Параграф22 Weekly

§22 Анализи

НАВСЯКЪДЕ ПРОКУРАТУРАТА Е СТРОГА И МЪЛЧАЛИВА

Хесус Бермехо, директор на Националната служба за разследване на данъчните измами в ИспанияХесус Бермехо е роден през 1948 г., завършил е икономика и право и от 1978 г. е служител в испанската държавна администрация. Никога досега не е работил извън финансовата сфера. За себе си казва, че е ветеран, стъпил последователно на трите върха в данъчната йерархия. Последователно е бил директор на Института за данъчни изследвания - орган, който подпомага правителството при определяне приоритетите на данъчната политика, и директор на Данъчната агенция - орган, който се занимава с прилагането на данъчната политика. От три години Хесус Бермехо е директор на Националната служба за разследване на данъчните измами. Тази структура няма български аналог, защото е нещо средно между Агенцията за финансово разузнаване, Трети отдел Разследване на престъпления против собствеността, стопанството, финансовата, данъчната, паричната и кредитната система в Националната следствена служба и Главна данъчна дирекция. Но... не съвсем. Причината за тази неопределеност е, че испанската Национална служба за разследване на данъчни измами има две основни задачи. Едната е да разследва конкретни престъпления - данъчни далавери, контрабанда, пране на пари, корупция и т. н., които приключват в съдебната зала. Другата й задача е с повишена трудност: службата, оглавявана от Хесус Бермехо, е длъжна да изследва теоретичните аспекти на този тип престъпления и да пише рецепти за усъвършенстване на данъчното законодателство и повишаване на ефективността от прилагането му. През всички тези години през ръцете ми е минала огромна по обем информация, свързана с вътрешните и международните проблеми в борбата срещу с данъчните измами - сподели в началото на разговора г-н Бермехо. - В момента развиваме изключително интензивна дейност с останалите държави от Европейския съюз, защото данъчните системи все повече се сближават и уеднаквяват практиките си. Амбицията ни е в този процес пълноправно да бъдат въвлечени и страните кандидатки за членство в ЕС, тъй като вълната няма да ги подмине. България не прави никакво изключение от общото правило. Напротив - имате едно голямо преимущество пред другите: вашата страна много прилича на Испания, много е обичана в Испания и ние работим прекрасно с вас... Г-н Бермехо, преди шест-седем години в България се спореше дали да има данъчна полиция, а днес борбата вече е под чие командване да е тя. Вие какво мислите - трябва ли някой специално да се занимава с данъчните и финансовите престъпления?- Всяка страна има свой възглед за устройството на държавата, той е строго специфичен и е свързан с националните традиции в тази област. Ето защо дали в България да има данъчна полиция, на кого да е подчинена тя и с какви правомощия да разполага - за това готова европейска рецепта няма и едва ли някой скоро ще се осмели да напише. Моето лично мнение обаче е, че такава администрация е необходима и тя трябва да бъде самостоятелна и независима. Какво е положението в Испания?- Службата, която аз оглавявам доста плътно се доближава до онова, което в България се разбира под понятието данъчна полиция. Досущ като в редица западноевропейски държави, между нас и Министерството на финансите съществува административна зависимост...С други думи - борбата с престъпленията срещу финансовата и данъчната система в Испания се води под шапката и методическото ръководство на финансовото министерство, така ли?- Точно така. Значи вие сте част от финансовото министерство? - Да. Защо тогава казвате, че сте независими?- Националната служба за разследване на данъчни измами има собствен бюджет и функционална независимост.Това да не би да е достатъчно?- Разбира се.Откакто сте начело на тази служба, имало ли е случай ваше разследване да е спирано, защото сте стигнали до хора, близки до правителството? - Не, не сме имали такива случаи. Независимостта на нашата служба е декларирана съвсем официално и никой не може да си позволи да се меси в работата ни. С колко нормативни документи е гарантирана тази независимост?- Само с един.За закон ли става дума?- Не. Нашата служба е създадена с решение на испанското правителство. В него е казано, че Националната служба за разследване на данъчни измами ще развива дейността си посредством конкретни проекти, които могат да се осъществяват по инициатива на служители или по инициатива на директора. В началото на всяка година ние подготвяме доклад за онова, което смятаме да правим, и в него подробно е описано как и в какви посоки ще протича дейността на службата през следващите дванайсет месеца. Този доклад се одобрява от ръководството на министерството и това е.Пред кого отчитате дейността си?- Пред заместник-министъра на финансите, който ме е назначил на този пост. Колко години е мандатът ви?- Не знам, длъжността ми не е мандатна. Вероятно... докато си върша добре работата.А колко човека ръководите в момента?- Двеста души.За цяла Испания?- Да, ние нямаме регионални структури.Не сте ли малко? - Не, защото ние работим като разузнавателно-аналитичен център и имаме право да използваме, ако мога така да се изразя, целия кадрови потенциал на нашето министерство. Значи службата ви все пак е по-близо до българската Агенция за финансово разузнаване, отколкото до данъчната дирекция, така ли?- Не съвсем, защото правомощията ни са доста по-различни: извършваме определен тип разузнавателна дейност, имаме право да възлагаме конкретни задачи на всички служби в системата на финансовото министерство или да провеждаме собствени разследвания, които приключват в съдебната зала. Вашите хора имат ли полицейски правомощия? Примерно - носят ли оръжие, извършват ли обиски и арести?- Не, ние имаме само административни правомощия. А когато се наложи някой да бъде арестуван или да бъде претърсен даден офис - работата се поема от полицията, но след задължително съгласуване със съдия или с прокурор.Със съдия ли?- Да, какво толкова чудно има?В България, например, подобно нещо не може да се случи. Когато Агенцията за финансово разузнаване, данъчните или митническите власти засекат някого в пране на пари, в ДДС-измама или контрабанда, те са длъжни да изпратят материалите в прокуратурата. Ако там решат, че съществуват достатъчно данни за образуване на предварително производство, материалите се изпращат в следствието или дознанието, където всичко започва почти отначало. С други думи - всички улики и данни, събрани от финансовите разузнавачи или данъчните, трябва да бъдат... обработени отново, защото иначе съдът не ги признава за доказателства. А по време на предварителното разследване българският съд разрешава прилагането на специалните разузнавателни средства и налага мерките за неотклонение...- За съжаление, проблемът с координацията между държавните институции, призвани да се борят срещу престъпността, не е български патент, а е масово явление. Ето защо всяка държава сама трябва да намери вярната формула, по която най-добре може да регулира тези взаимоотношения. В Испания, например, мостовете между нас и полицията са два - през съда и през прокуратурата, като никой не ни задължава по кой точно мост да минем. Напротив - имаме пълна свобода сами да решаваме какво да правим и чрез кого да осъществим връзката с полицията. Стига, разбира се, да разполагаме с достатъчно данни, че наистина е извършено престъпление, и да успеем да докажем това в съдебната зала. Значи доказателствата, които вие събирате, се признават от съда без допълнителна обработка?- Нещо повече! Освен че провеждат собствени разследвания, нашите служители се явяват в съдебните зали като свидетели и участват в други наказателни процеси като вещи лица. Каква е равносметката ви за миналата година?- В какъв смисъл?В количествен и качествен. Примерно - колко хора сте изправили на подсъдимата скамейка, колко престъпления сте разкрили, колко пари сте възстановили в бюджета и т. .н.? - Може би забравих да поясня, че нашата служба работи в две направления - административни нарушения и наказателни престъпления. В т. нар. административна сфера, където всичко приключва без намесата на прокурор и съдия, сме установили и санкционирали нарушения за около 7 млрд. евро. Колкото до наказателните производства, свързани с данъчни измами и пране на пари - по наши разработки, всяка година се образуват между 500 и 1000 съдебни дела. Какви пари обаче се крият зад тях в момента ми е трудно да кажа наизуст.Това май не е толкова важно, защото по-интересно е колко от тези дела завършват с осъдителни присъди...- С осъдителна присъда завършват около 80% от случаите, които влизат в съдебната зала. Проблемът е, че това не става толкова бързо, колкото на нас ни се иска.Ако в България имаше такива резултати, всички щяха да си хвърлят шапките от радост толкова високо, че нито една нямаше да падне обратно.- Вижте, тези цифри изобщо не означават, че ако всяка година стартират 1000 съдебни процеса, 800 от тях задължително приключват със затвор. Статистиката показва, че в рамките на календарната година с осъдителни присъди приключват около 20% от новообразуваните съдебни дела, а другите 80% продължават да пътуват във времето. С две думи - някои от делата вървят бързо и приключват за няколко месеца, други приключват през следващите две-три години, а трети изобщо не приключват. Имаме проблем с гъвкавостта и бързината на съдебната система, но предполагам, че и в България положението не е по-различно.В България е много по-различно, защото съдебната система е скована от дископатия, лумбаго и радикулит едновременно. На всичкото отгоре българската Темида има шипове и страда от всякакъв вид артрози. Екипът на Параграф 22 притежава доста богата колекция от дела, образувани още в периода 1991-1993 г., които никога няма да приключат, защото в тях става дума за огромни пари. В Испания подобни неща случват ли се?- Големият проблем е, че не навсякъде е прието съдиите и прокурорите да специализират в определени области. Ето защо едно от основните ни задължения е да разработваме програми за по-нататъшната квалификация на прокурорите и съдиите, които се занимават с икономически престъпления, данъчни измами, пране на пари. Има ли дело, за което не искате да си спомняте? Примерно - разследване, започнало преди десетина години, но без изгледи да приключи скоро?- Аз лично спя спокойно. По принцип обаче около 25% от случаите се решават за една, максимум - за две години. Нормалният срок, за който в Испания се приключва основната маса дела - 50% от общия брой - е три-четири години. Останалите 25% от делата са включени в т. нар. графа безсрочни и по отношение на тях никой не храни никакви илюзии. Колкото и невероятно да ви звучи, при нас също има случаи, които се точат десет и повече години. И то не за друго, а защото периодично съдиите се озовават на кръстопът, без да имат представа коя посока да изберат. А вие имате ли право да се интересувате от хода на делата, образувани по ваши разработки? Питам ви, защото в България нито Агенцията за финансово разузнаване, нито полицията, нито данъчните получават редовно информация от прокуратурата и съда за по-нататъшната съдба на своите дела. И, за да разберат какво става, те редовно трябва да четат вестници, да гледат телевизия или да слушат радио...- Както вече споменах в началото на интервюто - България и Испания много си приличат... понякога. В испанската данъчна администрация съществува специална правна служба, която е в постоянен контакт с прокуратурата и със съдиите. Тази служба е длъжна са следи хода на всички дела, образувани за данъчни престъпления, но невинаги успява. Проблемът идва оттам, че испанската прокуратура е една много... стройна и стриктна организация, в която има различни отдели и различни началници. Нейно задължение е да ни уведомява периодично за хода на отделните случаи, но почти винаги информацията, която получаваме, не е пълна. Все пак е по-добре от нищо, нали? - Разбира се.А със съдиите как контактувате?- Обратната връзка със съдиите протича по обратната схема: за да научим нещо, трябва да попитаме.И те ви отговарят?- Отговарят ни.Има ли изход от тази ситуация?- Разбира се. Благодарение на програмите и курсовете, за които споменах преди малко, все повече стават прокурорите и съдиите, които не чакат ние да ги питаме, а сами ни търсят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във