Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Нов застой в Софийски имоти

Делото Софийски имоти отново се завря в глуха улица. Причината за това е, че председателят на Софийския градски съд (СГС) Владимира Янева-Манолева, която е докладчик по делото си е направила отвод на 21 юли.
Това гласи съобщение в интернет сайта на СГС от тази седмица. Янева е съобщила решението си на страните по делото на закрито заседание. Това е бил първият работен ден на съдията след двуседмичния й отпуск по болест. След отвода на Янева движението на делото ще следи заместник-председателят на Софийския градски съд и шеф на неговото административно отделение Николай Димов. По-късно предстои знаковото дело да бъде разпределено на нов съдия-докладчик.
Веднага след като Висшият съдебен съвет (ВСС) избра Янева за председател на СГС, в медиите се появиха публикации, които я уличаваха в конфликт на интереси при воденето на делото за Софийски имоти. Според разкритията през 2002 г. само два месеца, откакто е назначена като младши съдия, с пълномощно от фирма на баща си Янева е подписала договор за покупка на два имота от Софийски имоти на цена под данъчната им оценка. Някои магистрати поставиха въпроса дали тогава Янева не е нарушила закона, тъй като е била упълномощена от юридическо лице за сключване на сделката, т.е. е извършила е търговска дейност, което по закон е забранено за магистратите...
Осем години по-късно Янева поема делото срещу шефа на фирмата Тошко Добрев, от когото всъщност е купила имотите. Съдийката бави делото няколко месеца, след което го прекратява. Държавното обвинение обаче пуска протест до Софийския апелативен съд (САС), който отменя това й решение и връща делото на Янева за ново насрочване, което пак забавя процеса.
След шокиращите разкрития в средата на юни тази година председателят на СГС изпрати подробно писмено становище до комисиите на Висшия съдебен съвет относно движението по скандалното дело от общ характер №3414/2010 г., както и обяснение по извършената от нея сделка със Софийски имоти ЕАД, в качеството й на пълномощник на ЕТ Яна-Яне Янев (фирмата на баща й). Тя обаче обяви отвода си почти два месеца след това, когато съдебният инспекторат съобщи, че е установил нарушения при движението на делото.
На 22 юни на сайта на Инспектората към ВСС (ИВСС) бяха публикувани резултати от проверка на шумното дело, от които стана ясно, че съдия-докладчикът Янева-Манолева не е била особено активна в предвиждането на процеса. На практика инспекторатът извърши нещо, което членовете на ВСС, издигнали кандидатурата й, не свършиха, за да е ясно що за магистрат предлагат за поста. Както стана ясно, тази проверка на Инспектората е била в рамките на разпоредената цялостна проверка на наказателното отделение на СГС по отношение на спазването на сроковете по НПК за дела, разглеждани през 2010 г. и през първото шестмесечие на 2011 година.
Но на наказателното дело от общ характер №3414/10 г. по описа на 17-и състав на съда е било дадено предимство с оглед задоволяване на големия обществен интерес. Проверката на инспекторите на Ана Караиванова установява, че пет месеца след като получава делото, Янева прекратява съдебното производство и връща папките на Софийската градска прокуратура. Мотивът в разпореждането й е обичаен за знаковите процеси: да бъдат отстранени съществени процесуални нарушения, изразяващи се в противоречие между обстоятелствената част и диспозитива на внесения обвинителен акт. Страните по делото научават за неговото прекратяване доста късно - едва през февруари тази година. Прокуратурата протестира акта на съдийката пред САС и делото е изпратено там в началото на април. На 11 април горната инстанция отменя разпореждането на Янева-Манолева и връща делото на СГС. Така апелативните магистрати пресичат опита на съдията да върне без основание делото в прокуратурата.
Следва нова пауза - след повече от два месеца (към датата на проверката 21 юни) делото още не е било насрочено за разглеждане. Така Янева-Манолева нарушава два пъти двумесечния срок от постъпването на делото в съда, в който то трябва да бъде насрочено за разглеждане в съдебно заседание. Подозрително дълъг е и периодът между датата на разпореждането на съдията-докладчик и изготвянето на призовките - повече от един месец. За връчването на едно от съобщенията пък са били необходими 45 дни, независимо че адресът е на територията на София. При оформянето на призовката не са отразени причините за този дълъг интервал. А делото е изпратено в САС цели десет дни след като е изтекъл срокът за обжалване и от последния уведомен подсъдим.
На 19 юли комисията по Професионална етика и превенция на корупцията към ВСС изслуша Владимира Янева за конфликт на интереси по делото Софийски имоти и прие предоставените и от нея папки - обвинителен акт и други документи, показващи движението на делото в съда, както и документи, свързани със сделката със Софийски имоти в качеството й на пълномощник на баща й по нотариален акт №47 от 2002 г.
Председателят на комисията към ВСС Стефан Петров обясни, че документите ще бъдат изпратени по компетентност на Централната комисия за конфликт на интереси тя да установи дали има такъв. Тази надведомствена комисия обаче към момента съществува само на книга, тъй като още в нея няма назначени хора, които да работят в нея.
По предложение на Инспектората преди две седмици съдебният съвет образува дисциплинарно производство срещу Янева и още петима нейни подчинени и вероятно те ще бъдат наказани заради неспазването на законовите срокове по десетки дела.
Това обаче ще стане след ваканцията на кадровия орган - най-рано през септември. Знаковият процес Софийски имоти ще продължи по-късно заради оттеглянето на титулярния съдия. Предстои тепърва да бъде определен новият съдия, който ще поеме случая от Владимира Янева, а той ще трябва на свой ред да се запознае с обемистата документация.
В момента тече съдебната ваканция и в Софийския градски съд, както навсякъде, не се гледат дела. Има съдебни заседания само по мерките за неотклонение. Говори се, че това съдилище - което е едно от най-големите в страната и в него се гледат най-важните дела, откакто е назначена Янева, е на автопилот, тъй като новата шефка е непрекъснато в някакви болнични. Дали и наесен съдът ще продължи така?

Facebook logo
Бъдете с нас и във