Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Нерегламентирани срещи с предизвестен край

Поредният скандал около специалните разузнавателни средства, използвани по време на срещата на Румен Петков с Пламен Галев и Ангел Христов, организирана с посредничеството на Алексей Петров, със сигурност ще приключи безславно, въпреки че се вдигна шум до небесата. Главният герой на екшъна, разиграл се през пролетта на 2008 г. Румен Петков, стана негова жертва, падайки от министерския стол. Посредникът Алексей Петров пък беше осветен като агент на ДАНС и впоследствие бе хвърлен в ареста като глава на Октопод-а. Бившите спецченгета, сега бизнесмени, братя Галеви също накусиха арестантската чорба, но бяха оправдани по обвинението за ръководители на организирана престъпна група.
Днешното издание на скандала, според някои коментатори, включително и политици налага тримата да бъдат извикани пред парламентарната Комисия за вътрешна сигурност и обществен ред, за да разкажат какво всъщност е станало на въпросната среща през декември 2006 година. На пръв поглед идеята сякаш не се вписва много в схващането за редно и морално. Но пък практиката политици и престъпници да си шушнат на ухо не е от вчера, така че един подобен разпит пред комисията най-много да официализира статуквото.
Въпросът е все пак като какви ще бъдат извикани там Алексей Петров и братя Галеви - като бивши служители на МВР, подписали декларация за лоялност, или като недоказани все още мафиоти? Или като двете! Но дори и да ги накарат по някакъв начин да се явят в парламента, какъв би бил техният интерес да се разприказват - за да се осветят като фактори в трафика на амфетамин и хероин?! И да разкрият как държавата в лицето на тогавашния министър Румен Петков е регулирала отношения между различни групировки в наркобизнеса?! Пълен абсурд.
Очевидната несъстоятелност на идеята обаче не пречи на лидера на Атака да настоява за осъществяването й. Сидеров дори апелира главният прокурор Борис Велчев да поиска имунитета на Румен Петков. Защото думите на г-н Ваньо Танов бяха много сериозни, много тежки. Намеса на вътрешен министър, т.е. участие в наркопазар, въобще в мафията, е едно много тежко обвинение и моментално би следвало да последват действия от страна на прокуратурата и на МВР и да се види за какво става дума, заяви той.
Ако главният прокурор имаше такива намерения, той можеше да поиска имунитета на Петков още през 2008 г., след като се яви във вътрешната комисия на НС и след оставката му по-късно. Но не го направи, защото още тогава беше ясно, че няма черно на бяло никакви доказателства за проведените разговори между Румен Петков и братята Галеви. От срещата на басейна Спартак СРС-та няма, има СРС-та на ГДБОП отпреди това, но те са унищожени, защото ГДБОП не е искало веществени доказателства въз основа на тях, заяви в телевизионно интервю Татяна Дончева, тогава заместник-председател на комисията, препитала Петков. Това според нея е един от изводите в доклада на комисията, изготвен през април 2008 година.
Макар че темата около специализираните разузнавателни средства доста прилича на играта тука има, тука нема, трябва да има следа от използваните тогава СРС-та. Най-напред би трябвало да има копие в органите, пожелали те да бъдат използвани. Да напомним, че според чл.14 за използване на специални разузнавателни средства се изготвя мотивирано писмено искане от съответния ръководител на органите по чл.13, ал.1 или от наблюдаващия прокурор, съдържащо пълно и изчерпателно посочване на фактите и обстоятелствата, даващи основание да се предполага, че се подготвя, извършва или е извършено тежко престъпление, които налагат използването им; пълно описание на извършените до момента действия и резултатите от предварителната проверка или разследването; установъчни данни на лицата или обектите, спрямо които ще се използват; срока на ползването; оперативните способи, които следва да се приложат; оправомощеното длъжностно лице, което да бъде уведомявано за получените резултати.
Искането би трябвало да съществува в секретното деловодство на съответната служба. Освен това би трябвало да съществува и материален носител (хартия, диск), върху който е нанесено съдържанието на информацията, получена от прилагането на СРС (чл.24, чл.25 от ЗСРС). Този носител следва да се изпрати на органа, направил искането, веднага след като информацията е качена на него и се съхранява в срока на прилагане на СРС, тоест два месеца. След това законът повелява в десетдневен срок информацията да се унищожи.
Текстът точно на този член прави ексминистър Румен Петков толкова уверен, че той не е разпореждал да се унищожават СРС-та за срещата с Галеви - това е станало по закон, а не по негова заповед.
С информацията във въпросния носител не са се случили обаче други важни неща: тя не е оформена в т.нар. веществено доказателствено средство (ВДС), което обикновено е част от материалите в досъдебното дирене и по-нататък в съдебната фаза. При изготвянето на ВДС се прави протокол, който съдържа времето и мястото на прилагането на СРС; получените данни за контролираните лица и обекти; текстовото възпроизвеждане на съдържанието на вещественото доказателствено средство. Според ЗСРС ВДС-то се пази в службата, поискала употребата на специални средства.
Така че следа би трябвало да има - но ако е спазена процедурата според закона. В случая за своята среща министър Петков край басейна Спартак не е давал разпореждания да се използват СРС, а инициативата е била на ГДБОП. При пристигането на Петков на мястото на срещата обаче наблюдението от Дирекцията за оперативно издирване (ДОИ) е било светкавично. Впоследствие е спряна работата по разработката, в рамките на която е било поискано подслушване и заснемане.
Идеята за изслушване на Петков в сегашната парламентарна комисия очевидно няма да доведе до нищо ново. Шумът около този показателен, но обречен случай, изглежда, е предназначен само да отвлече вниманието на обществеността. Има от какво - истории с апартаменти и неясни богатства, фиаско на гръмки операции... Което на свой ред показва, че действителността не се е променила - не само от 2006 г. насам, а от началото на прехода досега.
снимки:
архив 100695
Румен Петков: Като ви казвам, че няма СРС, значи няма!

(каре)
Черно на бяло

Из Доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред (от април 2008 г.) по чл.94, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно производството и разпространението на синтетични наркотици и констатирани проблеми в Министерството на вътрешните работи:

2.1.2.6. За контактите си с Алексей Петров Румен Петков обясни, че цитат: първо, аз казах неколкократно, че съм провеждал такава среща и че тази среща е регламентирана. Уточних, че срещата е регламентирана, взето е решение за срещата, в ръководството на министерството, със съответните мотиви, които са направени на базата на анализ, който беше направен тогава на обстановката в национална служба Сигурност. Срещата е проведена в присъствието на служител на Министерството на вътрешните работи и в условията на СРС......... прозвучало е твърдението, че служителите, които осъществяват външното наблюдение са се разбягали, това категорично не е вярно, включително помолих и за една справка за исканията за ползванията на СРС в рамките на тези два дни. Единият - първият, вторият, в който се провежда срещата. Негласно проследяване, негласно филмиране и видеозапис. Такива действия са извършени и на 08. и на 09. А служителите са си изпълнявали задълженията, така като е било разпоредено, и това че са се разбягали е също лъжа, .......... вчера за съжаление г-н Танов е казал името на служителя. Това е според мен доста непочтено, защото вчера се обявява срещата е била между еди-кой си - Алексей Петров и Румен Петков. Кой от тримата е служителя на МВР. Значи за мен това е най-голямото предателство, което е право, и то не от вътрешен министър. За документираната информация, материалните носители не са постъпили искания за изготвяне на веществени доказателствени средства. А щом не са постъпили искания от ГДБОП, аз това не мога да кажа, което означава, че вече са унищожени.
.....
При провеждане на изслушванията по темата КВСОР установи, че ръководството на МВР е създало отношения с лицата Пламен Галев и Ангел Христов от гр. Дупница, представляващи оперативен интерес за ГДБОП по линия наркотици. Министърът потвърди, че лицата са на разработка от 2004 година. В края на 2006 г. при главния секретар на МВР постъпва разнопосочна информация за отношенията в средите на организираната престъпност. Според единия източник има опасност от ескалиране на конфликта между две от престъпните групи, а според друг източник те търсят посредник, за да организират взаимноизгодно трафика на хероин и синтетични наркотици.
На 9.12.2006 г. в ресторанта на басейн Спартак, гр.София, се провежда среща между Р.Петков - министър на вътрешните работи, и лицата Пламен Галев и Ангел Христов.
С писмо № Г - 79 от 2008 г. на ДАНС и заведено в Народно събрание на Р България под №1 - III - 89/21.03.08 г., председателят на агенцията уведоми председателя на КВСОР че в ДАНС има документ за такава среща, проведена на 09.12.06 г. За изясняване характера на срещата председателят на КВСОР направи допълнително запитване до ДАНС. С писмо № Р - 167/26.03.08 г. на ДАНС и заведено под № Е - 853 - 06 - 75/26.03.08 г. в Народното събрание, председателят на агенцията предостави допълнителна информация на КВСОР за проведената среща на 09.12.06 г. В допълнението се казва:
В началото на декември 2006 г. е получена информация от няколко независими оперативни източника за възникнало сериозно напрежение между структури, свързани с т.нар. групировки. Информацията своевременно е била докладвана в устен порядък, а по-късно и в писмен вид на тогавашния главен секретар на Министерството на вътрешните работи - г-н Илия Илиев. По случая при него са проведени няколко оперативни съвещания с представители на различни служби в Министерството на вътрешните работи. С цел избягване на дискредитирането на Р България в навечерието на членството й в ЕС от 01.01.2007 г. ръководството на Министерството на вътрешните работи взема решение за спешна среща с представителите на горепосочените групировки за профилактирането им и недопускане на открити сблъсъци. Въпросната среща е осъществена на 09.12.06 г. от министъра на вътрешните работи - г-н Румен Петков, в присъствието на служител от Национална служба Сигурност, който е отразил с рапорт. Рапортът е докладван на министъра на вътрешните работи - г-н Румен Петков (в писмото не са цитирани номер и дата на рапорта). Върху документа министър Румен Петков е поставил резолюция до главния секретар на Министерството на вътрешните работи и директора на НСС, гласяща:
1. Всички мерки по неутрализиране на групите
2. Мерки за целенасочено разширяване на информацията. Да се обобщи с наличната при ген. В. Петров.
Пред КВСОР министърът отказа да съобщи темата на разговора, но сподели, че смисълът на срещата е лицата да му предадат лично определена информация. Той заяви, че срещата е регламентирана, провежда се по решение на ръководството на МВР, документирана е от служител на НСС, присъствал на нея, и дори е бил изготвен видеозапис. От дадените допълнително пояснения в отговор на въпроси на народни представители стана ясно, че:
- под регламентирана министърът разбира, че срещата не е тайна. Не е намерил нещо, което да му я забранява. Не счита, че някой трябва да му я разрешава;
- под проведена по решение на ръководството на МВР разбира, че на разговор в кабинета си споделил необходимостта от такава среща и че на този разговор са присъствали Ил. Илиев и В.Танов;
за срещата не е уведомяван министър-председателят нито предварително, нито след това.
В.Танов отрече в ръководството на МВР да е обсъждано провеждането на подобна среща. Той твърди, че е получил по оперативен път информация за евентуалната среща на Галев, Христов и Ал. Петров с трето неизвестно лице и че действията по записването й от служители на ДОИ са поръчани от ГДБОП. Акцията е преустановена, тъй като на мястото на срещата пристигнали колите на министъра.
Освен тази среща министър Р.Петков потвърди , че гл.секретар Ил.Илиев е провел самостоятелно друга среща с Галев и Христов, която министърът е разрешил, а по-късно са му докладвани и резултатите от нея. Той отказа да съобщи на КВСОР темата на разговора и времето, когато се е състояла срещата.
ИЗВОДИ:
- Срещата на Румен Петков с Галев и Христов не е регламентирана. В Закона за МВР и в подзаконовите нормативни актове няма регламент, възлагащ на политическото лице - министър, оперативно-технически функции.
- Въпреки двукратното запитване не бяха дадени обяснения за естеството на разговора по време на срещата и за резултата й.
- Констатирано бе, че операцията, по която са били разработвани Галев и Христов, е на ГДБОП и по нея е искано използване на СРС. А докладната, за която се твърди, че документира срещата, е от друга служба - НСС.
- Материални носители от използвани СРС в този случай не са налице. Министърът твърди, че същите впоследствие са унищожени поради непроявен интерес от заявителя. Бившият директор на ГДБОП обаче заяви, че няма СРС поради прекратяване на операцията.
- Докладвано е до министъра събитие, в което самият той е участвал.
- Комисията констатира противоречия между първоначалната теза за мотива за срещата. Първоначалното обяснение бе за получаване на ценна информация, свързана с оперативно интересни лица. Впоследствие в писмото на ДАНС бе изложена друга теза - профилактиране на групировки в интерес на приемането в ЕС.
- Констатирано бе, че операцията, по която са били разработвани Галев и Христов, е на ГДБОП и по нея са ползваните СРС. Има необяснимо противоречие, свързано с унищожаването на събраните от ГДБОП СРС по разработката. Искане за запазването им като веществени доказателствени средства (ВДС) не е направено въпреки резолюцията на самия министър за неутрализиране на групировките и мерки за целенасочено разширяване на информацията.
Цитат от Р.Петков: За документираната информация в материалните носители не са постъпили искания за изготвяне на веществени доказателствени средства. А щом не са постъпили искания от ГДБОП, аз това не мога да кажа, което означава, че вече са унищожени. А защо не са искани тези ВДС-та аз не мога да кажа.
Настоящият доклад на КВСОР да се изпрати на министър-председателя за предприемане на необходимите действия. Докладът да се изпрати на председателя на Народното събрание, а копия от него на президента, главния прокурор, председателя на Държавна агенция Национална сигурност и Висшия съдебен съвет за сведение и отношение.
Докладът на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е приет на 09.04.2008 г. с 19 гласа за, 3 гласа против и 4 гласа въздържал се.

Facebook logo
Бъдете с нас и във