Параграф22 Weekly

§22 Анализи

НЕКА ЗАПАЗИМ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЛЕДСТВИЕТО

ВИЗИТКА:
Пламен Стоилов е роден на 13 януари 1949 г. в София. Завършва право в Софийския университет Св.Климент Охридски през 1974 година. Веднага след това изкарва задължителен едногодишен стаж като съдия в Софийския градски съд.
Кариерата на Пламен Стоилов започва през 1977 г., когато е назначен за следовател в столичното Седмо районно управление на МВР. Само година по-късно се мести в Първо РПУ. През 1979 г. започва работа в следствения отдел на Софийското градско управление на МВР, където разследва престъпленията против личността. Там прекарва три години, за да постъпи през 1982 г. в първи отдел на Главно следствено управление, където се занимава с неразкрити убийства.
През 1990 г. настъпва рязка промяна в професионалното му поприще. Тогава той се мести в Министерството на отбраната, а две години по-късно започва работа като адвокат. На 2 август 1999 г. е приет в тогавашната Специализирана следствена служба. Няколко месеца по-късно е командирован в Пазарджик и там е назначен за директор на Окръжната следствена служба. На този пост Стоилов прекарва две години и три месеца. През 2002 г. оглавява четвърти отдел в НСлС Наркотици, където работи и до днес.
На общото събрание на следователите на 4 септември е избран с мнозинство от колегите си да за член на новия Висш съдебен съвет.

Г-н Стоилов, на общото събрание на следователите произнесохте емоционална реч, в която се обявихте за самостоятелност, цялост и достойнство на следствието. Тя ли помогна повече от половината следователи да гласуват за вас, или дългогодишната ви кариера на следовател изигра решаваща роля?
- Когато говорих, не мислех дали ще бъда избран, или не, а откровено споделих мнението си какъв трябва да бъде представителят на следствието във ВСС. Бях напълно искрен и като казах, че той трябва да поддържа жива връзка с колегите си и периодично да се отчита пред тях.
Нещо, което предишните ви колеги не са правили?
- Не мога да ги упреквам, а и не е моя работа да ги съдя. Но съм убеден, че един достоен следовател не трябва да се откъсва от своите колеги, а трябва да им помага по конкретни въпроси доколкото позволяват неговите възможности.
Как виждате осъществяването на тази идея?
- Искрено се надявам когато следователите се събират за отчети, на учебни занятия или сборове да ме уведомяват предварително и по тяхна инициатива да разговаряме за всички въпроси, които ги интересуват и засягат пряко.
Съгласни ли сте да отговаряте по телефона или по електронен път на техни питания относно разискваните въпроси на редовните заседания на ВСС например?
- Това е добра идея. Няма абсолютно никакъв проблем, само да разполагам с компютър и телефон.
Новият Закон за съдебната власт оряза 97% от разследванията, които се водят от следователи. По какъв начин ще отстоявате самостоятелността на следствието?
- Тези, които се опитаха да ликвидират следствието чрез орязване на правомощията ни, грубо нарушиха конституцията и това силно ме притеснява. После същите тези хора започнаха да ни атакуват, че следователите нищо не работят и затова трябва да бъдат погълнати от друго звено в съдебната власт. Няма нищо коректно и етично в подобни позиции и затова ще се боря докрай срещу тази порочна практика.
При тази ситуация възможно ли е следователите да подпомагат дознателите, тъй като върху техните плещи се стовариха почти всички разследвания?
- Да, разбира се. Това може да стане в много отношения, стига те да потърсят помощта на експертите от следствието. Ако се увеличи обаче кръгът на делата, разследвани от следователи, предполагам, че Националната следствена служба ще даде съществен принос в правораздаването в страната и ще облекчи до голяма степен дознателите, които в момента се намират в затруднено положение.
Във встъпителното си слово на общото събрание заместник-директорът на Националната следствена служба Румен Георгиев размаха статия със заглавие Закрийте следствието, публикувана в един столичен всекидневник и обеща да я даде на бъдещия член на ВСС. Получихте ли вече тази изрезка?
- Да. Разочарован съм от подобни писания, защото те са крайно необективни, преднамерени и не са подкрепени с никакви факти. Твърди се, че следствието е вредно. На кого и по какъв начин е навредило?
Чрез забавяне и прекратяване на дела.
- Да, безспорно има забавени и прекратени дела по вина на следователи. Но това не е общата практика и не дава общия облик на следствието. Проблемът се крие другаде.
Къде?
- В нашето законодателство. То е поразено по много тежък начин от криминален либерализъм. Затова говори самият факт, че на свобода се разхождат стотици престъпници с по пет-шест висящи дела. За да стане така, някой следовател, прокурор или съдия е решил, че няма опасност те да извършат друго престъпление и да се укрият. Но както всеки може да се убеди сам, те го правят и то непрекъснато.
А след това обвиняват магистратите за незавидните резултати в борбата с престъпността.
- Точно така. Същите тези законотворци, които формализират докрай наказателния процес, като всякак се опитват да усложнят процеса на събиране на доказателства, отправят най-тежките обвинения към правораздавателната система за мудност, бавност и неефективност. Всъщност в това се състои трагедията в правораздаването. Никой не иска да види източниците на бедите, плъзгат се по повърхността.
В такъв случай кой трябва да поеме юздите в свои ръце и да посочи големите пробойни в закона?
- Има много научни работници, които могат да седнат и да направят анализ на всички промени в наказателното законодателство и да посочат злото в неговия корен.
Да се върнем към проблемното ядро в следствието. Признахте, че има следователи, заради които са проваляни редица разследвания. Служителите на звеното за контрол върху следователите в НСлС проверяват ли подобни случаи?
- Разбира се. Много са случаите, в които този отдел е извършвал проверки по конкретни оплаквания за нередности в следствието и по които са вземани мерки от ръководството на НСлС. Нямам сведения обаче какви точно са били те и за какво са се отнасяли.
Тогава каква позиция ще защитавате във ВСС с оглед на съдбата на подобни подкупни следователи?
- Твърдо ще настоявам вътрешният отдел в следствието и инспекторатът към ВСС да бъдат безмилостни спрямо магистрати, които са проявили корист при изпълнение на служебните си задължения. А ако бъдат разширени правомощията на следователите, те трябва да заработят наистина ефикасно. Тогава и механизмите на контрол върху дейността им и върху самите тях ще трябва да се засилят. Със сигурност те трябва да бъдат стимулирани да спазват стриктно закона, да подобряват взаимоотношенията си с останалите звена на съдебната власт и оттам ефективността на работата им ще се завиши.
По какъв начин се прихващат подкупни магистрати?
- Ще дам един пример. Ако следовател, прокурор и съдия решават един казус по определен начин, а събраните доказателства навеждат на точно обратните изводи, това си е чиста проба случай на корупция. За съжаление новият Закон за съдебната власт не е регламентирал ясно как да се осъществява контролът върху следователите от инспектората на ВСС и вътрешното звено в самото следствие. Мисля си обаче, че нещата ще се нормализират и няма да има проблеми да се осъществява ефикасен контрол върху тях.
В новия ВСС ще бъдете сам. Досега имаше двама представители на следствието, но новият ЗСВ предвижда вече да има само един. Ще се затрудните ли сам да отстоява принципите и идеите на една цяла служба?
- Действително не се чувствам много комфортно като единствен представител на следствието във ВСС. Но въпреки всичко се надявам, че ще срещна разбиране от колегите. Горещо вярвам, че ще проявят разбиране и по парливите въпроси по отношение на статута и интересите на всички следователи в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във