Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Невероятно: нов Наказателен кодекс!

Без шум Министерството на правосъдието представи за обществено обсъждане проект за нов Наказателен кодекс тази седмица. Той включва засега само Обща част, а Особената, в която трябва да са подредени отделните наказателни състави, само е описана като структура. Проектът на общата част на НК е изготвен от работна група, назначена със заповед на министъра на правосъдието Маргарита Попова. Хора от ведомството поясняват, че все още се обсъждат постъпили до момента предложения за съдържанието на особената част, а до края на февруари ще се събират и бележки по целия проект.
Проектът за нов НК е дългоочакван, но и изненадващ. За необходимостта от пренаписване на един от най-старите нормативни актове, влязъл в действие на 1 май 1968 г. и претърпял десетки поправки, се говори от десетилетия. Разработването и приемането му залегнаха в приетата от кабинета Концепция за наказателната политика на Република България за периода 2010-2014 г., но липсваха индикации, че по проекта се работи активно. Нещо повече - в началото на мандата Маргарита Попова беше категорична, че нов НК не бива да се очаква скоро. В същото време всяка порция от промени в действащия кодекс (последната от април 2010 г.) беше съпровождана от скептицизъм, че се работи на парче и от убеждението, че е крайно наложително цялостно преосмисляне на наказателното законодателство. Периодично се чуваха мнения на магистрати и депутати, които очертаха основните насоки за промяна - премахването на някои видове наказания (например лишаването от право на получени ордени, почетни звания и отличия или обществено порицание), създаване на нов механизъм за налагане на наказанието глоба, който да гарантира събираемостта й, създаване на нови и актуализиране на стари наказателни състави, преследващи модерната престъпност, декриминализиране на голяма част от съществуващите престъпни деяния, които могат да бъдат санкционирани с административно наказание и т.н.
Някои от текстовете със сигурност ще предизвикат повече дебати. В проекта на правосъдното министерство се предлага да отпадне най-тежкото наказание сега - доживотен затвор без замяна. Това означава, че и най-тежкото престъпление би останало без адекватно наказание, тъй като съществува механизъм за предсрочно освобождаване, когато престъпникът е излежал 15 години от присъдата си. На другия полюс е заслужаващото адмирации предложение при рецидив наложените наказания да се изтърпяват отделно, а не срокът на най-тежкото да поглъща останалите, присъдени за няколко извършени престъпления. Сега съдът налага отделни наказания за всяко престъпление, но те не се излежават и се стига до смешни присъди за криминални типове, за които престъплението е начин на живот.
Предлага се и допълнително ограничение в прилагането на съкратеното съдебно следствие - от обхвата му да бъдат изключени не само умишленото причиняване на смърт, на тежка телесна повреда и престъпленията, извършени в пияно състояние, както е сега, но и престъпленията срещу орган на власт, както и извършените под влияние на дрога. Предлага се и по-прецизна мярка за намаляването на наказанието при тази съкратена процедура - наказанията лишаване от свобода или глоба да се намаляват с една четвърт при тежко умишлено престъпление, и с една трета в останалите случаи.
Режимът за освобождаване от наказателна отговорност при леки престъпления с налагане на административно наказание обаче е неоправдано смекчен. Долната граница на глобата пада от 1000 на 300 лв., а горната остава същата - 5000 лева. Нещо повече - предлага се повторението на такова престъпление да не води до лишаване от свобода, ако е изтекла една година от изтърпяване на административното наказание за предишното престъпление. Което значи нарушителят да бъде освобождаван от наказателна отговорност неограничен брой пъти, ако деецът си плаща глобите. Сега е възможно това да стане еднократно, ако деецът е извършило умишлено престъпление с предвиден затвор до три години или неумишлено с предвиден затвор до пет години. Условия за освобождаването са деецът да не е осъждан за престъпление от общ характер, да не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред и да е възстановил причинените от престъплението имуществени вреди.
Иска се и промяна на сроковете за наказанието пробация. Според действащия НК тя може да обхваща период от три месеца до две години или от шест месеца до три години. А проектът предвижда продължителността й да от шест месеца до две години. Похвално е предложението да се увеличи най-ниският давностен срок при извършването на престъпления, който сега е две години. В проекта пише, че той е пет години за престъпления, за които се предвижда до една година затвор, и три години във всички останали случаи. В момента най-малкият давностен срок е две години.
В проекта за Особена част, който съдържа само подредбата и имената на глави и раздели, се усеща стремеж към осъвременяването му чрез по-подробна уредба на актуални и съвременни видове престъпност. Предвидени са отделни глави Трафик на хора, Престъпления против публичните финанси, Компютърни престъпления, Престъпления против природната среда, Престъпления против културните ценности. Именно прецизирането на отделните наказателни състави в Особената част обаче е материята, която ще отнеме най-много време и най-тежки усилия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във