Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Нова атака срещу таксата справка за длъжници

Професионалната камара на частните съдебни изпълнители продължава да настоява за премахването на промяната в Гражданския процесуален кодекс(ГПК), с която частните съдебни изпълнители (ЧСИ) бяха задължени да плащат такси на държавните и общинските органи за всяка справка за длъжника. Както предупреждавахме, промяната в ГПК, с която се въведе задължение частният съдебен изпълнител да заплаща такси на всички държавни и общински органи за всяка справка за длъжника, изключително много забави изпълнението и влоши неговата ефективност. В пъти се е увеличило времето, което ни е необходимо за получаване на информацията за длъжника. Когато най-сетне дойде, много често вече не е актуална, тъй като длъжникът се е възползвал от отсрочката, която му даде законодателят, и се е разпоредил с имуществото си, каза в началото на седмицата председателят на камарата Георги Дичев.
Частните съдебни изпълнители се обявиха срещу промяната още при изготвянето на законопроекта миналата година, но не успяха да надделеят над Министерството на правосъдието. Аргументите да се предприеме такава мярка дойдоха от практиката на Агенцията по вписванията, която осъществява огромна част от справките, искани от ЧСИ. Според мотивите към проектозакона агенцията е направила 422 000 безплатни справки за 2009 г., от които тя е загубила 1.266 млн. лева. Отделно от това от агенцията припомниха, че издават и безплатни удостоверения и преписи. А понеже по-голяма част от исканията за издаване на справки, удостоверения и преписи постъпват по пощата, тези документи също се връщат по пощата, което също покачва разходите по безплатно предоставяните услуги. Според вносителите институциите не могат да отделят тези допълнителни средства.
Камарата на ЧСИ веднага възрази, че въвеждането на такси ще се калкулира автоматично в сметката на длъжника и ще го натовари още повече. Най-често от Агенцията по вписванията се искали преписи от нотариални актове на длъжници, а след получаването им изпълнителите се връщали в агенцията със същите преписи, за да наложат възбрана върху имотите на длъжниците. Така се трупали дейности, за които трябва да се плащат такси, тъй като с промяната съдебните изпълнители започнаха да плащат такси и за вписването на обезпечителни мерки. Такса има и за справки от НАП, от НОИ, от КАТ, от Централния депозитар, на лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа и на други органи, които водят регистри за имуществото на длъжника или разполагат с данни за него.
Новият ред повдигна и дежурния въпрос за равнопоставеността между частните и държавните съдебни изпълнители (ДСИ). Предишният режим беше в полза и на двете гилдии, тъй като не се плащаха такси. При премахването му частниците алармираха, че се нарушава съществуващата равнопоставеност. Но опонентите им твърдят, че пълна равнопоставеност не може да има, тъй като ДСИ не плащат такси заради забраната държавни органи да си плащат такси един на друг. За частните изпълнители такава забрана няма и приходите им се формират по съвсем различен начин - не чрез твърда заплата от бюджета, както е при държавните експерти, а чрез събиране на такси от длъжника по съдебноизпълнителното производство.
Впрочем към доводите на частните съдия-изпълнители срещу въвеждането на таксите - че с тях се натоварва допълнително длъжникът и се спъва бързото принудително изпълнение, има и един аргумент, който засяга тях самите. Сумите за такси товарят и техния бюджет, тъй като те първо трябва да платят въпросните такси и едва след осребряването на длъжниковото имущество могат да си удържат тези суми. Това може да се забави с месеци, тъй като краят на производството невинаги е леснопредвидим.
В добавка хората от камарата се оплакват, че много общини са решили, че правото да събират такси за справки от частните изпълнители е добра възможност да пълнят бюджета. Много общински управи приели спешно промени в тарифите си и въвели по-високи такси за тези случаи. Според Дичев това е станало в десетки общини - Русе, Разград, Ветово, Ботевград, Септември, Търговище и други. При такса за граждани от 3 лв. за частните съдии тя скочила на 30 лв. за същата услуга. В средата на април Общинският съвет в Сливен въвел такса от по 3 лв. за всяко заверено копие от актове за гражданско състояние на длъжниците с единствения аргумент, че през миналата година са издадени 22 500 такива документа и новата такса може да докара на общината приход от близо 70 000 лева. Стигало се и до абсурди - общината да плаща високите такси от собствения си бюджет в случаите, когато е нает частен изпълнител да събира общински вземания.
Няколко частни съдия-изпълнители поотделно са завели дела в различни съдилища срещу повишените такси в общинските наредби и административният съд в Разград вече е отменил една такава разпоредба. Камарата обаче не се задоволява с тази битка на парче и настоява да се премахне разпоредбата в ГПК, която изисква заплащането на такса от взискателя за всяка отделна справка или вписване на обезпечителна мярка. Предлага се вместо тях да бъде въведена единна такса за справки, която да се плаща еднократно за цялата информация, необходима за събирането на един дълг. В камарата се надяват Министерството на правосъдието да склони. Не е ясно чий интерес ще надделее, но във всички случаи ще трябва да се вземат предвид както ръстът на приходите в държавния и общинските бюджети след въвеждането на таксите, така и интересите на кредиторите.
Иначе Камарата на частните съдебни изпълнители отново - вече традиционно - отчита силен ръст на делата и на събираемостта през 2010 година.

Двоен ръст в продажбите на имоти за 2010 г.
Частните съдебни изпълнители са продали 4770 имота на длъжници през 2010 г. срещу 2515 продажби през 2009 година. Събраните средства са съответно 560 млн. лв. срещу 365 млн. лв. година по-рано. Новообразуваните дела са 140 000 срещу 110 000 за 2009 г., а приключените дела - 32 000 срещу 29 000. За петте години, откакто съществува частно съдебно изпълнение, са събрани 1.670 млрд. лв. и са образувани 421 000 дела. От тях са приключени 114 000. Несъбраните дългове между банки, фирми и граждани по близо 300 000 висящи изпълнителни дела са между 2.5 и 3 млрд. лева. Тези пари обаче не могат да бъдат събрани заради лошото финансово състояние - задлъжнялостта на един превръща в длъжници и неговите партньори и кредитори.
До две седмици ще заработи регистърът на длъжниците. Всеки частен съдебен изпълнител по молба на клиент срещу такса от 10 лв. ще може да направи справка дали срещу него или срещу фирмата му има заведени изпълнителни дела. Справка за трето лице обаче няма да може да се взима. Друго ограничение е, че в този регистър няма да влизат делата на държавните съдебни изпълнители. От регистъра ще отпадат всички, които са платили задълженията си.
Няма все още решение и на частните съдебни изпълнители да бъде предоставено правото да събират глобите, наложени от органи на КАТ. Всичко засега било само в процес на разговори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във