натура 2000, е ясно: от миналата година държавното обвинение не е това, което беше. И въпреки всички критики от време на време то не се страхува да бръкне хем по-надълбоко, хем.. по-нависоко.

Facebook logo
Бъдете с нас и във