Параграф22 Weekly

§22 Анализи

НЯКОЙ ТЕЖКО СЕ Е ЗАБЛУДИЛ

Из стенограмата на срещата между Меглена Кунева - министър по европейските въпроси, и Висшия съдебен съвет, проведена на 22 март 2006 година:
Меглена Кунева: Предварителният доклад от партньорската проверка, проведена между 20 и 24 февруари, вече е готов и констатациите не са положителни. Цялата тежест пада върху съдебната власт, защото има вероятност да бъде задействана предпазната клауза Правосъдие и вътрешни работи. Грешим някъде между отчетността и независимостта на съдебната система. Европейските експерти не могат да разберат, когато казваме, че съдебната система е независима.
Докладът още не е преведен на български език, но аз снощи (вторник, 21 март - бел. ред) нахвърлях някои основни критики, които се отнасят до глава 24 Правосъдие и вътрешни работи:
Препоръките са в няколко насоки:
- да се намалят правомощията на министъра на правосъдието;
- да се запазят правомощията на Висшия съдебен съвет по отношение на изготвянето на бюджета на съдебната власт;
- да се прави открит конкурс за всички свободни щатни бройки в магистратурата;
- да се намалят правомощията на административните ръководители на отделните звена;
- назначаването на магистратите да става при пълна прозрачност;
- да се изостави идеята министърът на правосъдието да организира квалификацията на магистратите;
- Висшият съдебен съвет да отстранява председателите на Върховните съдилища;
- Националният институт на правосъдието да стане независим орган;
- Инспекторатът да бъде изваден от Министерството на правосъдието и да работи под ръководството на Висшия съдебен съвет;
- да се намали броят на съдилищата, но да се запази щатът на съдиите, за да може по-добре да се разпределя техническото оборудване;
- съдиите да имат право да се организират в професионални асоциации;
- да се ограничи възможността за представяне на нови доказателства пред по-горните инстанции;
- да се въведе повсеместно по съдилищата случайният принцип за разпределяне на делата;
- Народното събрание да не приема докладите на председателите на двата Върховни съдилища и на главния прокурор;
- да се създаде кадастрален регистър.
Имаме един месец за да покрием изискванията.

Иван Григоров, председател на Върховния касационен съд (ВКС):
Всичко, което министър Кунева изброи, са тезите на Върховния касационен съд. Ние настояваме за това от години, но никой не ни слуша.
Румен Ненков, заместник-председател на Върховния касационен съд (ВКС):
Случайният принцип за разпределение на делата вече е въведен във второинстанционните съдилища и във върховните. Има проблеми във въвеждането му на първа инстанция, защото там има дела с фактическа и правна сложност и трябва добре да се измисли как да се разпределят делата. Що се отнася до дисциплинарната практика на ВСС, то мога да ви кажа, че за миналата година броят на дисциплинарните производства се е увеличил с 55% спрямо предходната. Завишени са и санкциите. Другите критики не са адресирани до нас.
Христо Манчев, заместник-главен прокурор и ръководител на Върховната касационна прокуратура: Аз мисля, че не трябва да се поставя под съмнение независимостта на съдебната система и квалификацията на магистратите.
Меглена Кунева: Не оставяйте на изпълнителната и законодателната власт вашата собствена къща. Мисля, че Висшият съдебен съвет е силна институция и може да наложи своята позиция. Аз ще помогна с каквото мога.

Facebook logo
Бъдете с нас и във