Параграф22 Weekly

§22 Анализи

НИЕ НОСИМ ГОЛЯМАТА ОТГОВОРНОСТ, НО САМИ НЕ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ НИЩО

Христо Манчев, заместник-главен прокурор и председател на Върховна касационна прокуратураНе съм съвсем съгласен с тезата, че борбата с корупцията на първо място трябва да се води в съдебната власт. Борбата с корупцията трябва да се води повсеместно, навсякъде и във всички области, където тя има проявления. Като един от ръководителите на прокуратурата в България аз категорично заявявам, че такава е била нашата позиция, такава ще бъде и в бъдеще. Ще бъдат разследвани както министри и други длъжностни лица от администрацията на различни нива, така и магистрати, които са извършили корупционни престъпления. Не искам да правя отчет за работата на прокуратурата, която е пряко свързана с работата на следствените служби и на съдилищата, тъй като нашата работа е обща. Но трябва да се знае, че корупционното престъпление е едно от най-трудно доказуемите. И още - корупцията не е сред обикновените граждани, а сред хората, които имат някакви властови правомощия. За период от три години имаме нарастване на внесените за разглеждане обвинителни актове, предложения за споразумения и предложения за налагане на административнонаказателна отговорност. През 1999 г. са внесени 22 000 обвинителни акта, през 2000 г. - 25 000 обвинителни акта плюс над 5000 предложения за споразумения, а през 2001 г. 29 000 обвинителни акта, плюс около 6000 предложения за споразумения и над 5000 предложения за налагане на административни наказания. Само през първото полугодие на 2001 г. съдилищата в страната са разгледали 74 000 наказателни дела, което представлява увеличение спрямо същия период на 2000 г. с над 21 на сто. За това аз смея да твърдя, че съдебната система - въпреки всички обективни трудности, работи и непрекъснато подобрява ефективността си. Друг е въпросът, че за последните десетина години се промениха всички приложими норми в законодателството, които да осигурят нормални условия за работа на магистратите. Като се започне от Закона за съдебната власт и се стигне до Наказателнопроцесуалния кодекс. Стигна се дотам, че днес липсва дори елементарна сигурност в работата на магистратите. Позволявам си да говоря от името на всички колеги, защото от нас се иска да работим и ние работим. И цифрите, които току-що споменах, са много показателни. Финансовата обезпеченост обаче на съдебната власт е едва 0.3% от брутния вътрешен продукт на страната, а в държавите, към които се стремим, този бюджет е между 2 и 4 процента. Тоест - около 10 пъти по-голям. Условията, при които ние работим, изобщо не са нормални. Затова казвам, че икономиката и икономическите отношения са свързани много пряко с работата на съдебната власт. Корупцията действително е много сериозен и много тежък бич за всяко едно общество. България не е първата от страните в Европа, но не е и последната. Имаме проблеми, взели сме мерки и смея да твърдя, че отговорността за борбата с корупцията в най-голяма степен носи прокуратурата. Защото съдът може да разгледа и да осъди едно лице за корупционно престъпление само при условие, че прокурорът го обвини. Ако няма такова обвинение - съдът не може да направи нищо. Следователно основната тежест се разделя между органите на МВР и разследващите органи в съдебната система. Но тук е необходимо да направя още едно уточнение - 70% от делата се разследват от МВР и една 30% от следствените служби и прокуратурата. Сама по себе си прокуратурата не разполага с разследващи правомощия, освен когато не става въпрос за хора с имунитет (депутати, магистрати и конституционни съдии). Тогава разследванията се провеждат от Върховна касационна прокуратура.За последните две и половина години тя е провела разследване срещу 11 министри (от които трима вицепремиери) и срещу шестима от тях обвинителните актове са внесени в съответните съдилища. Внесени са и обвинителни актове срещу седем заместник-министри и трима бивши депутати. Един народен представител през тази пролет се раздели и с депутатския си имунитет (става дума за бившия земеделски министър Венцислав Върбанов - бел.ред.). Не е лесно да обвиняваш министър и мисля, че всеки един от нас прекрасно разбира това нещо. И въпреки това данните са такива. Затова казвам, че работим. Благодаря на медиите, които са много активни на тема корупция, защото публикациите са един от законните поводи да се образува проверка от прокуратурата и да се изясни случаят. Но след като се образува, всяка проверка се изпраща на компетентните органи в МВР (за този вид престъпления това е НСБОП). Вторият вариант е сигнали от граждани. Аз уважавам действията на правителствената комисия за борба с корупцията, но пак ще повторя нещо, което казвам от април: към настоящия момент (четвъртък, 17 октомври - бел.ред.) в прокуратурата не е постъпил нито един сигнал от комисията. Не искам да критикувам никого, просто съобщавам факти. Това, което ние направихме от 9 април 2002 г. насам, когато всички видове корупционни престъпления бяха взети на специален отчет, е следното: създадохме специален сектор от двама прокурори, които проверяват сигналите за корупция, постъпили от гражданите. Само от юни до август постъпиха 61 такива сигнала и ние сме разпоредили съответните проверки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във