Параграф22 Weekly

§22 Анализи

НЕ ГО СЕЕШ, А НИКНЕ, ЩО Е ТО? ТОПСЛЕДОВАТЕЛЯТ БОГДАН КАРАЙОТОВ

Случката се развива преди пет години. В нея участват двама стари медийни познайници: наследникът на империята ВИС - Георги Илиев, и топследователят Богдан Карайотов. Двамата имат щастието да попаднат на едно и също място - в казиното на столичния хотел Рила, в един и същи ден (на 15 август 1998 г.), но в различни часове. Както може да се досети и първолак, бизнесменът Георги Илиев е бил там, за да вдигне малко адреналина си край масите за бакара, Блек Джек или край рулетката. Какво обаче е търсил в казиното дългогодишният шеф на отдел Разследване на тежки криминални престъпления в Националната следствена служба (НСлС)? Нима и той е потривал нервно ръце, докато крупието е подсушавало топчето на рулетката? Или с трескав поглед, впит в пръстите на банката, е чакал от колодата да изскокне тъй жадуваното асо?Нищо подобно. Той е бил там, за да си свърши работата така, както я разбира - по съвест и вътрешно убеждение, а не по закон. Почти цялата случка е описана най-добросъвестно от тогавашния главен секретар на МВР ген. Божидар Попов, който на 21 август 1998 г. изпраща творбата си до всички възможни инстанции, оторизирани да вземат отношение по проблема: директора на НСлС Бойко Рашков, главния прокурор Иван Татарчев, министъра на правосъдието Васил Гоцев и Висшия съдебен съвет. В нея се казва следното (цитираме дословно):На 15 август 1998 г., по сигнал за въоръжен грабеж от казиното на хотел Рила, дежурна следствено-оперативна група (ДСОГ) на СДВР извършила оглед на местопроизшествието. Огледът започнал в 6.30 часа. По време на провеждането на оперативно-следствените мероприятия, около 7.00 ч., на местопроизшествието се появил служителят на НСлС г-н Богдан Карайотов. Същият установил връзка със съдружника във фирмата собственик на казиното Александър Тумпаров и започнал провеждането на беседи със служителите на казиното.Пред дежурния дознател от следствено-оперативната група на СДВР Л. Митов, г-н Карайотов е заявил, че за произшествието е бил уведомен по телефона.Придружаван от Тумпаров, г-н Карайотов водел разговори с повечето служителите на казиното и наблюдавал действията на дежурния екип. Основен обект на вниманието на г-н Карайотов е била масата, от която вероятно е осъществена стрелбата, както и касовото помещение и дейността по отчитане на паричните средства.Около 9.30 ч. е предприето засичане на касата, при което наличните парични средства са били изнесени от касовото помещение заедно с наличните жетони и на игрална маса в салона е извършено преброяване. В резултат на това е било заявено, че липса няма.Веднага след това г-н Карайотов се обажда от радиотелефона на дежурната група на СДВР, монтиран в служебен автомобил, до дежурния офицер в СДВР. Връзката е била предоставена от служителя, управляващ автомобила, след като г-н Карайотов се е представил като служител от Националната следствена служба.При разговора си с дежурния офицер заявил следното:Колега, тук засега не върви на грабеж. Вие сте подали за задържане три автомобила... Подали ли сте? Трябва много да се внимава, тези говеда са въоръжени, да не стане някоя мазна история. Провери дали са пуснати за издирване тези автомобили и ако са пуснати за издирване, направете ново съобщение: да се установят къде са, без да се задържат. Да не направим някоя по-голяма беля. Само да се установят къде са, без да има ексцесии!Разговорът - продължава разказа си ген. Попов - е документиран чрез звукозаписващата система на Оперативния дежурен център на СДВР и е на разположение.След завръщането си в залата на казиното г-н Карайотов установил връзка с пристигналата нова следствено-оперативна група и дал указания за разпределение на служителите на казиното за разпит от дежурния дознател и следователката от Столичната следствена служба. По време на водените разпити Богдан Карайотов е бил извикан от Тумпаров за преглед на видеоматериали от монтираните видеокамери. След това било заявено, че материалите фиксирали само игралните маси, но не и лицата на играещите лица...Г-н Карайотов е напуснал казиното заедно със служителите на СДВР и следователката от Столичната следствена служба след завършване на огледа.Въз основа на така изложената фактическа обстановка смятам, че с действията си г-н Карайотов си е превишил правата - продължава ген. Божидар Попов. По-конкретно имам предвид онези негови действия, с които пряко и непосредствено се е намесил в работата на полицейските органи при изпълнение на правомощията им по чл.191, ал.2 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) и при осъществяването на функциите им, произтичащи от чл.160 и следващите текстове от Закона за МВР...При осъществяване на правомощията си по цитираните по-горе законови разпоредби органите на МВР са независими и не подлежат на контрол или ръководство от органите на Националната следствена служба. В този смисъл указанията, които г-н Карайотов е давал на полицейските органи, нямат правно основание.Ще оставя без коментар и въпроса кой и защо е повикал г-н Карайотов на местопроизшествието и чии интереси е защитавал там. Ще отбележа само, че неговият син е адвокат на ВИС-2 и около 9.30 ч. също се е появил на местопроизшествието.Работата по случая продължава в утежнена обстановка предвид поведението на персонала на казиното и укриването на някои много важни факти при извършване на престъплението.Например - никой от дежурната следствено-оперативна група не е видял съдържанието на видеоматериалите, които по принцип фиксират цялата обстановка около игралните маси. Г-н Карайотов е видял тези материали, но те вече липсват. Освен това са отречени и всички първоначално дадени сведения за размера на ограбената сума, личността на извършителите, употребата на оръжие. Налице са действия по прикриване на факти, доказателства и обстоятелства по случая, завършва докладната си записка на ген. Божидар Попов.Какво всъщност се е случило в казиното през онази фатална нощ? Според информирани, Георги Илиев е загубил малко повечко пари, ядосал се е и си го е изкарал на персонала. В крайна сметка е дръпнал от неосчетоводения още оборот на казиното една-две шепи пари и си е отишъл. Колкото до докладната на тогавашния главен секретар на МВР, тя е оставена без никакво движение. По простата причина, че през декември 1998 г. депутатите от ОДС избират Богдан Карайотов за член на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента...

Facebook logo
Бъдете с нас и във