Параграф22 Daily

§22 Анализи

Независимата съдебна власт - все по-зависима!

Българският депутат открай време разбира от всичко и по тази причина витае в някаква хиперреалност, в която е трудно да различи действителното от илюзията. А реалността е, че България вече 13 години е член на ЕС и 28 години -  на Съвета на Европа. Та тези две обстоятелства изискват най-сетне нашите „мислители“ в Народното събрание да осъзнаят, че страната ни е пряко обвързана с европейските институции и се очаква да играем по „техните“ правила. И да сложим край на живуркането във въображаемия свят, в който всеки може да прави, каквото му скимне.

Миналата седмица, и по-конкретно на  23 януари, парламентът окончателно гласува промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) ,  регламентираха  членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) да  получават кариерен и финансов бонус. Въпреки острите възражения на професионалната общност и неправителствения сектор, Народното събрание прие поправките в закона без никакви дебати. Не, че пък имаше кой да дебатира, след като от  залата отсъстваха почти половината от народните представители.

С новите промени членовете на ВСС, които привършват своите мандати, ще могат да се възползват от една екстра - да бъдат назначени на длъжност с една степен по-висока от тази, която са заемали преди избирането им в съвета. Така на практика членовете на ВСС ще заобикалят конкурсното начало при заемането на длъжностите в съдебната система, което всъщност е един от най-важните гаранти за независимост на магистратите. И докато законотворците усилено стягат обръча около законодателната и изпълнителната власт (в унисон с вижданията на новия главен прокурор), Съветът на Европа продължава с острите критики към България за това, че независимостта на съдиите е поставена под сериозна заплаха.

На 17 януари т.г. Групата държави срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа публикува втория си доклад за това как се изпълняват  препоръките й към България по отношение на „превенцията на корупцията на народните представители, съдиите и прокурорите“. В него GRECO разглежда 7 от 19-те препоръки към страната ни, които не са били изпълнени след  първия доклад, публикуван през 2017 година. На „поправителния“ България се е справила  с четири от препоръките, но останалите три остават в графата „частично изпълнени“ и до днес (самите препоръки са направени  още през 2015-а).

Между  неизпълнените  задачи , от тези, които ни е поставила  антикорупционната организация, най- съществената се отнася до броя на квотите от Народното събрание в Съдийската колегия на ВСС. В чл. 30, ал. 2 от ЗСВ пише: „Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се състои от 14 членове и включва председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, шестима членове, избрани пряко от съдиите, и шестима членове, избрани от Народното събрание.“

Както става ясно от закона, парламентът избира същия брой членове в Съдийската колегия, колкото се полагат и на магистратите – по шест на брой. От GRECO призовават това да се промени, като се осигури мнозинство на съдиите във ВСС, които са избрани от квотата на техни колеги. По този начин ще се утвърди доверието и легитимността на ВСС, а и ще се засили ролята му на гарант за независимостта на съдиите. Вместо това обаче квотите на Народното събрание и на магистратите остават напълно изравнени, което оставя възможност за неправомерно политическо влияние върху кариерата на съдиите.

В другите две препоръки, които не се изпълняват вече пет години, GRECO съветва да се намали петгодишния срок за придобиване на статут на несменяемост на магистратите, както и допълнителните възнаграждения да се определят по ясни и прозрачни критерии. В този ред на мисли новите бонуси във ВСС изглеждат от ясни по-ясни: от законодателите – бонусите, от магистратите… „по-целенасочена“ работа... Независимост да искате.

Няма как да не си зададем логичния въпрос: дали новите поправки в Закона за съдебната власт са истински важни и значими за обществото или за пореден път се открехват „вратички“, които единствено могат да доведат до лични облаги? Няма какво да се залъгваме – всеки здраво стъпил  на земята човек  би се зарадвал на бонусчета -  било  кариерни или финансови. Преди да опрем до тях обаче е редно да помислим за по-належащи въпроси - като независимостта на съдиите например, която впрочем единствено може да отслабне с влизането в сила на гореспоменатите промени в закона.

Съществените поправки, които трябваше да бъдат направени в Закона за съдебната власт, бяха ясно посочени от Съвета на Европа и също толкова ясно пренебрегнати в България. Днешните „ханкрумовци“ не искат и да чуват за наднационалните институции и техните виждания за независимост в съдебната система. Правят се, че не виждат и класацията на „Прозрачност без граници“, която за поредна година ни отрежда първо място по корупция в Европа. Стремежът на нашите управленци ни води право към един „отживял“ свят, окован в постоянно менящи се закони и зависимости, които връщат страната ни към времена с привкус на тоталитаризъм.

Facebook logo
Бъдете с нас и във